Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich

Nadesłany przez wroobel 1.09.2005, 0:10:00 (2446 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Wieści ze środowisk

W dniach 22-25 września w HOMie w Pucku już po raz 39 zostanie rozegrana Spartakiada HDWiŻ organizowana przez Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP. W tym roku Spartakiada zmienia charakter z regionalnej na otwartą dla wszystkich chętnych drużyn z całej Polski. Zapraszamy do Pucka!XXXIX Otwarta Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich

Organizator: Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP

Termin: 2005.09.22 - 25

Miejsce: Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

Koszt:

 • 15 PLN od osoby, płatne na miejscu;
 • suchy prowiant na jeden posiłek (w czasie biegu harcerskiego)

kwota ta obejmuje zakwaterowanie, realizację programu, pamiątkowy znaczek
i wyżywienie bez czwartkowej kolacji i prowiantu na bieg.

Ubezpieczenie: reprezentacje winny wykupić ubezpieczenie NNW we własnym zakresie; okazanie go jest wstępnym, niezbędnym warunkiem wystartowania w Spartakiadzie

Do udziału w Spartakiadzie: zapraszamy reprezentacje drużyn:

 • wszystkich specjalności wodnych,
 • lądowych, które w swoim programie realizują elementy wychowania wodnego

Spartakiada będzie rozgrywana w następujących grupach wiekowych

 • Pion harcerski: to dzieci urodzone w roku 1993 i młodsze.
 • Pion starszoharcerski: to młodzież urodzona w roku 1990 i młodsza.
 • Pion wędrowniczy: to młodzież urodzona w roku 1986 i młodsza

Drużyna może wystawić 1 reprezentację w każdym z pionów wiekowych.

Harcerzy, instruktorów powyżej rocznika 1986, oraz tych wszystkich, których drużyny nie wystawią reprezentacji, serdecznie zapraszam do współorganizowania Spartakiady.

Warunkiem startu w Spartakiadzie jest wykonanie następujących zadań:

Każda drużyna: przygotowuje ciasto własnoręcznie upieczone. Liczy się smak, estetyka wykonania i dekoracji, oryginalność wypieku, no i nie ukrywamy jego wielkość.... Wykonanie tego zadania nie wpływa na punktację danej drużyny na Spartakiadzie – jest jedynie warunkiem wstępnym udziału w Spartakiadzie. Drużyna, która upiecze najlepsze ciasto zostanie nagrodzona specjalną nagrodą!!! (oj, dobre ciasta były w tamtym roku – pamiętacie??)

Każda reprezentacja :

 • Przygotowuje upominek dla sponsora – SAMODZIELNIE wykonaną rzecz ( np. obrazek, rzeźba, makrama, maskotka łącząca w sobie elementy harcerskie i „wodne” , która zostanie podarowana sponsorom Spartakiady). Przy wykonaniu należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę pracy i odpowiednie zabezpieczenie umożliwiające bezawaryjny transport. Upominek nie powinien zawierać trwałego podpisu danej drużyny – gdyż po Spartakiadzie zostanie przekazany Sponsorom
  i ma być dowodem wdzięczności harcerzy wodniaków – uczestników Spartakiady a nie danej drużyny!!
  Oceniane będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie (tj. nie kupione); przywiezione prace nie podlegają zwrotowi.
 • --> zobaczcie turniej piosenki
 • Zadanie przeznaczone do wykonania przez odpowiedni pion wiekowy
pion wędrowniczy:
 • wykonanie plakatu promującego działalność Zespołu Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP wraz z wymyślonym znaczkiem Zespołu
 • opracowanie w formie pisemnej gawędy (nadającej się do opowiedzenia na harcerskim ognisku) z wykorzystaniem aspektu wodnego (praca autorska)
pion starszoharcerski:
 • wykonanie plakatu promującego Spartakiadę
 • przygotowanie inscenizacji wybranej przez siebie legendy posiadającej aspekt wodny (legendę należy przygotować w formie pisemnej)
pion harcerski:
 • wykonanie plakatu dotyczącego 8 punktu prawa harcerskiego
 • przygotowanie i recytacja na głosy wiersza dotyczącego żeglowania
 • wykonanie plakatu:
  • dowolną techniką
  • estetyczne
  • wymiar min. A2 (pion harcerski A3)
  • przywieziony w odpornym opakowaniu
  • z tyłu każdej pracy należy umieścić numer drużyny

Zgłoszenia:

 • Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP
 • lub bezpośrednio do Pilotki Chorągwi - hm. Weroniki Pyda-Ledwoń, tel. 502 504 980 lub 058 346-09-32 e-mail: werapyda@zsl.gda.pl, w terminie do 15 września.

Plan spartakiady:

czwartek :

przyjazd uczestników do godziny 20.00odprawa opiekunó
w reprezentacji około godziny 22.00
zadanie niespodzianka

piątek,sobota (w zależności od pogody):

pion harcerski:

 • bieg wodny w klasie Optymist
 • pływanie na wiosłach
 • gry terenowe
 • bieg harcerski
 • anatomia morza
 • wesoły supełek
 • turniej piosenki

pion starszoharcerski:

 • bieg wodny w klasie Puck
 • pływanie na wiosłach
 • kajaki
 • anatomia morza
 • turniej młodego nawigatora
 • bieg harcerski
 • wielobój Jungów
 • turniej piosenki
 • węzły

pion wędrowniczy:

 • bieg wodny w klasie DZ
 • regaty na precyzję pływania
 • pływanie na wiosłach
 • kajaki
 • konkurs piosenki
 • anatomia morza
 • turniej wiedzy o shancie
 • bieg harcerski
 • wielobój Jungów
 • turniej nawigatorów
 • węzły, sploty,szplajsy

niedziela :

apel kończący spartakiadę i zamykający sezon żeglarski godzina 11.00
wyjazd uczestników

Uwaga: W czasie trwania Spartakiady przewiduje się rozgrywanie konkurencji niespodzianek.

Ważne uwagi organizacyjne:

 • Reprezentacja w pionach: harcerskim i starszoharcerskim liczy 5 startujących osób, reprezentacja w pionie wędrowniczym liczy 6 osób
 • Skład reprezentacji jest stały.
 • Każdej drużynie musi towarzyszyć przynajmniej jeden pełnoletni opiekun. Opiekun nie bierze udziału w żadnej konkurencji za wyjątkiem turnieju szant (patrz dalej);
 • Reprezentacje liczące mniej niż 5 (w pionie wędrowniczym 6) startujących osób mogą brać udział w Spartakiadzie, ale w niektórych konkurencjach wymagających udziału wszystkich 5/6 uczestników będą klasyfikowane po wszystkich pełnych ekipach.
 • Reprezentacje pionu starszoharcerskiego i wędrowniczego muszą mieć w swoim składzie przynajmniej 1 osobę posiadającą patent żeglarza jachtowego.

Reprezentacje nie posiadające w swoim składzie osoby z patentem będą dopuszczone do pływań z instruktorem posiadającym uprawnienia, ale zostaną sklasyfikowane w regatach po wszystkich ekipach startujących samodzielnie.

 • Do celów punktacyjnych Spartakiady ustała się następującą ważność rozgrywanych konkurencji:

kategoria

punktacyjna

pion wędrowniczy

pion starszoharcerski

Pion harcerski

I stopień

bieg wodny, turniej nawigatorów, bieg harcerski

bieg wodny, bieg harcerski

Bieg wodny, bieg harcerski

II stopień

regaty precyzyjne, kajaki, wielobój Jungów, turniej piosenki i wiedzy o shancie, anatomia morza

kajaki, wielobój Jungów, turniej piosenki, anatomia morza, młody nawigator

Anatomia morza, turniej piosenki, gry terenowe

III stopień

wiosła, węzły, zadania przedspartakiadowe, zadania niespodzianki

wiosła, węzły, zadania przedspartakiadowe, zadania niespodzianki

Wesoły supełek, węzły, zadania przedspartakiadowe, zadania niespodzianki

 • Wszyscy przybyli na spartakiadę zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka oraz postępowania zgodnie z Prawem Harcerskim.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości programu w dowolnym momencie przed lub w trakcie trwania Spartakiady.
 • W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Komenda Spartakiady.

Wyjątki z regulaminów poszczególnych konkurencji

Bieg wodny: rozgrywany w klasie Dz (pion wędrowniczy), Puck (pion starszoharcerski) lub Optymist (pion harcerski); szczegółowy regulamin biegu zostanie podany w czwartek wieczorem na odprawie opiekunów. Reprezentacje biorące udział w tej konkurencji startują wyłącznie na sprzęcie udostępnionym przez HOM.

Regaty precyzyjne: polegają na umiejętności precyzyjnego prowadzenia jachtu żaglowego, dokładnego wykonywania manewrów, ważne jest też zgranie załogi

Bieg harcerski: sprawdzane będą wiadomości mniej lub bardziej podstawowe(w zależności od pionu) z zakresu technik harcerskich (terenoznawstwo, pionierka, historia harcerstwa, samarytanka, sygnalizacja, szyfry, symbolika) oraz żeglarstwa, jak również znajomość musztry i umiejętność działania w zespole

Wielobój Jungów: sprawdzane będą praktyczne umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, precyzyjny rzut kołem ratunkowym, umiejętność posługiwania się środkami wzywania pomocy oraz sprawność fizyczna w zakresie przydatnym harcerzowi, członkowi drużyny wodnej. Pion wędrowniczy po zgłoszeniu otrzyma dodatkowe zadanie – niespodziankę- do zrealizowania przed Spartakiadą związane z Wielobojem Jungów.

Anatomia morza: wszystko, co związane z morzem i co możemy chłonąć wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem.... widoki miast portowych, latarnie i znane żaglowce, geografia morza, flora i fauna, znane postacie, węzły i sploty, budowa jachtu itp.

Węzły: w zależności od pionu – od najbardziej wesołego i zabawowego podejścia do splotów, plecionek i szplajsów.

Turniej Nawigatorów: dla pionu wędrowniczego rozgrywany w dwóch częściach – praktycznego wyznaczania pozycji i pracy na mapie, sprawdzenie wiadomości z zakresu locji morskiej, MPZZM, oznakowania nawigacyjnego. Dla pionu starszoharcerskiego pomyślany raczej jako mini konkurs, ale też i zapoznanie z nawigacja – na tym poziomie byłyby bardzo potrzebne wiadomości z terenoznawstwa.

Turniej szant:

pion wędrowniczy:

 • wykonuje piosenkę turystyczną i żeglarską
 • wykonuje jedną piosenkę z osobą prowadzącą oraz podkładem nieinstrumentalnym

pion starszoharcerski

 • wykonuje piosenkę żeglarską i turystyczną
 • wykona ułożoną przez siebie piosenkę Pilota Chorągwi

pion harcerski

 • Każda reprezentacja przygotowuje dwie piosenki: jedną o tematyce harcerskiej/turystycznej, drugą o tematyce żeglarskiej.
 • Recytuje wiersz (patrz zadania przedspartakiadowe)

Oceniane będą następujące aspekty:

 • Śpiew całego zespołu
 • Znajomość utworu (śpiewanie bez tekstu)
 • Ogólne wrażenie wywarte na komisji

W tej konkurencji dopuszcza się ograniczony udział opiekuna - może on w trakcie wykonywania utworu akompaniować swojej reprezentacji (tylko swojej), ale nie wolno mu śpiewać!!!

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Autor Wątek
Piotrek_9BDH
Wysłano: 01.09.2005, 18:42  Uaktualniono: 01.09.2005, 18:42
Szara myszka
Dołączył: 23.11.2004
Skąd:
Liczba wpisów: 10
 Re: Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich
Czy dobrze rozumiem, że ja - drużynowy - jadąc jako opiekun nie mogę brać udziału w konkurencjach, biegach wodnych??
Co z drużynami w których członkowie mimo wieku nie są w stanie, nie mają umiejętności, nie mają uprawnień np: do poprowadzenia DZ??


Pozdrawiam
pwd. Piotr Sobaniec

Autor Wątek
wroobel
Wysłano: 04.09.2005, 21:57  Uaktualniono: 04.09.2005, 21:57
Webmaster
Dołączył: 12.02.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 239
 Re: Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich
Nie jestem organizatorem. Swoją wiedzę opieram na poprzednich Spartakiadach - to było tak:

- Jeśli jesteś instruktorem-wędrownikiem (w tym roku urodzoym nie wcześniej niż w 1986 roku) MOŻESZ BRAĆ UDZIAŁ we wszystkich konkurencjach.
- Jeśli urzodziłeś się przed 1986 rokiem możesz pomagać oganizatorom w obstawie punktów. A np. w biegu wodnym, czy turnieju nawigatorów możesz zostać przydzielony jako "opiekun" innej załogi pływającej na DZ.
- Twoi harcerze, jeśli nie posiadają odpowiednich patentów dostaną "opiekuna z patentem" na DZ od organizatorów. Przy czym on nie wtrąca im się do pływania (w garnicach bezpieczeństwa oczywiście).

Jeśli coś przekręciłem proszę druhów z Gdańska o sprostowanie.