Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
RSS
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 »
Nadesłany przez panwac 8.09.2012, 12:40:00 (2646 odsłon)
Nowości prawne

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zamieściło w czerwcu komunikat skierowany do armatorów jachtów komercyjnych, mający im pomóc dostosować się do zmian w przepisach, wynikających z wprowadzenia Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U Nr 228, poz. 1368) oraz rozporządzeń Ministra TWiGM do tej ustawy:

  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326) - projekt tego rozporządzenia analizowaliśmy w artykule Projekt rozporządzenia w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie,
  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania - według planu legislacyjnego projekt ma zostać opublikowany do grudnia 2012 roku.

Na dostosowanie sie do nowych wymagań armatorzy jachtów komercyjnych mają czas do kwietnia 2013 r.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 6533 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 20.04.2012, 23:10:00 (1410 odsłon)
Nowości prawne

1 kwietnia pisałem o Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. Oprócz niego, w styczniu i lutym br. weszły w życie dwa inne akty prawne do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stała kontrole wyznaczonego obszaru wodnego,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, leki i artykuły sanitarne.
Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1952 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 1.04.2012, 20:07:49 (1736 odsłon)
Nowości prawne

19 marca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 870 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 12.02.2012, 12:39:08 (1463 odsłon)
Nowości prawne

Od grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. Jest on realizacją delegacji ustawowej, zawartej w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368). 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2442 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 6.11.2011, 17:20:00 (11305 odsłon)
Nowości prawne

24 października 2011 w Dzienniku Ustaw nr 228/2011, poz. 1368 opublikowano nową Ustawę o Bezpieczeństwie Morskim z dnia 18.08.2011 r. Zapisy ustawy wejdą w życie w trzy miesiące po jej opublikowaniu.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 21549 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 5.11.2011, 13:40:00 (1322 odsłon)
Nowości prawne

19 października pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Jest on realizacją delegacji ustawowej, zawartej art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.857, z późniejszymi zmianami), dodanej do ustawy o żegludze śródlądowej w związku z wejściem w życie ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857).

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1589 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 10.10.2011, 23:40:00 (959 odsłon)
Nowości prawne

Zakończyły się prace parlamentarne dotyczące przywrócenia instruktorom PZŻ i PZMWiNW uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawiania turystyki wodnej (kursów na patenty żeglarskie i motorowodne). 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1943 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 13.08.2011, 14:00:00 (2025 odsłon)
Nowości prawne

Pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. Rzecz dotyczy egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 metra lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2628 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 4.08.2011, 23:40:00 (1640 odsłon)
Nowości prawne

22 czerwca br. Biuro Analiz Sejmowych odpowiedziało na pytanie posła Andrzeja Orzechowskiego i wystawiło opinię w sprawie opłat naliczanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dla Mazur za powierzchnię wód przystani turystyczno-rekreacyjnych. Wynika z niej jasno i jednoznacznie, że gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami nie podlega przepisom ustawy o  gospodarowaniu nieruchomościami, a użytkowanie gruntów państwowych w celu uprawiania rekreacji, turystyki i sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb nie jest objęte opłatą. 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 8040 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 23.03.2011, 11:50:00 (1619 odsłon)
Nowości prawne

9 lutego br. w artykule Instruktorzy - ale jacy? przedstawiliśmy problem związany ze szkoleniem na stopnie żeglarskie i motorowodne, wywołany nową ustawą o sporcie. Dziś  znamy finał prac nad zapisami dotyczącymi uprawnień zawodowych w sporcie - 1.03.2011 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1745 znaków więcej | Komentarzy: 2