Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
RSS
« 1 (2) 3 4 5 ... 8 »
Nadesłany przez panwac 4.12.2014, 8:50:00 (651 odsłon)
Nowości prawne

Pod koniec listopada br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ponownie rozesłało do konsultantów społecznych kolejną wersję projektu rozporządzenia MIR w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania z prośbą o opinie do projektu. Wersja elektroniczna projektu jest dostępna na stronie internetowej BIP Ministerstwo oraz w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Termin zakończenia tej fazy konsultacji mija 12 grudnia.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2446 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 20.10.2014, 11:30:00 (917 odsłon)
Nowości prawne

Kiedy 24 października 2011 roku w Dzienniku Ustaw nr 228/2011 pod pozycją 1368 opublikowano Ustawę o Bezpieczeństwie Morskim z dnia 18.08.2011 r., środowiska żeglarskie, w związku z toczącymi się pracami nad projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania, spodziewały się rychłych zmian przepisów dotyczących wymaganych kwalifikacji. Minęły prawie trzy lata, wspomniane rozporządzenie jest już spóźnione o 18 miesięcy, tymczasem 15 października tego roku, zamiast oczekiwanego projektu, w Biuletynie informacji publicznej Rzadowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 3517 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 27.09.2014, 22:50:00 (624 odsłon)
Nowości prawne

Ministerstwo Sportu i Turystyki upoważniło Polski Związek Żeglarski do WYDAWANIA nowych patentów żeglarzom, którzy posiadają patenty wydane przed 1970 r. i dotychczas nie wymienione.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 922 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 5.04.2014, 11:40:00 (899 odsłon)
Nowości prawne

3 kwietnia 2014 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzające nową strefę zamykaną o numerze 6c. Oznacza to, że dotychczasowe akweny 6a i 6b będą zamykane znacznie rzadziej i na krótsze okresy.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1363 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 15.02.2014, 15:20:00 (1201 odsłon)
Nowości prawne

22 maja 2013 r. ministrowie Joanna Mucha i Sławomir Nowak podpisali Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu.

 

Objaśnienia, jak interpretować wprowadzone regulacje, Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieściło na stronach swojego serwisu już w czerwcu 2013 roku. Jesienią dokonano podsumowania pierwszego sezonu obowiązywania ww. prawa, doprecyzowując informacje dla podmiotów upoważnionych do przeprowadzania egzaminu.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 13523 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 24.11.2013, 16:09:58 (1259 odsłon)
Nowości prawne

22 listopada w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pojawiło się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Dokument wejdzie w życie w siedem dni od daty ogłoszenia.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1628 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 23.11.2013, 15:16:37 (12763 odsłon)
Nowości prawne

21 listopada tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje także zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z proponowanymi zmianami wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku będą obowiązani dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1574 znaków więcej | 1 komentarz
Nadesłany przez panwac 30.09.2013, 9:10:00 (1154 odsłon)
Nowości prawne

20 sierpnia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe wymagania w odniesieniu do kwalifikacji członków załóg statków morskich, warunki przyznawania i odnawiania dyplomów oraz świadectw, a także wzory tych dokumentów i sposób ich ewidencjonowania. Niestety, nowe zapisy są niekorzystne żeglarzy - zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu, w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW, z wykluczeniem stażu odbytego na jachtach.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2231 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 6.07.2013, 19:40:00 (1045 odsłon)
Nowości prawne

Mimo, że od daty opublikowania Rozporządzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 roku minęły już prawie 3 miesiące, procedury dotyczące wydawania i wymiany patentów żeglarskich nadal budzą wątpliwości. Pod koniec czerwca ministerstwo wystosowalo pismo do Polskiego Związku Żeglarskiego, będące odpowiedzią na pytania przedstawione przez związek i zawierające interpretację obowiązujących przepisów.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2349 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 13.06.2013, 15:20:00 (1119 odsłon)
Nowości prawne

12 czerwca 2013 roku na stronie PZŻ pojawiła się treść uchwały zarządu związku w sprawie przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie. Z kolei w dniu dzisiejszym na stronnie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawił się tekst określający zasady uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminów żeglarskich i motorowodnych, określający także podstawowe wymogi dotyczące uzyskiwania uprawnień egzaminatorów.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 5676 znaków więcej | Komentarze?