Wymóg dostarczania zaświadczenia o niekaralności przez wychowawców i kierowników wypoczynku

Data 23.11.2013, 15:16:37 | Temat: Nowości prawne

21 listopada tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje także zmiany zapisów w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z proponowanymi zmianami wychowawcy i kierownicy różnych form wypoczynku będą obowiązani dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 


Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży będzie obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego. Od kandydatów na wychowawcę lub kierownika wypoczynku aktualnie zatrudnionych na podstawie przepisów zawierających warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, wymagane będzie złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

 

Obecnie obowiązek złożenia zaświadczenia o niekaralności mają osoby rozpoczynające pracę w szkole jako nauczyciele. Zmiana wprowadzająca wymóg niekaralności dla kierowników i wychowawców różnych form wypoczynku polega na dodaniu w ramach art. 92a ustawy o systemie oświaty nowych ustępów 1a i 1b.

Źródło: Serwis Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=574