Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Komunikat w sprawie corocznych sprawozdań z pracy specjalnościowej drużyn

Został niecały miesiąc na podsumowanie pracy i zaplanowanie kolejnego roku
Nadesłany przez panwac 2.09.2012, 5:20:00 (943 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

Kierownictwo Wydziału specjalności GK ZHP przypomina, że 01 września 2011 weszła w życie Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 57/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”. W związku z tym, w dniach 01-30.09.2012 jednostki, które chcą być uznawane za specjalnościowe (uzyskac miano właściwej specjalności za miniony rok) muszą złożyć do właściwych inspektoratów (za pośrednictwem Wydziału Specjalności GK ZHP) swój program rocznej działalności specjalnościowej.Program musi spełniać "minima" "szczegółowych kryteriów" [danej specjalności], tzn.

  • każda harcerska jednostka [danej specjalności] ubiegająca się o nadanie/utrzymanie miana [danej specjalności] powinna:
    • corocznie zorganizować przynajmniej jedną formę szkoleniową oraz przynajmniej jedną formę popularyzacji z zakresu [danej specjalności],
    • utrzymywać stałą współpracę z organizacją lub instytucją zajmującą propagowaniem [danej specjalności] lub szkoleniem w [danej specjalności],
    • utrzymywać stały kontakt z Inspektoratem [danej specjalności] GK ZHP lub upoważnionym Inspektoratem [danej specjalności] właściwej KCh ZHP,
    • stworzyć warunki, aby każdy członek drużyny, corocznie, zdobył co najmniej jedną sprawność [danej specjalności] lub uprawnienie specjalistyczne z zakresu [danej specjalności] albo osiągnął kolejny poziom wiedzy i umiejętności z zakresu [danej specjalności] (indywidualnie określony wspólnie z drużynowym).

Przypominamy także o wymogach dotyczących kadry specjalnościowej które muszą być uwzględnione w programie, tak by po realizacji programu jednostka mogła zostać uznana za specjalnościową (otrzymać miano).

Drużynowym drużyny specjalnościowej powinien być instruktor ZHP lub członek ZHP z otwartą próbą na stopień przewodnika, posiadający wiedzę i umiejętności z danej specjalności, udokumentowane ukończeniem kursu specjalistycznego lub uprawnieniem państwowym. W przypadku, kiedy drużynowy nie posiada takich kwalifikacji, w drużynie powinien być specjalista danej specjalności - szef wyszkolenia specjalnościowego.

Przewodniczącym klubu specjalnościowego powinien być instruktor ZHP posiadający wiedzę i umiejętności z danej specjalności, udokumentowane ukończeniem kursu specjalistycznego lub uprawnieniem państwowym. W przypadku, kiedy przewodniczący nie posiada takich kwalifikacji, w klubie powinien być specjalista danej specjalności – szef wyszkolenia specjalnościowego.

Dlatego w przesłanym programie muszą znajdować się informacje umożliwiające ocenę czy w programie uwzględnione są w/w wymogi.

Programy należy przesyłać na adres: kryteria.specjalnosci[at]zhp.pl. Przy wysyłaniu programów i sprawozdań warto skorzystać z pomocy właściwego Pilota Chorągwi i przesłać materiały do WS GK ZHP za jego pośrednictwem - bo to ten "nasz wodniak" w województwie, który służy pomocą merytoryczną w takich sytuacjach.

Jeżeli w dniu poprzedzającym wysyłkę programu dana specjalność będzie już posiadać, zatwierdzone przez Kierownika Wydziału Specjalności GK ZHP szczegółowe kryteria danej specjalności, program musi uwzględniać także ewentualne dodatkowe wymagania tam zawarte. Dlatego, bezpośrednio przed wysyłką, należy zapoznać się z aktualnymi informacjami na stronie internetowej Wydziału Specjalności GK ZHP.

UWAGA

W przypadku specjalności wodnej kryteria do zatwierdzenia zostały przesłane do WS GK ZHP, po wcześniejszych konsultacjach przeprowadzonych w środowisku z udziałem m.in. obecnego Kierownika HDWiŻ, na przełomie 2011 i 2012 roku. Na potrzeby drużynowych drużyn wodnych treść tej propozycji jest dostępna w naszym serwisie - może być pomocna przy ocenie realizacji programu za miniony rok oraz tworzeniu nowego, na kolejny okres działania jednostki.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.