Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Zawartość raportu:*
Kod potwierdzający*

Kliknij tutaj, aby odświeżyć obrazek, jeśli nie jest wystarczająco czytelny.


Wpisz znaki widoczne na obrazku
Kod rozróżnia małe i wielkie litery
Liczba prób, które możesz wykonać: 3
 

Odp.: Kryteria pracy harcerskiej drużyny wodnej

Temat: Odp.: Kryteria pracy harcerskiej drużyny wodnej
przez panwac dnia 8.01.2012, 12:52:17

Ciąg dalszy, czyli szczegółowe kryteria...

Cytat:

IV. Kryteria harcerskiej drużyny wodnej (HDW)
1. Prowadzone w drużynie działania i szkolenia specjalnościowe
a) drużyna organizuje wędrówki na wodzie, w ciągu roku przeprowadza przynajmniej jedną śródroczną akcję wyjazdową, na przykład:
- wykapki wodne – kilkugodzinne wypady w dół, względnie w górę rzeki (najbliższej) z wodowaniem i lądowaniem łodzi lub kajaków zwykle w tym samym miejscu,
- spływy i rejsy wodne – wędrówki wodne w dół, względnie w górę rzeki lub po wodach stojących z biwakowaniem w terenie, przygotowywaniem posiłków itp., trwające od jednego do pięciu dni.
b) drużyna umożliwia harcerzom rozwój specjalistyczny lub realizuje program edukacji żeglarskiej Junga&Kadet; w ciągu roku zapewnia przynajmniej jedną zamkniętą formę szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa na wodzie lub szkolenia podstawowego własnej specjalności (co najmniej szkolenie wioślarskie),
c) drużyna utrzymuje stałą współpracę z właścicielami łodzi i jachtów mogących służyć do szkolenia i doskonalenia umiejętności członków drużyny,
d) drużyna rozpowszechnia naukę pływania – na przykład poprzez cykliczne zajęcia pływackie na basenie,
e) drużyna aktywnie uczestniczy w zorganizowanych formach wodnej akcji letniej podczas wakacji.
2. Zdobywane sprawności, uprawnień (instrumentów metodycznych) przez członków drużyny:
a) harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zdobywają stopnie adekwatne do ich wieku,
b) każdy członek drużyny corocznie zdobywa co najmniej jedną sprawność specjalności wodnej i żeglarskiej, znak służb, odznakę turystyczną PTTK lub uprawnienie specjalistyczne z zakresu aktywności wodnej (patenty odpowiednio jungi, kadeta oraz żeglarza jachtowego; z wyłączeniem zuchów).
3. Zasoby kadrowe drużyny
a) drużynowy lub Instruktor Wyszkolenia Wodnego posiada przynajmniej pierwszy stopień wodniackich uprawnień państwowych np.: patent żeglarza jachtowego (lub równoważny certyfikat kompetencji),
b) drużyna stale współpracuje z Młodszym Ratownikiem WOPR,
c) drużyna utrzymuje stałą współpracę z organizacją lub instytucją zajmującą się propagowaniem/szkoleniem w obszarze sportów wodnych; stale współpracuje z instruktorem szkolącym na specjalistyczne uprawnienia np.: z IŻ PZŻ, IM PZMWiNW, instruktorem lub trenerem sportu w wybranej dyscyplinie wodnej.
4. Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich (lub regionalnych)
a) drużyna przynajmniej raz w roku bierze udział w wodniackiej imprezie rangi chorągwianej lub ogólnopolskiej - np. w spartakiadzie żeglarskiej, mistrzostwach pływackich lub festiwalu szantowym.
5. Organizacja przedsięwzięć dla środowiska lokalnego
a) drużyna w swojej szkole, osiedlu lub gminie promuje sprawy związane z wodą, tradycją i kulturą morską, inicjuje twórczość marynistyczną - np. prowadząc gazetkę, organizując wieczorek morskiej poezji śpiewanej,
b) w ciągu roku organizuje przynajmniej jedną formę popularyzacji z zakresu aktywności wodnej.
6. Kontakt z retmanem/sztormanem, pilotem
a) drużynowy lub przyboczny uczestniczy w spotkaniach i odprawach drużynowych harcerskich drużyn wodnych - np. w retmanacie/sztormancie hufca lub zespole pilota chorągwi,
b) kadra drużyny bierze udział w warsztatach dla animatorów kultury marynistycznej organizowanych w hufcu lub chorągwi,
c) drużyna gromadzi i wykorzystuje w bieżącej pracy materiały metodyczne i oferty programowe proponowane przez terenowe i centralne struktury wsparcia wychowania wodnego i żeglarskiego (retmanat/sztormanat, zespół pilota, kierownictwo harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich).
7. Szeroko rozumiana służba (od harcerskiej gry do wędrowniczej służby)
a) drużyna prowadzi akcję uświadamiającą zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska wodnego – np. zwiady trucicieli rzeki, zbiórki tematyczne, akcje oczyszczania brzegów rzeki, jeziora, stawu,
b) harcerze z drużyny ochoczo podejmują prace przy sprzęcie wodnym, na którym realizowane są zajęcia i szkolenia - np. angażują się w prace szkutnicze, wodowanie i taklowanie jachtów,
c) harcerze pomagają przy organizacji otwarcia lub zamknięcia sezonu żeglarskiego w ośrodku wodnym lub przystani znajdujących się na terenie ich działania.
8. Obrzędowość wodniacka, umundurowanie, etyka i etykieta żeglarska
a) drużyna posiada i rozwija własną obrzędowość w oparciu o tradycje morskie, przesądy żeglarskie oraz etykę i etykietę ludzi morza ze szczególnym uwzględnieniem ceremoniału polskiej floty.
b) harcerze są umundurowani zgodnie z regulaminem mundurów harcerskich drużyn wodnych.
[...]

Materiał źródłowy jest dość rozległy, ma też odniesienia do innych dokumentów ZHP. Miejsca wykropkowane, to zapisy, które nie mają znaczenia dla bieżącego wątku.
Z zaciekawieniem czekam na Wasze przemyślenia