Zmiany w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Data 7.11.2015, 12:10:00 | Temat: Nowości prawne

19 listopada 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. nowe przepisy karne.


DLa żeglarzy istotne mogą być przede wszystkim artykuły 60a, 60b i 60d:

Art. 60a. Kto na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego:

 1. wprowadza statek do strefy zamkniętej dla żeglugi i rybołówstwa oraz pozostawia w tej strefie sprzęt rybacki,
 2. przeprowadza próby statecznościowe lub testuje urządzenia napędowe statku bez zgody kapitana portu,
 3. nadużywa środków sygnałowych i pirotechnicznych lub usuwa i uszkadza środki ratunkowe,
 4. zakrywa i tarasuje urządzenia cumownicze oraz zasłania znaki ostrzegawcze,
 5. bez zgody kapitana portu spłukuje nadbudówki i pokłady statku,
 6. przewozi pasażerów statkiem, którego dokument bezpieczeństwa takiego przewozu nie przewiduje,
 7. uprawiając żeglugę statkiem przekracza dopuszczalną prędkość określoną obowiązującymi przepisami,
 8. cumuje do znaku nawigacyjnego

– podlega karze grzywny.
 
Art. 60b. Kto na obszarze portu morskiego lub przystani morskiej, a także kotwicowisk położonych poza obszarem portów oraz torów wodnych łączących te kotwicowiska z wodami portowymi:

 1. kąpie się lub bez zezwolenia nurkuje,
 2. zanieczyszcza lub zaśmieca teren,
 3. zacumował jednostkę burta w burtę bez zgody kapitana portu,
 4. wchodzi lub wjeżdża na lód,
 5. łowi ryby wbrew zakazowi lub bez wydanego zezwolenia,
 6. opuszcza na wodę łodzie ze statku bez zgody kapitana portu,
 7. usuwa lub uszkadza środki ratunkowe,
 8. zakrywa i tarasuje urządzenia cumownicze, hydranty oraz zasłania znaki ostrzegawcze,
 9. nie oświetla statku zacumowanego do nabrzeża od zachodu do wschodu słońca lub od wschodu do zachodu słońca podczas ograniczonej widzialności,
 10. nie używa tarcz przeciw szczurom na linach cumowniczych statku zacumowanego do nabrzeża,
 11. nie zacumował lub nieprawidłowo zacumował statek do urządzeń cumowniczych,
 12. nie zapewnia bezpiecznego połączenia statku z lądem

– podlega karze grzywny.
 

Art. 60d. 1. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 60a–60c, następuje w trybie  przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).
2. Pracownicy terenowego organu administracji morskiej mają prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Można się spodziewać, że właściwe urzędy w najbliższym czasie zostaną wyposażone w mocne lornetki i urządzenia nasłuchowe w celu sprawdzania, czy użytkownicy jachtów morskich nie usuwają aby soli z kadłuba lub nie testują urządzeń napędowych jednostki zarówno w portach, jak i w pasie 10 mil morskich od brzegu. To, jak pozostałe zapisy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfort żeglarzy pozostawiamy do oceny samym zainteresowanym.

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=681