Instruktorzy PZŻ - jednak Happy End

Data 31.08.2005, 0:00:00 | Temat: Nowości prawne

Niespodziewanie w środku trwania sezonu żeglarskiego Sejm, a późnej Prezydent podpisując ustawę o sporcie kwalifikowanym przynieśli wybawianie z prawnej opresji wszystkim szkolącym i egzaminującym na patenty żeglarskie na naszych kursach, obozach i rejsach.
Mówiąc krótko - Instruktorzy Żeglarstwa PZŻ są z powrotem legalni!


O prawnej próżni w jakiej znaleźli się instruktorzy PZŻ po 2001 roku pisaliśmy wielokrotnie -->ostatnio...

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym [Dz.U. Nr 155 poz.1298] Art. 62. ust. 21) zmienia w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej [Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.] w art. 53a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Egzaminy stwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa przeprowadza oraz stosowny dokument wydaje właściwy polski związek sportowy. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości określonej w ust. 4; opłata ta stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego. Szkolenie i egzaminy na kolejne stopnie żeglarskie prowadzą instruktorzy właściwego polskiego związku sportowego według przyjętego przez ten związek systemu szkolenia. System szkolenia powinien uwzględniać stopnie określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6.";
Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=153