Harcerski Obóz Morski 'Błękitnej Dziewiątki'

Data 12.08.2005, 23:10:00 | Temat: Wieści ze środowisk

W dniach od 12.07. do 01.08.2005 r instruktorzy Kręgu Instruktorskiego przy „Błękitnej Dziewiątce”, członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa, z Białegostoku stanowili kadrę na Harcerskim Obozie Morskim „Błękitnej Dziewiątki” – 9 BDH im. Stefana Czarnieckiego. Obóz był zorganizowany w Harcerskim Ośrodku Morskim Chorągwi Gdańskiej ZHP w Pucku.


Komendantem obozu został - hm. Krzysztof Januszek
Oboźnym - zastępca komendanta - pwd. Piotr Sobaniec
K.W.Ż.- zastępca komendanta - hm. Wojciech Gryckiewicz
Kwatermistrzem - zastępca komendanta - pwd. Łukasz Nazarko

wachtowymi:

  • ho Paula Maja Dzienis
  • ćwik Tomasz Dąbrowski
  • ćwik Bartek Dec
  • ćwik Tomasz Dębczyński
  • ćwik Szymon Grygoruk.
  • ćwik Tomasz Grzymała

Szkolenie harcerskie realizowane przez wachtowych prowadzone było w ramach pracy indywidualnej w poszczególnych grupach harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników z godnie z metodykami przewidzianymi dla tych grup. Działania te pozwoliły zamknąć otwarte już oraz otworzyć nowe próby na stopnie harcerskie.
Wspólną dla wszystkich formą były ogniska. Prowadzona przez wachtowych każdego kolejnego wieczoru na coraz to wyższym poziomie merytorycznym, często urozmaicane i wzbogacane przez udział kadry i uczestników innych obozów i kursów odbywających się na terenie HOM. Przy ogniu gościliśmy również naszych byłych drużynowych mieszkający na terenie województwa pomorskiego, a także wieloletniego kapitan „ZAWISZY CZARNEGO”, a wychowanka „Błękitnej Dziewiątki” dh Waldemara Mieczkowskiego.
Dużo czasu zajęciom kulturalnym obozu poświęcił specjalnie przybyły Profesor Wyższej Szkoły Teatralnej członek Kręgu Instruktorskiego przy „Błękitnej Dziewiątce” dh Piotr Damulewicz , który między innymi nauczył harcerzy śpiewać skomponowanej przez siebie specjalnie na tę okazję piosenki „Błękitna Dziewiątka”.
W ramach realizacji zadań prób na stopień przewodnika wachtowi prowadzili również gry terenowe i konkursy sportowe.

Szkolenie specjalnościowe - żeglarskie odbywało się pod okiem drużynowego Piotra Sobańca oraz doświadczonych instruktorów żeglarstwa pwd Anny WASZKIEL, oraz druhów wywodzących się również ze środowiska Kręgu Instruktorskiego przy "Błękitnej Dziewiątce", hm Wojciecha Gryckiewicza, hm Wojciecha Sobańca, phm Krzysztofa Poniatowskiego.

Udało nam się . Zostały spełnione zadania szkoleniowe. Efektem jest uzyskanie przez uczestników Harcerskiego Obozu Morskiego: 11 stopni serników (9 sterników jachtowych i 2 sterników motorowodnych) a 2 z nich uzyskało pełen staż morski w wymiarze 200 godzin, 4 stopnie żeglarza jachtowego
Wszyscy uczestnicy uzyskali średnio ponad 130 godzin stażu morskiego.

Szkolenie żeglarskie otworzyło również przed harcerzami możliwości zdobycia szeregu umiejętności pozwalających uzyskanie nowych sprawności, z zestawu opracowywanego przez Zespół Pilota Chorągwi Gdańskiej ZHP.
Po zakończeniu Obozu, w trakcie spotkania poobozowego każdy z jego uczestników otrzymał certyfikat stwierdzający jego indywidualne osiągnięcia.

Na łamach internetowego serwisu harcerzy wodniaków WODNICY.zhp.org.pl serdecznie dziękujemy Komendantowi Harcerskiego Ośrodka Morskiego hm. Sławomirowi Dębickiemu oraz Kwatermistrzowi Ośrodka dh Teresie Radziejewskiej za stworzenie miłej atmosfery podczas trwania obozu.

Ważniejsze wydarzenia zarejestrowała kamera. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

Komendant
Harcerskiego Obozu Morskiego 9 BDH
hm. Krzysztof Januszek

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=151