Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
RSS
(1) 2 3 4 ... 8 »
Nadesłany przez panwac 16.03.2017, 7:30:00 (696 odsłon)
Nowości prawne

We wtorek, 14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, przedłożony przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2488 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 26.02.2017, 20:00:00 (1106 odsłon)
Nowości prawne

21 lutego 2017 r. Główna Kwatera ZHP przyjęła nowe wersje dwóch dokumentów: Regulaminu Mundurowego oraz Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1757 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 5.02.2017, 8:40:00 (457 odsłon)

San Jose, fot. Piotr PanWac Nowacki

1 lutego 2017 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na stronach internetowych materiał dla żeglarzy, właścicieli i armatorów jachtów o długości do 24 m zatytułowany „Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów". Wedle zappowiedzi wydawcy, opracowanie ma zawierać informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych oraz rekomendacje resortu w zakresie bezpieczeństwa.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 2198 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 4.05.2016, 23:07:34 (621 odsłon)

Promy fot. Piotr Nowacki

22 kwietnia 2016 roku Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO - International Maritime Organization) uzgodniła kalendarz wprowadzenia zakazu zrzucania ścieków przez statki pasażerskie do wód Bałtyku - jednego z najmniejszych, najbardziej uczęszczanych i zanieczyszczonych mórz świata. Regulacja najwcześniej - w czerwcu 2019 roku - zacznie obowiązywać jednostki nowe, zbudowane po 2018 roku. Starsze statki będą mieć 2 lata więcej na dostosowanie ich instalacji do nowych wymogów; w określonych przypadkach - np. statków kursujących bezpośrednio między regionem Sankt Petersburga, a Morzem Północnym - możliwe będzie przedłużenie tego terminu o kolejne dwa lata.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1863 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 11.04.2016, 7:20:00 (400 odsłon)
Nowości prawne

1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629); z kolei 6 kwietnia 2016 r. zaczęło obowiązywac rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Według legislatora celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży; dotyczą także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wejście w życie nowych regulacji oznacza, że przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 3619 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 26.02.2016, 23:30:00 (612 odsłon)
Nowości prawne

25 lutego 2016 roku w portalu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczono komunikat, zapowiadający zmiany obowiązujących dotychczas przepisów w obszarze żeglarstwa rekreacyjnego. Według szefa resportu MGMiŻŚ Marka Gróbarczyka, w ostatnim czasie doszło do szeregu spotkań i rozmów z przedstawicielami tej formy aktywności, wskazujących pilną potrzebę zmian obowiązujących przepisów, zbyt restrykcyjnych i hamujących rozwój branży żeglarskiej.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1058 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 30.11.2015, 21:10:00 (1147 odsłon)
Nowości prawne

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawiła się zaktualizowana 30 listopada 2015 roku wersja wykazu pracy legislacyjnych, zawierająca informacje o projekcie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania". Zapisy zawarte w tym dokumencie mogą być interesujące dla żeglarzy.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 5242 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 7.11.2015, 12:10:00 (659 odsłon)
Nowości prawne

19 listopada 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. nowe przepisy karne.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 3545 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 25.06.2015, 7:10:00 (1749 odsłon)
Nowości prawne

25 czerwca 2015 roku weszły w życie zapisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmieniającej Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nowelizacja wprowadza zaostrzenie przepisów, dotyczących prowadzenia obiektów pływających po spożyciu alkoholu. 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 1047 znaków więcej | Komentarze?
Nadesłany przez panwac 24.01.2015, 18:10:00 (1144 odsłon)
Nowości prawne

20 stycznia 2015 roku w Dzienniku Ustaw RP pojawiło się nowe Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych, wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne, której tekst jednolity został udostępniony 24 lutego 2014 roku (od czasu uchwalenia ustawa miała szereg zmian i poprawek, wynikających między innymi z konieczności dostosowywania jej zapisów do prawa międzynarodowego).

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst | Czytaj więcej... | 3593 znaków więcej | Komentarze?