Podpisano rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

Data 24.11.2013, 16:09:58 | Temat: Nowości prawne

22 listopada w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pojawiło się Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Dokument wejdzie w życie w siedem dni od daty ogłoszenia.


Nowy akt prawny reguluje (na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.)) kwestie, które w przeszłości zawarte były w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa. Przedstawione w nim szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej określają:

  • wyposażenie statków w środki bezpieczeństwa,
  • odpowiedzialność kierownika (kapitana) statku za bezpieczeństwo podczas żeglugi, podejmowanie decyzji dotyczących użycia środków bezpieczeństwa przez osoby przebywające na statku, przygotowanie jednostki do żeglugi oraz zapewnienie własciwej obserwacji podczas jej trwania,
  • zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas holowania narciarza wodnego, statku powietrznego lub innego obiektu pływającego służącego do uprawiania sportu lub rekreacji,
  • obowiązki organizatorów szkoleń i egzaminów na stopnie żeglarskie i motorowodne oraz imprez żeglarskich i motorowodnych z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.


Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=577