Rusza kurs na stopień MIŻ w Łodzi

Data 15.04.2012, 22:20:00 | Temat: Kursy i szkolenia

Logo Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
Od poniedziałku 16 kwietnia br. ruszają zajęcia kursu na stopień Młodszego instruktora Żeglarstwa, zorganizowanego przez Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP, Agencję Żeglarska "Skipper" oraz Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski (patrz: nius z zapowiedzią kursu). 
 
Zajęcia z teorii odbywac sie będą w Łodzi, w siedzibie Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przy ulicy Wschodniej 62.


Plan wykładów
 • 16 IV pon. 1800 – Teoria żeglowania, Tomasz Kosiewicz
 • 17 IV wt. 1800 – Humanistyczne podstawy, Wiktor Wróblewski
 • 19 IV czw. 1800 – Przepisy i organizacja żegl., Piotr Nowacki
 • 23 IV pon. 1800 – Metodyka i bezpieczeństwo, Wiktor Wróblewski
 • 24 IV wt. 1800 – Teoria i metodyka manewrowania, Tomasz Kosiewicz
 • 26 IV czw. 1800 – Rekreacja i rejsy, Zuzanna Adamska
Plan kursu Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ
 1. część teoretyczna– 6 spotkań w Łodzi – z zakresu:
  • podstaw nauk humanistycznych (psychologia, pedagogika, dydaktyka, metodyka),
  • przepisów państwowych, związkowych i procedur egzaminacyjnych,
  • teorii żeglowania i teorii manewrowania,
  • metodyki i bezpieczeństwa prowadzania zajęć na wodzie
  • formy rekreacyjne w żeglarstwie oraz organizacja rejsów
 2. część praktyczna– zgrupowanie w Rynie od soboty 28-IV wieczorem do soboty 5-V po obiedzie
  • egzamin wstępny – sprawdzian umiejętności i wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego - wymagane zaliczenie na poziomie oceny 4
  • unifikacja i doskonalenie manewrowania jachtem na żaglach i silniku
  • prowadzenie szkolenia praktycznego na jachcie
  • seminaria – przeprowadzanie wybranych zajęć teoretycznych z kursu na żeglarza lub sternika, teoria żeglowania i manewrowania oraz bezpieczeństwo i ratownictwo.
 3. zaliczenia i prace domowe:
  1. podstawy humanistyczne i metodyka żeglarstwa – zadanie do opracowania
  2. organizacja zajęć na rejsie i formy rekreacyjne – zadanie do opracowania;
  3. przepisy i procedury regulujące uprawiania żeglarstwa oraz szkolenie i egzaminy żeglarskie – zadanie i/lub test do zaliczenia;
  4. opracowanie kartywybranego manewru zawierającej:
   • teoretyczny opis manewru
   • wymagania wstępne (miejsce w systematyce czynności i manewrów żeglarskich)
   • ćwiczenia przygotowawcze, oswajające i zasadnicze,
   • kryteria poprawności i typowe błędy
   • ćwiczenia korekcyjne, doskonalące
   • zasady bezpieczeństwa;
  5. opracowanie scenariuszai prowadzenie wybranych zajęć teoretycznych:
   • merytoryczny podział wiadomości na niezbędne i przydatne w prowadzaniu jachtu,
   • dobór i opracowanie pomocy dydaktycznych do zajęć,
   • redakcja pytań sprawdzających z podziałem wiadomości
  6. teoria żeglowania i manewrowania oraz systematyka czynności i manewrów żeglarskich – test.
Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=405