Nowe zasady pracy specjalności harcerskich

Data 13.05.2011, 23:00:00 | Temat: W centrum uwagi

Wczoraj na spotkaniu Głównej Kwatery ZHP przyjęte zmiany w zasadach pracy specjalności harcerskich. Uchwała będzie dostępna w sieci po jej ogłoszeniu rozkazem Naczelnika ZHP.


To bardzo dobra Wiadomość. Nowy dokument spełnia trzy postulaty, podnoszone od dawna przez kadry specjalnościowe.

  1. Wypełnia lukę, powstałą po wprowadzeniu systemu Ewidencja ZHP, związaną z prowadzeniem wykazu drużyn specjanościowych związku,
  2. Doprecyzowuje sposób stosowania mian specjalnościowych oraz wprowadza dodatkowe zapisy określające sposób i czas stosowania działań naprawczych w drużynach, które nie pracują zgodnie z zasadami pracy jednostek specjalnościowych,
  3. Jednoznacznie określa zakres nadzoru merytorycznego i organizacyjnego w odniesieniu do specjalności.

Obowiązujące dotąd zapisy (przyjęte Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 128/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności harcerskich”) wzbudzały spore wątpliwości od momentu ich ogłoszenia. Podkreślano ich wewnętrzną niespójność, brak czytelnego i jednoznacznego określenia zasad pracy inspektoratów, sposobu oceny działań drużyn oraz egzekwowania minimów programowych, a także nieprzystawanie przyjętych rozwiązań do specyfiki pracy specjalnościowej. W tej sytuacji zmiana uchwały była tylko kwestią czasu.

 

Pierwsza informacja o rozpoczęciu prac nad nową wersją dokumentu dotarła do nas w grudniu minionego roku. To właśnie z tego powodu na konferencji wodnej w Łodzi w dniu 11 grudnia 2010 poza przyjęciem w głosowaniu opracowania Wychowanie Wodne i Morskie w ZHP zgodziliśmy się też na późniejsze wprowadzenie uzupełnień (odniesień od zapisów nowego dokumentu nadrzędnego) bez konieczności zwoływania sejmiku czy konferencji (jedynie poprzez zaakceptowanie ich przez pilotów choragiwi). 8 stycznia 2011 r., podczas spotkania programowego w Warszawie wiadomość została potwierdzona przez członka GK ZHP, hm. Emilię Kulczyk-Prus.

 

Opracowaniem nowego dokumentu zajął się zastępca szefa inspektoratu Harcerskiej Służby Porządkowej GK ZHP, pwd. Michał Michalski, który udostępnił materiał roboczy przedstawicielom innych specjalności, w tym także wszystkim kandydatom na członków KHDWiŻ wybranych 11 grudnia, szefowi HOM Puck oraz piszącemu te słowa. W prace redakcyjne bezpośrednio zaaangażowali się pwd. Michał Michalski, hm. Czesław Przybytek, hm. Piotr Nowacki, phm. Wiktor Wróblewski oraz szef WS GK ZHP phm. Piotr Stanisławski. Dokument po raz pierwszy został przedłożony Głównej Kwaterze w pierwszej połowie kwietnia br. - wtedy wraz z uwagami został odesłany do dalszych prac. Wersja finalna trafiła na dziennik w początku maja i została rozpatrzona oraz przyjęta (tym razem bez uwag) na pierwszym po długim weekendzie posiedzeniu Głównej Kwatery.

 

Podczas sobotniego spotkania HKM w Gdyni, w obecności członka GK ZHP, hm. Grzegorza Woźniaka wyraziłem nadzieję, że przyjęcie nowej uchwały GK daje szansę zatwierdzenia dokumentów od niej zależnych jeszcze przed wakacjami - w ten sposób kolejny rok harcerski można będzie rozpocząć już na nowych zasadach. Wczorajsza decyzja naszych władz stworzyła warunki do spełnienia tych oczekiwań.

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=297