Po spotkaniu w Funce pierwszych wrażeń garstka

Data 28.04.2010, 18:00:00 | Temat: W centrum uwagi

Od spotkania kadr wodniackich w Funce minęły już dwa tygodnie z okładem - czas na próbę podsumowania.

Większość uczestników przybyła do ośrodka już w piątek, w różnych godzinach. Po rozlokowaniu i zapoznaniu się z zawartością kolacyjnych półmisków, najbardziej wytrwali do wczesnych godzin porannych oddali się rozkoszy niezobowiązujących dyskusji. Nie brakło tez wspomnień - ktoś rozpoznał w posiwiałym druhu dawnego kompana od kamery z czasów fotoZHP, kto inny ożywił pamięć wspólnego kursu i żeglowania na puckich "drużynach".


Sobotnia część spotkania rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego. Dh. Piotr Nowacki oraz Piotr Winiarski (czyli autor tegoż) zaproponowali zmianę przebiegu spotkania, którą obecni przyjęli - zrezygnowaliśmy z planowanego na wieczór ogniska, a podsumowanie części roboczej przeniesiono z niedzieli na sobotę.

Uczestnikami spotkania byli:
 • Michał Sadowski – Pilot Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
 • pwd. Arkadiusz Kapuściński – Retman Hufca Bydgoszcz Miasto
 • hm. Robert Konarski – Pilot Chorągwi Mazowieckiej
 • pwd. Piotr Winiarski – członek Komendy Hufca Pionki, drużynowy
 • Dominik Paczkowski – zastępowy, Hufiec Pionki
 • Małgorzata Kowalik – drużynowa, Hufiec Pionki
 • hm. Piotr Nowacki – Pilot Chorągwi Łódzkiej
 • phm. Wiktor Wróblewski – instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej, instruktor Zespołu Mundurowego GK ZHP
 • phm. Maciej Olejnik – Retman Hufca Łódź-Polesie, instruktor zespołu pilota Chorągwi Łódzkiej
 • pwd. Adam Dacz – instruktor Hufca Łódź-Widzew, bosman bazy Zarzęcin
 • phm. Monika Kosmowska – z-ca Pilota Chorągwi Gdańskiej
 • phm. Michał Kruczyński – HOM Elbląg
 • hm. Stanisław Teichert – p.o. Dyrektora CWM
 • Piotr Mitura – CWM
 • hm. Waldemar Olędrzyński – Komandor Harcerskiego Kręgu Morskiego
 • hm. Sławomir Dębicki – szef KHDWiŻ, Komendant HOM Puck
 • hm. Artur Sarnowski – Sztorman Hufca Gdańsk Śródmieście, koordynator projektu „Dookoła świata za pomocną dłoń”
 • hm. Monika Jurecka – członkini GK ZHP
 • hm. Lucjan Brudzyński – Skarbnik GK ZHP
Gośćmi spotkania byli:
 • hm. Maciej Sas – z-ca Komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
 • dr Andrzej Szklarski – kierownik Ośrodka Żeglarskiego Akademii Morskiej w Gdyni
Przebieg spotkania:
 1. Funkcjonowanie KHDWiŻ, realizacja programu wodnego na szczeblu ogólnopolskim.
 2. Gniazdo wodne na Zlocie w Krakowie
 3. Współzawodnictwo drużyn wodnych
 4. CWM – omówienie bieżących problemów
 5. Współpraca ZHP z Fundacją kpt. Krzysztofa Baranowskiego
 6. Społecznościowy serwis wodniacki; wizytówka korporacyjna wodniaków w serwisie ZHP
 7. Zapoznanie z ośrodkiem w Funce, zwiedzanie ośrodka, przystani, sali tradycji.
 8. Pozyskiwanie środków - zajęcia poprowadził hm. Maciej Sas zastępca komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.
Funkcjonowanie KHDWiŻ, realizacja programu wodnego na szczeblu ogólnopolskim.

W tej części dyskusji miała wziąć udział hm. Emilia Kulczyk-Prus, która w ostatniej chwili odwołała swoje przybycie. Dh Sławomir Dębicki przekazał zebranym informacje, że dh. Emilia przesłała mu polecenie zmiany dotychczasowego modelu Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich GK ZHP polegające na mianowaniu stałego składu roboczego.

Dh Piotr Nowacki zwrócił uwagę, że dotychczas funkcjonował model oparty na "jednoosobowym zespole" (Kierownik mianowany rozkazem Naczelnika) oraz grupie współpracowników kierownictwa (bez mianowania rozkazem), w skład której wchodziły osoby zainteresowane realizacją przedsięwzięć szczebla centralnego oraz z racji funkcji piloci poszczególnych chorągwi. Wyrażona została też obawa, aby głównym skutkiem zmian nie było dodatkowe obciążenie instruktorów specjalności wodnej pracą związaną głównie z wypełnianiem stosów dokumentów – zwrócono uwagę, że próby wyegzekwowania na pilotach chorągwi wypełniania takich dokumentów pojawiały się już w przeszłości także w przypadku przedsięwzięć chorągwianych, na które były zapraszane reprezentacje z całej Polski.

Dh Sławomir Dębicki stwierdził, że zmiany raczej nie unikniemy z uwagi na tendencję tworzenia na poziomie centralnym wieloosobowych zespołów instruktorskich. W tej sytuacji zebrani ustalili, że:

 • w dniach 4-5 grudnia br. podczas spotkania KHDWiŻ w Łodzi odbędzie się sejmik specjalności wodnej, na którym zostanie wybrany skład zespołu oraz jego szef
 • przyjęto, że podstawą ordynacji będzie wybór kierownictwa, które ze swojego składu będzie wyłaniało szefa KHDWiŻ
 • ustalenie szczegółowej ordynacji odłożono do czasu opracowania jej projektu
 • na czas do grudnia 2010 zebrani wybrali tymczasowy skład kierownictwa w osobach: Sławomir Dębicki, Piotr Nowacki, Artur Sarnowski, Wiktor Wróblewski, Michał Sadowski, Stanisław Teichert, Waldemar Olędziński. Zaproponowano też przesłanie zaproszenia do zespołu dh dh. Weronice Pydzie-Ledwon i Maciejowi Palka (już po spotkaniu także dh Robertowi Konarskiemu). Zespół będzie spotykać się raz na kwartał lub w zależności od bieżących potrzeb.

Ustalono, że głównym zadaniem kierownictwa jest wspieranie zespołów chorągwianych. Powstał również wstępny kalendarz imprez chorągwianych o zasięgu ogólnopolskim.

Gniazdo wodne na Zlocie w Krakowie

Stwierdzono, że istnieje problem w komunikacji pomiędzy GK i Chorągwią Krakowską. Temat pominięto z powodu braku na spotkaniu osób odpowiedzialnych.

Współzawodnictwo drużyn wodnych

Hm. Piotr Nowacki w skrócie zrelacjonował przebieg dotychczasowych prac. Poinformował, że na bieżąco stara się udostępniać społeczności narzędzia, pozwalające wziąć udział we współzawodnictwie. Phm. Wiktor Wróblewski potwierdził, że pomiędzy chorągwiami doszło do wymiany kopii odszukanej dokumentacji archiwalnej. Zebrani ustalili, że Pilot Chorągwi Śląskiej zostanie zobligowany do szybkiego opracowania regulaminu spartakiady drużyn wodnych, która planowana jest na sierpień 2010 roku. To samo dotyczy projektu współzawodnictwa jako całościowej propozycji programowej dla drużyn specjalności wodnej.

 

W tej krótkiej notatce przedstawiliśmy streszczenie z pierwszej części spotkania. W następnych niusach postaramy się przybliżyć pozostałe z poruszonych tematów.

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=228