Opublikowano zasady rejestracji sportowych i rekreacyjnych statków śródlądowych

Data 15.06.2006, 0:00:00 | Temat: Nowości prawne

W Dzienniku Ustaw nr 99, poz. 690 z dnia 13 czerwca 2006 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.


Nowe przepisy nakładają obowiązek dokonania rejestracji oraz okresowych przeglądów na wszystkich armatorów statków śródlądowych o długości większej, niż 5 metrów lub o mocy silnika większej, niż 5 kW - z tej racji będą również dotyczyły harcerskich jednostek posiadających własne ośrodki wodne.
Rozporządzenie wchodzi w życie w ciagu 60 dni od daty ogłoszenia, czyli zacznie obowiązywać jeszcze w czasie tegorocznego sezonu żeglarskiego. Co to oznacza?

Po pierwsze, jest jeszcze czas na przeprowadzenie rejestracji jednostek wedle obecnie obowiązujących zasad. Dokumenty potwierdzające rejestrację jednostki, wydane do dnia wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane (choć nie dłużej, niż do 31 października 2008 roku).

Po drugie, jeśli armator nie zamierza z tego skorzystać, powinien już teraz zacząć kompletować dokumentację konieczną do zarejestrowania jednostek. Tu pewnym problemem może być (w tej chwili) uzyskanie orzeczenia zdolności żeglugowej, wydanego na podstawie przepisów o przeglądach technicznych jachtów (nowe rozporządzenie odwołuje się tu do regulacji, które jeszcze nie zostały opublikowane - rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie zakresu oraz warunków przeprowadzania przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji nadal jest w fazie przygotowań).

Po trzecie wreszcie, zarówno rejestracja, jak i późniejsze przeglądy techniczne będą odpłatne, a kwoty odprowadzane do "właściwego związku sportowego" mogą być poważne.

Przykładowe kwoty na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej:

Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
1 Za wpis do rejestru statku o długości:
1) 5,00-7,00 m - 40 zł
2) 7,01-10,00 m - 60 zł
3) powyżej 10,00 m - 80 zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze - 15 zł
3 Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego - 20 zł
4 Za wyciąg lub odpis z rejestru - 15 zł"

Przeglądy techniczne statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
Za przeprowadzenie przeglądu technicznego statku o długości:
1) 5,00-7,00 m - 70 zł
2) 7,01-10,00 m - 100 zł
3) powyżej 10,00 m - 200 zł"


Cóż, wydaje się, że tegoroczne lato może oznaczać dla szefów baz i instruktorów harcerskich komend posiadających wodniackie bazy czas wytężonej pracy i ślęczenia w papierach. Wypada życzyć wszystkim wytrwałości i pogody ducha.

P.S. Uczymy się!
Podczas przyjmowania wyżej wspomnianej ustawy z 15 kwietnia 2005 roku rozpatrywano m.in. szereg poprawek Senatu do Ustawy.
W 15 poprawce Senat zaproponował, aby określone w załączniku do ustawy wysokości opłat za przeprowadzenie przeglądów technicznych oraz za wpis do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji podlegały obniżeniu o 70% w przypadku ich uiszczania przez organizacje pożytku publicznego w odniesieniu do prowadzonej przez nie statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Poprawka została zdecydowanie odrzucona przez Sejm IV kadencji - przeważyło zdanie, że organizacje pożytku publicznego bez względu na charakter prowadzonej działalności oraz źródła jej finansowania powinny zasilać budżet "właściwego związku sportowego" opłatami w pełnej wysokości.
Zainteresowanym polecam sprawdzenie, które z ugrupowań politycznych oddały swoje głosy za odrzuceniem poprawki: PATRZ WYNIKI GŁOSOWANIA

phm. Piotr Nowacki

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=176