Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Odpowiedzialność dyscyplinarna organizatorów i instruktorów imprez żeglarskich

Nadesłany przez wroobel 13.04.2004, 8:00:00 (1440 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

Odpowiedzialność dyscyplinarna jest niezależna od odpowiedzialności karnej, cywilnej, za wykroczenia, chociaż wykroczenia dyscyplinarne mogą być jednocześnie takimi przestępstwami lub wykroczeniami.Rafał Jan Krause

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

Instruktor tak jak każdy żeglarz oraz motorowodniak podlega odpowiedzialności wobec Polskiego Związku Żeglarskiego czy Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, które na podstawie przepisów państwowych nadały mu stosowne uprawnienia żeglarskie lub motorowodne. Uprawnienia instruktorskie nadawane są obecnie tylko na podstawie przepisów związkowych.
Jest to w przypadku: PZŻ - Uchwała Zarządu PZŻ z 23.03.1996r. w sprawie Regulaminu Stopni Instruktorów Żeglarstwa PZŻ. Polski Związek Żeglarski na zasadach i w trybie określonym przez statut i regulamin komisji dyscyplinarnej może rozpatrywać wniesione przeciwko instruktorom wnioski dyscyplinarne.

Postępowanie dyscyplinarne może się właśnie odbywać na wniosek lub z urzędu.

Przewinieniami dyscyplinarnymi są między innymi: zawinione naruszenie statutu, zasad etyki instruktora, dyscypliny, obowiązujących przepisów i zasad wynikających ze statutu stowarzyszenia lub czyn wyrządzający w inny sposób szkodę dobremu imieniu żeglarstwa polskiego i Polskiego Związku Żeglarskiego.

PZŻ na podstawie orzeczenia komisji dyscyplinarnej ma prawo nakładać w uzasadnionych przypadkach kary na swoich członków. Jest nim każda osoba zrzeszona w organizacji, klubie będącym członkiem PZŻ lub sama zrzeszona organizacja.

Polski Związek Żeglarski niezależnie od upomnień, nagan, odebraniu licencji szkoleniowej, zawieszeniu czy też wykluczeniu swoich członków, może również na podstawie sądu koleżeńskiego określonego w Rozporządzenia RM z dnia 12.09.1997r. § 27 pkt.3 - zawiesić albo cofnąć nadane przez PZŻ uprawnienia. Dotyczy to również patentu instruktora żeglarstwa PZŻ.

Przypadek taki może nastąpić przez nie wywiązywanie się instruktora ze swoich obowiązków zawartych w §5 Uchwały Zarządu PZŻ z 23.03.1996r.

Przypadki rażącego łamania przepisów czy zasad etyki instruktorskiej powinny być bezwzględnie piętnowane przez okręgową czy główną komisje szkolenia. Wynika to z faktu, iż właśnie instruktorzy są najbardziej zobligowani do kreowania właściwych postaw w żeglarstwie oraz sami swoim przykładem określają pozytywne wzorce postępowania. Są w pewnym sensie żeglarską elitą, co jest dla nich obligujące do właściwego postępowania.

W odniesieniu do nierzetelnych organizatorów usług żeglarskich poza oczywiście innymi możliwościami prawnymi, planuje się stworzyć pewien nacisk ze strony samego jednoczącego się środowiska właścicieli podmiotów gospodarczych i organizacji zajmujących się usługami w zakresie sportów wodnych. Istnieje już stosowny zapis odnoszący się do takich sytuacji, w statucie (§5 pkt.3) nowo utworzonej Polskiej Izby Gospodarczej Sportów Wodnych.

Celem Izby jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu sportów wodnych. Współdziałanie przy tworzeniu programu rozwoju przemysłu i rynku sportów wodnych Polsce. Reprezentowanie interesów członków Izby w szczególności wobec organów państwowych. Wspomaganie i opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym podatkowych i celnych Państwa związanych ze sportami wodnymi. Promocja polskich usług i produktów w kraju i za granicą.

 

Logo Polskiego Klubu MorskiegoRafał Jan Krause jest magistrem pedagogiki, pełni funkcje vice-komandora ds. szkolenia Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku, zawodowo pracuje jako pedagog w ośrodku wychowawczym oraz jako społeczny kurator sądowy w Gdańsku
e-mail: nawigator97[at]hotmail.com
 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.