Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Projekt rozporządzenia o kwalifikacjach jachtów komercyjnych trafi do kosza?

Nadesłany przez panwac 30.11.2015, 21:10:00 (1142 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pojawiła się zaktualizowana 30 listopada 2015 roku wersja wykazu pracy legislacyjnych, zawierająca informacje o projekcie "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania". Zapisy zawarte w tym dokumencie mogą być interesujące dla żeglarzy.Zamysł wprowadzenia regulacji dotyczących kadr jachtów komercyjnych pojawił się jeszcze w trakcie prac nad Ustawą o bezpieczeństwie morskim, przyjętą w sierpniu 2011 roku. Procedowanie projektu "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania", którego podstawą prawną był art. 70 ust. 4 wspomnianej ustawy rozpoczęto w 2012 roku. W opublikowanym dziś wykazie prac legislacyjnych ministerstwa, w uwagach do projektu pojawiła się adnotacja:

REZYGNACJA Z PRAC NAD PROJEKTEM – w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1320), która zmienia delegację ustawową w art. 70 ust. 4 stanowiącą podstawę do wydania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskania, konieczne jest rozpoczęcie prac nad nowym rozporządzeniem uwzględniającym zmiany wprowadzone w delegacji. W związku z powyższym konieczna jest rezygnacja z aktualnie procedowanego projektu oraz wszczęcie prac nad nowym projektem rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim.

 

Można by sądzić, że przez najbliższe miesiące (albo lata) kwestia szczegółowych kwalifikacji załóg jachtów komercyjnych pozostanie nieuregulowana i podstawą ewentualnych wymogów będą jedynie zapisy wspomnianej wyżej ustawy oraz oczekiwania armatorów. A tu niespodzianka - w pozycji nr 635 wykazu znajdujemy informację o... nowym projekcie ministerstwa, zatytułowanym "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych", wprowadzonym z datą 16 listopada br. Co ciekawe, sam dokument ten nie jest na razie dostępny w szczegółowym wykazie projeków procedowanych przez ministerstwo.
 
W opisie nowej propozycji możemy przeczytać:

Podstawa prawna:
art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.)
 
Projekt rozporządzenia określi m.in.: szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych; ramowe programy szkoleń; tryb oraz szczegółowe kryteria uznawania ośrodków szkoleniowych. W zakresie kwalifikacji turystycznych(sportowych) do uprawiania żeglarstwa, kwestii przewozu pasażerów, a także innych zagadnień związanych ze specyfiką żeglarstwa zawodowego, konieczne jest wprowadzenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych. Bowiem obecnie brak jest regulacji, w tym zakresie określone projekcie kwalifikacje zawodowe dotyczyć będą osób zatrudnianych na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie morskim kwalifikacje zawodowe nie będą również obligatoryjne dla załóg jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi. Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa żeglugi oraz osób przebywającychna jachtach podczas rejsów komercyjnych z udziałem pasażerów. System szkoleń i kwalifikacji w tym zakresie zostanie dostosowany do Konwencji STCW.
 
Termin wejścia w życie (przewidywany): kwiecień 2016 r.

 
Cóż to oznacza?
Pojawił się nowy projekt (czyli nowa procedura legislacyjna), który będzie bezpośrednio dotyczył żeglarzy.

Nie ma pewności, że treść nowego projektu będzie oparta na starym, tym znanym i konsultowanym przez ostatnie 3 lata.

Nie ma pewności, czy dotychczasowe konsultacje społeczne zostaną wzięte pod uwagę.
Wiadomo, że przewidywana jest bardzo szybka ścieżka procedowania (z uwagi na przewidywaną datę finalizacji) - a to może oznaczać krótki czas na przesyłanie uwag w ramach nowych konsultacji społecznych.

Na koniec, nie wiadomo, które ministerstwo będzie ostatecznie procedowało ten projekt.

 

Najwyraźniej przyszło nam żyć w ciekawych czasach, w których nowego znaczenia nabiera słowo "Czuwaj!". Zatem, czuwajmy...

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.