Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Ogłoszenie o przetargu w FH CWM ZHP w Gdyni

Nadesłany przez panwac 17.11.2015, 11:00:00 (423 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP ogłasza przetarg na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego ZHP za rok 2015 zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 02. 76. 694 wraz ze zm.).Przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2015. Przedmiotowym badaniem objęte zostanie sprawozdanie finansowe Fundacji. Badanie musi zostać wykonane w terminie 45 dni od daty przekazania badanych sprawozdań finansowych przez Fundację Oferentowi, nie później jednak niż w terminie do dnia 1 maja 2016 r.

Oferty składać mogą podmioty posiadające:

 • uprawnienia do wykonywania badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych fundacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, które prowadzą działalność statutową w zakresie pożytku publicznego oraz gospodarczą, tj. dokonały minimum jednego badania sprawozdania finansowego takiego lub podobnego podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Oferta musi zawierać:

 1. określenie oferenta, adresu oferenta, w tym adres e-mail oraz wskazanie osoby do kontaktów wraz z podaniem numeru telefonu;
 2. określenie wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie przedmiotu przetargu;
 3. określenie warunków płatności: terminu płatności za usługę, ewentualnej zaliczki lub płatności w ratach.
 4. określenie terminu wykonania badania i nakładu pracy (ilości osób skierowanych przez Oferenta do badania sprawozdania) planowanych na badanie sprawozdania;
 5. przedstawienie dowodów (dopuszczalne są poświadczone kopie), iż posiada znajomość specyfiki organizacji pozarządowych tj. doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych stowarzyszeń lub fundacji o zasięgu ogólnopolskim, które prowadzą działalność statutową w zakresie pożytku publicznego oraz gospodarczą np. potwierdzone listem/pismem referencje stowarzyszenia lub fundacji, których sprawozdanie finansowe było badane;
 6. przedstawienie dowodów (dopuszczalne są poświadczone kopie), iż oferent:
  • posiada uprawnienia do wykonywania badania zbiorczego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości potwierdzone stosownymi dokumentami;
  • spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w trakcie badania sprawozdania finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Oferty należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 23.11. 2015 r. do godziny 09:00 na adres:

Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

ul. Bolesława Prusa 9-11,

81-431 Gdynia

Pełna treść obwieszczenia o przetargu wraz z dodatkowymi wymogami dotyczącymi składania ofert, procedurą przetargową i aktualnymi informacjami jest dostępna na stronie Fundacji Harcerstwa CWM ZHP.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.