Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

COE ZHP poszukuje egzaminatorów na stopnie żeglarskie

Nadesłany przez panwac 2.02.2015, 7:30:00 (744 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

Centralny Ośrodek Egzaminowania ZHP w Gdyni zaprasza do współpracy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji w komisjach egzaminacyjnych na stopnie żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego. Ośrodek jest podmiotem upoważnionym do przeprowadzania egzaminów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.Zgodnie z przyjętymi założeniami, egzaminy na patent żeglarza jachtowego przeprowadzane będą w bazach harcerskich na terenie całej Polski, które nie posiadają własnego zaplecza egzaminacyjnego. Egzaminy na patent jachtowego sternika morskiego będą (i już były) przeprowadzane w CWM ZHP w Gdyni.

 

Egzaminatorzy Centralnego Ośrodka Egzaminacyjnego ZHP będą powoływani w skład komisji egzaminacyjnych na patenty żeglarskie oraz proszeni o udział w pracach nad opracowaniem harcerskiego standardu egzaminowania na patenty żeglarskie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem egzaminatorem może być osoba która:

 • ukończyła 18 rok życia;
 • posiada tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.4) lub jest instruktorem właściwego polskiego związku sportowego;
 • posiada licencję lub patent nie niższy niż ten, na który jest przeprowadzany egzamin;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • w okresie ostatnich 3 lat odbyła co najmniej 2 rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu, (w przypadku osób przeprowadzających egzamin na patent żeglarza jachtowego, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych, z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich);
 • w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia z zakresu turystyki wodnej;
 • złożyła oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa:
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

Od kandydatów na przewodniczących komisji egzaminacyjnej, poza powyższymi warunkami wymagane jest także doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na stopnie żeglarskie.

 

Członkowie komisji egzaminacyjnej za pracę w komisji otrzymają honorarium na warunkach określonych przez CWM ZHP. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Egzaminatora w COE ZHP proszone są o kontakt z hm. Rafałem Klepaczem – mail: rafal.cwm[at]zhp.pl

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.