Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Ustawa o Bezpieczeństwie Morskim idzie do korekty

Nadesłany przez panwac 20.10.2014, 11:30:00 (928 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

Kiedy 24 października 2011 roku w Dzienniku Ustaw nr 228/2011 pod pozycją 1368 opublikowano Ustawę o Bezpieczeństwie Morskim z dnia 18.08.2011 r., środowiska żeglarskie, w związku z toczącymi się pracami nad projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania, spodziewały się rychłych zmian przepisów dotyczących wymaganych kwalifikacji. Minęły prawie trzy lata, wspomniane rozporządzenie jest już spóźnione o 18 miesięcy, tymczasem 15 października tego roku, zamiast oczekiwanego projektu, w Biuletynie informacji publicznej Rzadowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie innych ustaw.Według autorów projektu, podstawowym celem wydania nowego aktu jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej:

  1. Dyrektywy 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 47),
  2. Dyrektywy 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 57),
  3. Dyrektywy 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 101),
  4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 r., str. 78). 

Ponadto projektowana ustawa ma dokonać zmiany przepisów ustawy, których stosowanie stwarzało trudności odnotowane w okresie 2,5 roku od jej wejścia w życie, w szczególności funkcjonowania inspekcji państwa bandery oraz Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. Zaproponowano również zmiany w brzmieniu upoważnień do wydania aktów wykonawczych, które mają umożliwić wydanie rozporządzeń w niezbędnym zakresie. Poprawiono też odnośniki do przepisów Rezolucji IMO, które od dnia ogłoszenia ustawy zostały zmienione i zaktualizowane. W związku z projektowanymi zmianami konieczne jest również wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2013 r. poz. 758 i 1014) oraz ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2013 r. poz. 852).

 

Tak, jak w przypadku pierwotnej ustawy, dla żeglarzy istotne będą tu nowelizacje zapisów i definicji (lub ich brak) dotyczących jachtów, w tym jachtów komercyjnych oraz kwalifikacji załóg jachtów komercyjnych, w tym obowiązkowych szkoleń dodatkowych. Także nowości, jak opracowywana przez armatora instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, inspekcje i przeglądy oraz zakres obowiązkowych ubezpieczeń OC i NNW na jachtach komercyjnych.
 
Treść projektu w załączniku do artykułu

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.