Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Zaproszenie do dyskusji dotyczącej starszyzny w ZHP

Nadesłany przez panwac 16.10.2014, 11:50:00 (533 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

Rada Naczelna ZHP zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultowania zmian uchwały Rady Naczelnej o systemie metodycznym z 2013 r. dotyczących miejsca i roli starszyzny w ZHP.W komunikacie opublikowanym przez Radę Naczelna znajdujemy:

 

Podczas ostatniej zbiórki RN dyskutowaliśmy o starszyźnie w ZHP. Poniżej przedstawiamy efekty naszych prac i zapraszamy Was do konsultacji:

Starszyzna w ZHP – materiał do konsultacji
Wprowadzenie do zmian:

W toku naszych kilkumiesięcznych prac nad przygotowaniem opisu starszyzny staraliśmy się przeanalizować bieżącą sytuację środowisk w tym zakresie. Zależało nam na tym, aby opis jasno odzwierciedlał misję starszyzny w organizacji, jej miejsce w strukturze, bieżące zadania. Zależało nam, aby starszyzna z jednej strony czuła się w organizacji potrzebna, z drugiej zaś aby środowiska harcerskie mogły oczekiwać wsparcia ze strony starszyzny w realizacji pracy wychowawczej jako podstawowego celu jaki przed nami jako organizacją stoi.

Położyliśmy nacisk na to, aby przygotowywany dokument jasno precyzując misję nie zamykał różnych dróg podejścia do jej realizacji.

 

O starszyźnie w organizacji nie mogliśmy myśleć i dyskutować bez generalnej wizji polityki kadrowej organizacji a więc systemu pracy z instruktorami oraz bieżących prac nad pozyskiwaniem dorosłej kadry 35+ wynikającej z uchwały ostatniego Zjazdu ZHP.

Naszym celem jest, aby jak najwięcej osób wychodzących z wieku wędrowniczego zostawało instruktorami i podejmowało się funkcji wychowawczych. Mając jednak na względzie, że nie zawsze będzie to możliwe w starszyźnie upatrujemy największą szansę na rozwój kadry specjalistycznej organizacji, która wspierać będzie harcerskie środowiska w działaniach organizacyjnych, finansowych, promocyjnych a także w rozwoju harcerskich specjalności, o których również dużo ostatnio w organizacji mówimy. Wszystkie te działania muszą być spójne w swojej wizji, tylko dzięki temu będziemy „posuwać” organizację ku zamierzonej zmianie nie marnując przy tym potencjału ludzi.

 

Starszyzna to grupa członkowska ZHP, także jej członkami są harcerki i harcerze, członkowie którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie, ich system wartości jest zgodny z wyznacznikami Prawa Harcerskiego. To ważne, aby „starszyzna”, której sama nazwa nawiązuje do bycia grupą z której należy brać przykład, która posiada wiedzę i doświadczenie, była wzorem dla harcerek i harcerzy w drużynach.

 

Biorąc pod uwagę bardzo różne potrzeby harcerskich środowisk oraz bardzo różne stany osobowe, które od 1 września 2015r wejdą w skład harcerskiej starszyny uznaliśmy, że osobą odpowiedzialną za politykę delegowania zadań członkom starszyzny odpowiedzialny będzie odpowiedni komendant. Mamy nadzieję, że taka formuła pozwoli włączyć członków starszyzny w skład kadry specjalistycznej, będziemy o tę kadrę dbać, nie będziemy jej w organizacji gubić. Właściwy komendant delegować będzie członkom starszyzny zadania tam gdzie ich służba będzie potrzebna. Tak więc w ramach zadań kadry specjalistycznej będą mogli działać na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury, choć formalnie ich przydział będzie do hufca, chorągwi lub GK.

Członkowie starszyzny nadal będą mieli możliwość działania w kręgach starszyzny i akademickich. Zadaniem kręgów wynikającym z zadań członków starszyzny będzie działanie na rzecz ZHP. Rada Naczelna zobowiąże Główną Kwaterę do opracowania aktualnej instrukcji działania kręgów, gdyż aktualnie są niezgodne z dokumentami ZHP (między innymi ze Statutem ZHP). Główna Kwatera zadeklarowała, że prowadzi prace w tym zakresie. RN z GK ustaliły że najpóźniej dokumenty te muszą zostać wprowadzone w życie 1 września 2015r.

W toku prac na projektem uchwały Komisja Pracy z Kadrą wzięła pod uwagę czytelność zapisów i intencję zmian w kierunku ograniczania ilości dokumentów obowiązujących w ZHP. W związku z tym zmiany dotyczące starszyzny zostaną przyjęte jako zmiana uchwały RN o systemie metodycznym z 2013 r. dzięki temu uzyskamy jeden spójny dokument opisujący system działania wszystkich grup członkowskich ZHP.

 

Proponowane zmiany do uchwały metodycznej:

„Starszyzna - członkowie, którzy ukończyli 21 rok życia, złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i nie złożyli Zobowiązania Instruktorskiego;”

"Starszyzna ZHP
Jednym z głównych celów harcerstwa jest przygotowywanie dzieci i młodzieży do pełnienia w życiu dorosłym służby na rzecz innych oraz podejmowania odpowiedzialności za życie społeczne. Starszyzna ZHP, obok instruktorów harcerskich, powinna być tą grupą członkowską, która swoją postawą i działaniem świadczy o skuteczności harcerskiego wychowania. Jedną z form służby w życiu dorosłym może być działanie na rzecz organizacji harcerskich jako członek harcerskiej starszyzny. Zachęcamy wędrowników na progu 21 roku życia do podejmowania się funkcji instruktorskich, wychowawczych w ZHP. Wędrownicy, którzy nie złożą Zobowiązania Instruktorskiego i działają na rzecz ZHP stają się członkiem starszyzny.
Zadania stawiane przed członkami starszyzny reguluje „System pracy z kadrą w ZHP” w szczególności zadania stawiane przed kadrą specjalistyczną ZHP. Zadania członkom starszyzny deleguje odpowiedni komendant.
Członkowie starszyzny ZHP powinni realizować ideę samorozwoju, mogą też wykorzystywać opisane w „Systemie Pracy z Kadrą” dostępne narzędzia metodyczne w zakresie rozwoju własnego."

 

Tryb dalszych prac:

Zapraszamy do konsultacji zaproponowanych rozwiązań. Oczekujemy na Wasze propozycje i uwagi do 15 listopada 2014r pod adresem sekretariat.rn[at]zhp.pl. Po tym terminie nad proponowanymi zmianami w projekcie pracować będzie Komisja Pracy z Kadrą, aby do końca listopada przedstawić członkom Rady ostateczny projekt uchwały. Rada Naczelna planuje przyjąć go w formie obiegowej zgodnie z terminem tzn. najpóźniej do 31 grudnia 2014 r.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.