Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Spotkanie instruktorów specjalności wodnej w Łodzi

Relacja z 16.11.2013 roku
Nadesłany przez seascout 28.11.2013, 21:10:00 (1111 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

W dniu 16 listopada 2013 odbyło się spotkanie instruktorów specjalności wodnej w Łodzi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele chorągwi:

 • Łódzkiej
 • Stołecznej
 • Mazowieckiej
 • Śląskiej

W sumie w spotkaniu wzięło udział 20 osób.Spotkanie składało się z trzech części. W pierwszej zaprezentowana została sytuacja ruchu wodnego i wychowania wodnego w ZHP oraz nakreślone zostały ogólne kierunki rozwoju specjalności. W drugiej poruszone zostały kwestie związane z organizacja spływów kajakowych, egzaminowaniem na stopnie żeglarskie i poszukiwaniem narzędzi do rozwoju harcerzy w drużynach wodnych (stopnie żeglarskie). W trzeciej części był czas na ogłoszenia dotyczące aktualnych wydarzeń w ruchu wodnym.

 

Ponadto koordynator projektu "Odysea Władka Wagnera – Wyprawa jachtem Zjawa IV dookoła świata" - Maciej Orczykowski - zaprezentował stan przygotowań do wyprawy.

 

Po spotkaniu jego uczestnicy wzięli udział w Targach Boat Show, na które dostaliśmy wejściówki po obniżonej cenie.

 

Ustalenia zbiórki
1. Kierunek rozwoju wychowania wodnego w ZHP

Wspólnie zgodziliśmy się, że program wychowania wodnego powinien obejmować wszelkie aktywności związane z wodą. Powinien on być przygotowany dla wszystkich harcerzy w ZHP i skupiać się przede wszystkim na umiejętności pływania, bezpiecznego zachowania się nad wodą, obsługi sprzętu wodnego, umiejętnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków ratunkowych.

Padła propozycja, że specjalność wodna powinna przygotować propozycje programową adresowaną do wszystkich drużyn w ZHP, obejmującą wspomniane wyżej kwestie do realizacji przez drużyny wszystkich szczebli.

2. Kursy organizatorów spływów harcerskich

Przeprowadzona została analiza szkoleń organizatorów spływów harcerskich. Ustaliliśmy, że istnieje potrzeba popularyzacji spływów, a więc kurs dla organizatorów powinien być prosty i mieć na celu nauczenie drużynowego ZHP organizacji bezpiecznego spływu na rzece nizinnej. Kurs taki nie powinien trwać dłużej niż 1 weekend i zawierać część teoretyczną oraz część praktyczną na wodzie stojącej i część praktyczną na wodzie płynącej.

Ustaliliśmy, że należy powołać zespół kajakowy, który przygotuje założenia kursu, program kursu i przeprowadzi wiosną 2014 roku pierwszy kurs według nowego programu. Zespół ten powinien również zaproponować zmiany w obecnej instrukcji organizacji spływów w ZHP aby dostosować ja do obecnej sytuacji prawnej.

3. Organizacja egzaminów na stopnie żeglarskie w ZHP

Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni będzie prowadzić centralny ośrodek egzaminacyjny dla ZHP. Oznacza to, że wszystkie chorągwi czy środowiska, które nie maja własnych ośrodków egzaminacyjnych, będą mogły zgłaszać egzaminy do CWM ZHP, a ten będzie przysyłał instruktorów harcerskich posiadających uprawnienia do egzaminowania na stopnie żeglarskie. Jednocześnie CWM ZHP będzie w trybie ciągłym prowadził nabór instruktorów ZHP posiadających uprawnienia do egzaminowania, tak aby ograniczyć do minimum konieczność dojazdów instruktorów na miejsce egzaminowania. Podobnie, do swoich zasobów egzaminacyjnych, CWM ZHP będzie dopisywał bazy harcerskie spełniające wymagania egzaminacyjne.

System ma być wdrażany od sezonu 2014 ale pełna sprawność osiągnie prawdopodobnie w 2015 roku.

Ustalono też, że opłata za egzamin powinna być dzielona pomiędzy CWM ZHP, komisję egzaminacyjną a organizatora egzaminu (środowisko) w następującej proporcji: CWM ZHP – 10%, komisja egzaminacyjna – 50%, środowisko organizujące egzamin – 40%.

4. Instrumenty metodyczne służące rozwojowi członków harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich

W związku ze zmianami w systemie stopni żeglarskich w Polsce pojawiła się konieczność utworzenia własnych rozwiązań metodycznych. Jest to związane z tym, że stopnie żeglarskie można obecnie zdobywać od 14 roku życia, a dotychczasowe szkolenie żeglarskie w ZHP było bardzo mocno oparte o system stopni żeglarskich w Polsce. Oznacza to, że dzisiaj – jeśli nadal nasz system szkolenia ma być oparty o system stopni żeglarskich w Polsce – tracimy narzędzia dla osób młodszych niż 14 lat. Dlatego powstał pomysł stworzenia własnych rozwiązań. W trakcie spotkania pojawiło się kilka propozycji:

 1. Stworzenie systemu szkoleń przygotowujących młodego wodniaka do kierowania:
  1. Zuchy – łodzią typu Optymist
  2. Harcerze – jachtem odkrytopokładowym (np. Omega, Puck)
  3. Harcerze starsi – jachtem kabinowym (stopień państwowy: żeglarz jachtowy)
  4. Wędrownicy – jachtem morskim (stopień państwowy: jachtowy sternik morski)
 2. Stworzenie systemu stopni harcerskich rozszerzonego o elementy wychowania wodnego (harcerskie stopnie wodniackie)
 3. Stworzenie instrumentów metodycznych (w formie, plakietek, odznak itp.) rozwijających umiejętności wodne do zdobywania w trakcie uczestnictwa młodego człowieka w działalności drużyny wodnej:
  1. Wioślarz
  2. Junga
  3. Kadet
  4. Żeglarz jachtowy
  5. Sternik

Ostatecznie okazało się, że problem jest bardzo głęboki. Każda z przedstawionych propozycji ma swoje dobre i złe strony i nie byliśmy w stanie podczas spotkania ustalić, w którą stronę powinien zmierzać ruch wodny.

Ustaliliśmy, że powinien powstać zespół, który wypracuje najlepsze rozwiązanie i przedstawi je środowisku wodnemu do dyskusji i akceptacji.

 

Instruktor Wydziału Specjalności GK ZHP

ds. Specjalności wodnej

hm. Rafał Klepacz

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.