Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Interpretacja dot. zasad uzyskiwania upoważnienia oraz zasad przeprowadzania egzaminów na patenty

Nadesłany przez panwac 13.06.2013, 15:20:00 (987 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

12 czerwca 2013 roku na stronie PZŻ pojawiła się treść uchwały zarządu związku w sprawie przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie. Z kolei w dniu dzisiejszym na stronnie Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawił się tekst określający zasady uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminów żeglarskich i motorowodnych, określający także podstawowe wymogi dotyczące uzyskiwania uprawnień egzaminatorów.Uchwały i ustalenia zarządu PZŻ w sprawie organizacji egzaminów na stopnie żeglarskie:

 

1. Rozliczenie kwoty opłat egzaminacyjnych z danego egzaminu:

10 % danej kwoty opłat ma być przekazana do PZŻ, 90 % pozostaje do dyspozycji OZŻ, który wspomagał PZŻ w organizacji danego egzaminu.

2. Jachty wykorzystywane do prowadzenia egzaminu praktycznego powinny być ubezpieczone w zakresie prowadzenia na nich egzaminu żeglarskiego.

3. Wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnych powinni posiadać polisę OC zawierającą w zakresie ubezpieczanych czynności „egzaminowanie na patenty żeglarskie”.

W dniu 22.06.2013 r. planowane jest spotkanie informacyjno szkoleniowe dla przedstawicieli OZŻ zajmujących się wspomaganiem organizacji egzaminów żeglarskich PZŻ. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania przekazane zostaną w najbliższym czasie.


Informacja MSiT w sprawie zasad uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminów żeglarskich i motorowodnych.

 

Zgodnie z art. 37 a ust. 8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, egzaminy na patenty i licencje żeglarskie i motorowodne może przeprowadzać właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej.

W celu uzyskania upoważnienia należy złożyć do Ministra Sportu i Turystyki wniosek (brak określonego wzoru dla wniosku) zawierający informacje na jaki egzamin/y ma być udzielone upoważnienie wraz z kompletem dokumentacji spełniającej warunki określone w art. 37 b ust. 2 ww. ustawy i w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

W przypadku gdy wniosek zawiera wskazanie więcej niż jednego patentu lub licencji, które mają być objęte upoważnieniem, podmiot wnioskujący jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji oddzielnie dla egzaminu na poszczególny patent lub licencję w ramach złożonego wniosku.

Dodatkowo podmiot składający wniosek o udzielenie upoważnienia, jest zobowiązany do dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 0/100) gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście, nr konta:
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

zgodnie z art. 6 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz załącznika część I poz. 53 do ww. ustawy.

Kopię potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o udzielenie upoważnienia.

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesyłać na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i uznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 37 b ust. 2 ww. ustawy oraz w ww. rozporządzeniu dotyczącym warunków egzaminowani, wnioskodawcy udziela się w drodze decyzji upoważnienia do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje określone we wniosku o uzyskanie tego upoważnienia.

Ważne:

Zgodnie z art. 37 b ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej, Minister Sportu i Turystyki udziela w drodze decyzji upoważnienia w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Minister Sportu i Turystyki odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w art. 37 b ust.2 ww. ustawy, albo nie posiada odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych określonych w rozporządzeniu dot. szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu

Podstawy prawne:
1. Art. 37 a i 37 b Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r., poz. 123, poz. 857);
2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460);
3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz.U. 2013, poz. 602);
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Tagi: stopnie   PZŻ   patenty   egzaminy   egzaminatorzy  
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.