Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Podpisano rozporządzenie w sprawie uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu na stopnie żeglarskie

Nadesłany przez panwac 23.05.2013, 20:50:00 (1384 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

22 maja 2013 r. ministrowie Joanna Mucha i Sławomir Nowak podpisali Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. W porównaniu z kwietniową wersją projektu usunięto sporą część kontrowersyjnych zapisów, choć treść nowego aktu prawnego nadal wywołuje mieszane uczucia.Najważniejsze zapisy rozporządzenia:

 1. W pierwszym paragrafie dokumentu znalazł się zapis stwierdzający, że rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i kompetencji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych lub motorowych oraz, że określa warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do przeprowadzenia egzaminu. W zapisie tym niefortunnie powielono zapisy dokumentu nadrzędnego (art. 37b Ustawy o żegludze śródlądowej) określające wielkość i moc silnika jachtów, do których prowadzenia wymagane jest przejście egzaminu - w przypadku przyszłych zmian w ustawie (np. poszerzenia zakresu "bezpatencia") potrzebna będzie też zmiana treści rozporządzenia.
 2. Pierwsza część dokumentu określa sposób składania wniosku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu.
  • w przypadku, gdy wniosek obejmuje egzamin na więcej, niż jeden stopień lub licencję, wymagana dokumentacja stanowiąca załączniki do wniosku bedzie musiała być przygotowana dla każdego egzaminu na patent lub licencje oddzielnie,
  • wnioskodawca, poza swoimi danymi kontaktowymi będzie musiał dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie kadry złożonej z co najmniej 4 egzaminatorów, pisemną zgodę tych osób oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, spełnienie wymagań stażowych i kwalifikacje proponowanych egzaminatorów,
  • wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia danych dotyczących obiektów wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminu (adresu obiektu, w którym będzie przeprowadzana część teoretyczna, lokalizacji nabrzeża lub pomostu, akwenu wykorzystywanego do przeprowadzenia egzaminu, liczby, rodzaju i parametrów jachtów) wraz z informacją o tytule prawnym do dysponowania tymi obiektami.
   Zrezygnowano z większości przypadków z mnożenia szczegółów dotyczących warunków formalnych i technicznych obiektów ("krzeseł z pulpitami", wymiarów stolików, norm m² na osobę egzaminowaną, konieczności dokumentowania ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, innych). Czyli będzie można starać się zalegalizować przeprowadzenie egzaminu nawet w trakcie obozu wędrownego, bez stałego adresu a także bez wykorzystywania "obiektu budowlanego" (np. w "odpowiednio wyposażonej" mesie większego jachtu lub w namiocie), o ile w pobliżu będzie toaleta - bo o toalecie nie zapomniano. Tyle, że będzie to poddane uznaniowości urzędników...
 3. Kolejna część określa wymagania stawiane egzaminatorom.
  • zachowano warunek posiadania "tytułu zawodowego instruktora lub trenera sportu" albo zamiennie wymóg posiadania papierów "instruktora właściwego polskiego związku sportowego".
  • zrezygnowano z wymagania posiadania patentu wyższego niż ten, na który odbywa się egzamin w stosunku do egzaminatorów i przewodniczących komisji,
  • osoby przeprowadzające egzamin nie muszą się legitymować patentami wydanym na podstawie obowiązującego rozporządzenia z 16.04.2013 - ważne są również "stare" patenty,
  • wobec osób przeprowadzających egzamin pojawił się opatrzony wieloma szczegółami wymóg uczestniczenia w określonym wymiarze i charakterze w rejsach morskich lub w rejsach śródlądowych i morskich - w ciągu ostatnich 3 lat.
   Zapis ten z pewnością utrudni pełnienie funkcji egzaminatora osobom, które od dawna nie żeglowały (w szczególności po morzu), a tylko egzaminowały. Ale... może on również uniemożliwić pełnienie funkcji sekretarza komisji osobom, które nie żeglują, a są pracownikami biura podmiotów ubiegających sie o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu.
  • wobec osób przeprowadzających egzamin pojawił się wymóg prowadzenia szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze 200 godzin (zamiennie z udziałem w egzaminach) - w ciągu ostatnich 3 lat.
   Zapis wydaje się być niefortunny, gdyż znów może obejmować sekretarzy komisji, a z drugiej strony nieprecyzyjnie określa "udział w egzaminie" (czy bycie egzaminowanym pod to podchodzi?).
   Z kolei nieprecyzyjny zapis o prowadzenia szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej być może pozwoli uznać za takie szkolenie np. kursy doszkalające z zakresu manewrowania ciężkim jachtem i inne tego typu zajęcia (czyli nie tylko szkolenia na stopnie żeglarskie i licencje).
  • wobec przewodniczących komisji pozostał wymóg posiadania doświadczenia w przeprowadzaniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej.
   Nie wiadomo, czy oznacza to bycie egzaminatorem, czy przewodniczącym komisji w 5 egzaminach.
 4. W załączniku, w szczegółowych warunkach dotyczących przeprowadzania egzaminu:
  • zrezygnowano z okresleń "przyczepny" i "stacjonarny" wobec silników wykorzystywanych podczas egzaminów na poszczególne stopnie - teraz może to być każdy silnik pod warunkiem, że posiada rewers (umożliwia korzystanie z biegu wstecznego),
  • zmieniono na mniej szczegółowe i bliższe praktyce wymogi dotyczące egzaminów na patenty motorowodne i licencje.

 

Treść rozporządzenia w załączniku do artykułu.

Ocena: 2.00 (1 głos) | Oceń ten tekst |
Tagi: żeglarstwo   stopnie   rozporządzenie   sport   egzaminy   ustawa  
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.