Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Znamy projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie i motorowodne

Nadesłany przez panwac 13.08.2011, 14:00:00 (2031 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

Pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Infrastruktury z dnia 22.06.2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. Rzecz dotyczy egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 metra lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.Projekt określa kilka kwesti, które wpłyną na sposób organizowania egzaminów w najbliższych latach.

  1. O prawo do przeprowadzenia egzaminów będą mogły ubiegać się podmioty, spełniające określone warunki kadrowe i organizacyjne, które złożą do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o wydanie upoważnienia.
  2. Wniosek będzie musiał być uzupełniony o:
    • wykaz proponowanych członków Komisji Egzaminacyjnej (zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej) wraz z pisemną zgodą tych osób, zawierający kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje,
    • informacje (o których mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej), zawierające dane dotyczące obiektów wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminu,
    • kopie dokumentów potwierdzających numery REGON i NIP, jeśli podmiot je posiada.


W projekcie określono, że za kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania egzaminu uznaje się posiadanie co najmniej tytułu instruktora sportu odpowiednio w żeglarstwie lub sportach motorowodnych oraz posiadanie licencji lub stopnia nie niższego niż ten, na który odbywa się egzamin.
Do przeprowadzenia egzaminu nie będzie mógł być wyznaczony egzaminator, który jest członkiem rodziny osoby egzaminowanej lub uczestniczył w procesie jej szkolenia.

Upoważnienie do przeprowadzania egzaminów ma być nadawane podmiotowi na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że w przypadku zaprzestania spełniania przez podmiot któregokolwiek z warunków upoważnienia, zostanie mu ono cofnięte.

Projekt został udostępniony na stronach BIP zgodnie z zapisami ustawy o działalności lobbingowej. Treść projektu jest dostępna w załączniku do wiadomości.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.