Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Sprawozdanie ze spotkania HKM w Gdyni

Nadesłany przez Hafenmeister 30.05.2011, 7:50:00 (1222 odsłon) Więcej wpisów tego autora

W sobotę, 7 maja 2011 roku w Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni odbyło się spotkanie Harcerskiego Kręgu Morskiego, które z uwagi na decyzję podjętą podczas wcześniejszego zebrania w dniu 26 marca br. roku miało mieć charakter zjazdu sprawozdawczo-wyborczego HKM. W spotkaniu wzięło udział niewiele osób – część członków HKM nie otrzymała zaproszeń ani powiadomień; niektórzy z obecnych dowiedzieli się o spotkaniu przypadkiem, z serwisu WODNIACY.Przebieg spotkania:
 1. Powitanie przybyłych przez Komandora HKM, hm. Waldemara Olędrzyńskiego. Komandor Przybliżył obecnym historię i zadania oraz przedstawił ogólny zarys planów Kręgu. Zaprezentował także propozycję nowego regulaminu HKM.
 2. Wystąpienie hm. Ryszarda Czapiewskiego, które obejmowało:
  • strukturalne umiejscowienie HKM
  • propozycję uznania za główną siedzibę kręgu - CWM
  • określenie miejsca działania: cały kraj + ogniwa terenowe
  • sposób realizacji statutowych zadań Związku w oparciu o Program Wychowania Wodnego
  • wychowanie i szkolenie wodne w ZHP oraz przygotowanie fachowej kadry
  • propozycję zasad powoływania retmanów, pilotów i komodora ZHP
  • opiniowanie i uwagi w sprawach wodnych
  • ochronę środowiska naturalnego na przykładzie HCEE Funka - aplikacje o środki do agend rządowych i europejskich
  • marynistykę, ceremoniał, propozycje organizacji Warsztatów Kultury Marynistycznej, powołanie Centrum Kultury Marynistycznej, stworzenie biblioteki morskiej
  • „Wychowanie wodne i morskie w szkole” - wystąpienie do MEN
  • Wydawnictwo "Żeglarz" - jako stały periodyk specjalności wodnej,
  • promocję HKM za pośrednictwem nowoczesnych mediów,
  • stworzenie Biblioteki Drużyn Wodnych
  • organizowanie sesji popularnonaukowych w sprawie polityki morskiej Państwa
  • opracowania z zakresu historii, np. 75 lat HOW Funka, Zawisza Czarny
  • propozycję obchodów 80 Lecia Zlotu w Garczynie (VIII 1932)
  • postulat reaktywacji Współzawodnictwa o Proporzec Leonida Teligi
  • propozycję inwentaryzacji i programów działań Stanic i Baz ZHP
  • utworzenie podmiotu gospodarczego do pozyskiwania środków państwowych i europejskich na rzecz specjalności wodnej
 3. Wystąpienie Komendanta CWM hm. Tomasza Maracewicza, w którym poruszył on kilka problemów:
  • członkostwo HKM - kto ma być zapraszany do kręgu?
  • promocję HKM - jak ma wyglądać, kto się tym zajmie?
  • propozycję organizacji Zlotu Skautów Bałtyckich w rocznicę Zlotu w Garczynie
  • sposób wydawania "Żeglarza" – jaka ma być forma, skąd czerpać materiały?
 4. Wystąpienie hm. Wojciecha Brzechowskiego, w którym poruszona została kwestia zwoływania Harcerskich Konferencji Morskich
 5. Wystąpienie kpt.ż.w Daniela Dudy
  • deklaracja przekazania materiałów o dh. Kuczyńskim do szkoły w Pucku
  • propozycja ustalenia dokładnej pozycji spoczynku wraku "Zawiszy Czarnego I", wydobycia pewnych elementów wraku, zakonserwowania i umieszczenia w wytypowanych miejscach
  • przekazanie informacji o bieżących działaniach PTN
 6. Wystąpienie przedstawiciela PMH w sprawie przekazania zdjęć Leonida Teligi z jego rejsu dookoła świata
 7. Wystąpienie Kierownika HDWiŻ hm. Wiktora Wróblewskiego, który poruszył kwestie:
  • uaktualnienia struktury specjalności wodnej w oparciu o "Organizację Harcerskich Drużyn Wodnych"
  • aktualnej sytuacji drużyn wodnych w ZHP i Współzawodnictwa o Proporzec Leonida Teligi
 8. Wystąpienie Pilota Chorągwi Łódzkiej, członka KHDWiŻ hm. Piotra Nowackiego, obejmujące:
  • prezentację stanu specjalności w ZHP
  • ocenę stanu prac nad projektem nowelizacji uchwały GK ZHP w sprawie zasad działania specjalności w ZHP:
   • przekazano informację o zakończeniu prac i przekazaniu projektu do GK ZHP do zatwierdzenia,
   • przybliżono proponowane formy realizacji programu wychowania morskiego i wodnego (drużyna specjalnościowa, drużyna wykorzystująca elementy wychowania specjalnościowego, zastępy specjalnościowe w drużynie, klub specjalnościowy),
  • przekazanie informacji o przyjęciu w głosowaniu przez Konferencję HDW w Łodzi w dniu 11.12.2010 roku dokumentu „Wychowanie Wodne i Morskie w ZHP” - zwrócono uwagę, że w czasie konferencji prace nad uchwałą GK ZHP w sprawie zasad działania specjalności jeszcze trwały, dlatego uzupełnienie dokumentu w części odwołującej się bezpośrednio do zapisów uchwały ma zostać dodane do dokumentu w drodze akceptacji przez pilotów (bez konieczności zwoływania kolejnej konferencji)
  • przybliżenie aktualnego stanu prac legislacyjnych nad zmianami w Ustawie o Żegludze Śródlądowej oraz rozporządzeniami do Ustawy o Sporcie,
  • przybliżenie sytuacji kadr szkoleniowych w żeglarstwie i sportach motorowodnych, w szczególności sytuacji szkoleniowców związków sportowych w świetle określenia przez Ustawę o Sporcie tytułów zawodowych w sporcie
  • zwrócenie uwagi na istnienie 'luki pokoleniowej” wśród kadr instruktorskich ZHP (poważny niedobór instruktorów ZHP w wieku 20+)
  • wskazanie serwisu WODNIACY.eu jako vortalu społeczności wodnej ZHP działającego od 2003 roku,
  • umiejscowienie HKM, CWM i KHDWiŻ w strukturze ZHP – wskazanie głównych celów powołania i istnienia tych podmiotów,
  • przekazanie informacji o prowadzenie przez niektóre z chorągwi Warsztatów Kultury Marynistycznej, przybliżenie programu Junga & Kadet PZŻ,
  • poinformowanie o efektach próby reaktywacji Współzawodnictwa o Proporzec Leonida Teligi przeprowadzonej w latach 2009-2010
 9. Dyskusja
  • zwrócenie uwagi na niefortunne zwołanie zjazdu sprawozdawczo-wyborczego HKW:
   • z uwagi na niewielką liczbę uczestników spotkania uznano za konieczne przełożenie wyborów władz klubu i ustalono termin kolejnego spotkania HKM na 15.X.2011 w ramach zamknięcia sezonu w CWM,
   • zaznaczono konieczność wcześniejszego przekazania informacji o spotkaniu oraz rozesłania zaproszeń do choragwi
  • ocena stanu floty CWM, w tym zasadności ponoszenia kosztów remontu jachtów drewnianych,
  • plany organizacji ambitnych rejsów na jednostkach CWM
  • zasady pracy wolontariuszy w CWM
  • przedłożenie hm. Piotrowi Nowackiemu propozycji wejścia do prezydium HKM - hm. Nowacki odmówił uzasadniając, że z uwagi na obecnie pełnione funkcje oraz współpracę z Wydziałem Specjalności GK ZHP nie chce podejmować się kolejnych obowiązków, na które nie będzie mógł poświęcić wystarczającej ilości czasu.

Po zakończeniu spotkania część uczestników wzięła udział w rejsie po porcie w Gdyni.

 

hm. Maciej Grzemski

sekretarz HKM

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.