Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na temat sytuacji finansowej Związku

Nadesłany przez panwac 14.04.2011, 12:20:00 (1509 odsłon) Więcej wpisów tego autora

W dniu 13.04.2011r. odbył się czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na temat sytuacji finansowej Związku. Pierwotnie spotkanie miało trwać od godziny 18.00 do 19.30, ale w związku z dużym zainteresowaniem internautów i wielością pytań przedłużono je do godziny 20.00.

 

Redakcja serwisu WODNIACY uczestniczyła w czacie, zadając dwa pytania. Od organizatorów uzyskaliśmy zgodę na publikację zapisu przebiegu spotkania.Spotkanie ON-LINE - sytuacja finansowa ZHP » 13.04.2011, 18:00-20:00
Obsługa spotkania:

Zespół ds. JOTI - Wydział Zagraniczny GK ZHP

 

  • phm. Hanna Musur
  • phm. Hubert Mika
  • pwd. Wojciech Płoskonka

 

<HarcMod> Czuwaj, chciałbym gorąco powitać wszystkich tutaj obecnych na spotkaniu on-line dotyczącym sytuacji finansowej ZHP.

Naszymi dzisiejszymi gośćmi będą:
druh hm. Lucjan Brudzyński, który pełni fukncję Skarbnika ZHP
oraz druh hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP.
***
Pozwolę sobie pokrótce omówić zasady przebiegu dzisiejszego spotkania:
Każda z druhien i druhów ma prawo do zadawnia własnych pytań zaproszonym gościom, pytania te jednak nie mogą być obrażliwe ani niecenzuralne.
Pytania należy kierować na kanał (pokój) #polish-offtopic w formacie:
jako przedrostek "Pytanie: " a następnie treść samego pytania lub bezpośrednio do moderatora o nicku "HarcMod" (lista użytkowników po prawej stronie).
Wybór kanału (pokoju) dostępny jest u góry okna, w przypadku korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem http://czat.zhp.pl.
Zadane przez Was pytania trafią do koleji a następnie pojawią się na kanale (pokoju) #polish, gdzie zaproszeni goście udzielą na nie odpowiedzi.
Użytkownicy nie mają możliwości otwartej dyskusji na kanale #polish, kanał ten jest moderowany.
Wszelka dyskusja oraz komentowanie powinno odbywać się na kanale (pokoju) #polish-offtopic, który *nie* jest moderowany.
***
W przypadku wątpliwości - proszę o kontaktowanie się z moderatorem (nick "HarcMod") poprzez prywatną wiadomość.
Aby tego dokonać należy z listy użytkowników po prawej stronie kliknąć lewym klawiszem myszy na użytkowniku i wybrać opcję "query".
Zapraszam do zadawania pytań!
Mamy pierwsze pytanie.

<HarcMod> Pytanie #1 - pilkosz - Ile dokładnie wynosi dług ZHP??
<Glowna_Kwatera> Na dzień dzisiejszy dług ZHP wynosi około 6 631 000 zł (jest to wstępne sprawozdanie finansowe przed badaniem przez biegłego rewidenta)

<HarcMod> Pytanie #2 - pilkosz - Czy "skłądka 80" jest zgodna ze statutem?
<Glowna_Kwatera> Tak, uchwalenie "składki 80" przez Radę Naczelną ZHP jest zgodne ze Statutem ZHP.

<HarcMod> Pytanie #3 - michal123 - Ile wynosi suma kredytów i wobec kogo są one zaciagnięte?
<Glowna_Kwatera> Obecnie Główna Kwatera ZHP nie posiada wśród swoich zobowiązań zaciągniętych kredytów.

<HarcMod> Pytanie #4 - pilkosz - Dlaczego ta opłata (skladka 80) nie ma charakteru dobrowolnego??
<Glowna_Kwatera> Żeby móc zaplanować wpływy budżetowe muszą one mieć charakter wpływów pewnych.
To jest bardzo dobre pytanie, a odpowiedź jest bardzo złożona.
1. Budżet jest planem wpływów i wydatków.
2. Żeby "coś" było wpływem budżetowym musi mieć charakter pewny.
3. Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat w ZHP nie miały charakteru pewnego.
4. Składka członkowska natomiast taki charakter ma.

<HarcMod> Pytanie #5 - michal123 Czy rozważane było rozwiązanie problemu poprzez zatrudnienie niezależnego specjalisty(ów), którego zadaniem byłaby niwelacja długu ZHP?
<Glowna_Kwatera> michal123 jak sobie to wyobrażasz? bo... Żaden niezależny specjalista nie jest w stanie przynieść teczki z pieniędzmi na spłatę naszych długów. Środki te musimy zaoszczędzić, pozyskać, wypracować sami. Natomiast w poszukiwaniu rozwiązań, jak redukować nasze zadłużenie często korzystamy z porad finansistów i prawników.
<HarcMod> Odpowiedź michal123 - Nie jestem w tej dziecinie specjalistą, ale wiem, że istnieją osoby zajmujące się oddłużaniem.

<HarcMod> Pytanie #6 - Ponury - Czy jest inna opcja spłaty zadłużenia poza składką 80 zł
<Glowna_Kwatera> '80' jest jednym z kilkunastu elementów podjętych przez nas działań naprawczych. Na przykład są to: restrukturyzacja zatrudnienia, maksymalizowanie oszczędności w bieżącej działalności, działania zmierzające do zwiększenia przychodów itd. Zachęcamy do przeczytania planu naprawczego na stronie www.80.zhp.pl

<HarcMod> Pytanie #7 - SPRITE - Czy istnieje możliwość zwolnienia z "obowiązku" (bo nie wiem jak to dokładnie określić) ze składki 80zł? Bo mnie jako studenta nie stać zbytnio na to...
<Glowna_Kwatera> Z wiedzy przez nas posiadanej wynika, że Rada Naczelna ZHP prowadzi pracę nad takim rozwiązaniem.

<HarcMod> Pytanie #8 - SPRITE - Co będzie skutkiem nieopłacenia składki dodatkowej?
<Glowna_Kwatera> Skutki mogą mieć wieloraki charakter. Pierwszym jest brak możliwości wykonania planu spłaty zadłużenia na rok 2011 (czytaj zwiększenie zadłużenia). Natomiast dla instruktora trudno nam określić.

<HarcMod> Pytanie #9 - pilkosz- Czy Główna Kwatera nie powinna spłącać swoich długów sama??
<Glowna_Kwatera> Znaczna część tego zadłużenia nie powstała na szczeblu centralnym ZHP, dług który jest w gestii GK ZHP składa sie również z zadłużenia, które GK musiała przejąć od likwidowanych jednostek ZHP, np. chorągwi i jednostek centralnych, a także w wyniku nałożonych na Związek obowiązków wynikających z wyroków sądów.

<HarcMod> Pytanie #10 - phm9pawel5krzywicki - Za dh, Sławomirem Wasiem - czy któryś z komendantów/skarbników chorągwi poniósł personalne konsekwencje za brak przekazazywania składek do GK ZHP? Czy w związku z sytuacja finansową ZHP zostana podniesione składki harcerskie i instruktorskie?
<Glowna_Kwatera> Odpowiadając na pierwsze pytanie, w chwili obecnej wszystkie komendy chorągwi zalegające ze składkami lub mające opóźnienia w spłacie zostały wezwane przez Druhnę Naczelnik do pisemnego wyjaśnienia w tym przedmiocie. Rozważane jest zastosowanie kar organizacyjnych.
<Glowna_Kwatera> Odpowiadając na drugie pytanie należy wskazać, że obecnie składka członkowska (nie mamy podziału na harcerską i instruktorską) w pełni nie pokrywa kosztów funkcjonowania struktur Związku Harcerstwa Polskiego.

<HarcMod> Pytanie #11 - ania49 - Czy lepszym rozwiązaniem nie byłaby działalność zarobkowa?
<Glowna_Kwatera> Być może tak, ale pamiętajmy jaki jest charakter naszej organizacji i wszelką działalność gospodarczą (zarobkową) powinniśmy prowadzić tylko formach dla niej przewidzianych. Na bazie posiadanego majątku staramy się zwiększać efektywność uzyskiwanych przychodów z kilku naszych jednostek zależnych i podległych.

<HarcMod> Pytanie #12 - pilkosz - Skoro składka członkowska jest płacona co miesiąc to jak się ma do tego jednorazowa opłata jaką jest składka 80??
<Glowna_Kwatera> Składka "80" jest składką nadzwyczajną, jednorazową i w żadnym wypadku nie można jej wiązać ze składką podstawową.

<HarcMod> Pytanie #13 - pilkosz - Skoro obecna składka nie pokrywa kosztów funkcjonowania zhp to należy się spodziewać podwyżki (ponieważ nie padła jednoznaczna odpowiedź)??
<Glowna_Kwatera> Niekoniecznie, można się spodziewać zmiany alokacji, sposoby zbierania, podejścia do składki w ogóle... zachęcamy do zapozniania się z projektami złożonymi przez nas Radzie Naczelnej ZHP w grudniu 2010 roku.

<HarcMod> Pytanie #14 - W1 - Jakie mogą czekać związek (i też samych harcerzy) konsekwencje jeżeli nie uda się nam spłacić zadłużenia? Rozwiązanie związku? Utrata majątku? Kolejne opłaty "jednorazowe"?
<Glowna_Kwatera> Podstawową konsekwencją niespłacenia zadłużenia jest jego zwiększenie, ponieważ istnieje zagrożenie zerwanie układów i ugód ratalnych. W konsekwencji prowadziłoby to do wydłużenia okresu spłaty, który obecnie przewidujemy na 6 lat. Rozwiązanie Związku nie wchodzi w grę, podobnie jak utrata majątku jak i też kolejne składki jednorazowe.

<HarcMod> Pytanie #15 - pilkosz - Dlaczego osoby odpowiedzialne za ten dług nie zostaną w jakiś sposób pociągnięte do odpowiedzialności??
<Glowna_Kwatera> Zadłużenie powstało z powodu zbyt małych wpływów, nietrafionych decyzji takich jakie się mogą zdarzyć każdemu kto prowadzi działalność gospodarczo-finansową, natomiast nie powstało w wyniku czynów zabronionych.

<HarcMod> Pytanie #16 - pilkosz - W jakim okresie należy się spodziewać rezultatów planu naprawczego i jaki okres przewidujecie na spłatę całego zadłużenia??
<Glowna_Kwatera> Zapraszamy do zapoznania się z planem naprawczym na stronie www.80.zhp.pl. Pierwsze efekty mamy nadzieję, będą widoczne na koniec roku 2011, spłata całego zadłużenia jest zaplanowana w ciągu 6 lat.

<HarcMod> Pytanie #17 - krzychu025 - Wielu instruktorów zadeklarowało, że są świadomi długów Związku, i chętnie wpłaciliby nawet więcej niż 80 zł. Odstaszyło ich jednak "wymuszanie" wpłat pod groźbą sankcji. Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem rzetelne przedstawienie problemu harcerskiej społeczności i pozytywne wypromowanie dodatkowych, DOBROWOLNYCH wpłat?
<Glowna_Kwatera> O zadłużeniu Związku powszechnie jest wiadome od kilku lat. Składka ma konstrukcję zakładającą powszechność jej wpłacenia przez określoną grupę członków ZHP, zachęcamy i przekonujemy wszystkich instruktorów, że warto, nawet nie zgadzając się z ideą, zapłacić tą składkę.

<HarcMod> Pytanie #18 - pilkosz - Czy władze naczelne uważają za wychowawcze aby swoje zadłużenie przerzucać na innych??
<Glowna_Kwatera> Podkreślić należy, że zadłużenie nie jest zadłużeniem władz naczelnych a ZHP. Nie wychowawczym zdaje się być, przede wszystkim, unikanie płacenia składek członkowskich w pełnym wymiarze (nie mamy tu na myśli składki "80").
<HarcMod> Pytanie #19 - phm9pawel5krzywicki - Czy ZHP osiaga zyski z jakiejś działalności gospodarczej (hotel na Niemcewicza w Wa-wie, wynajem ośrodków, baz), które potencjalnie mogły by zmniejszyć długi ZHP? Czy GK ZHP rozważa sprzedaż jakichś obiektów w celu spłaty długów?
<Glowna_Kwatera> ZHP jest organizacją pożytku publicznego, w związku z czym cały zysk z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe. Naszym zamysłem jest wyodrębnienie działalności gospodarczej i cykliczne zwiększanie jej efektywności. W roku 2010 zysk z tego tytułu wyniósł około 450 000 zł. Optymalna wartość z tego tytułu oscylować będzie wokół wielkości 700-800 000 zł.
ZHP nie posiada hotelu przy ulicy Niemcewicza od 5 lat, nie wynajmuje ośrodków i baz. GK posiada 3 nieruchomości, z czego tylko jedna ma uregulowany status prawny. Nie istnieje możliwość zbycia jakiegokolwiek obiektu będącego w gestii GK ze względu na założenia planu naprawczego finansów ZHP. Po prostu byłoby to działanie nieefektywne. Zapewne krótkoterminowo rozwiązałoby to pewne problemy... ale pamiętajmy sprzedać je można tylko raz.

<HarcMod> Pytanie #20 - phm9pawel5krzywicki - Czy prawdą jest, że istnieje realna szansa na utratę ośrodka Perkoz za nieregulowanie zobowiązań finansowych?
<Glowna_Kwatera> Realna szansa nie istnieje.

<HarcMod> Pytanie #21 - michal123 - Jakie układy i ugody ratalne ma obecnie ZHP i na jaką kwotę?
<Glowna_Kwatera> Drogi michal123, podaj mi proszę jedną organizację, firmę, która publikuje listę swoich wierzycieli? Takie działanie byłoby działaniem na naszą szkodę. Przyjmij nasze zapewnienie, że wszystkie zobowiązania są opanowane.

<HarcMod> Pytanie #22 - krzychu025 - Na Facebook-u można odnaleźć m. in. takie komentarze: "Nic nie będzie. Do tej pory nie zrobiono nic z osobami zalegającymi za składki, zamiast ściągnąć zaległości mamy "składkę dodatkową". Zapłacą ci, co płacą zawsze, a za tych co nie zapłacą...zapłacą ci, co płacą zawsze" Czy wprowadzenie opłaty "extra" nie jest krzywdzące dla wszystkich instruktorów, dbających o prawidłowe i regularne uiszczanie
<Glowna_Kwatera> Zapewniamy, że odpowiedzialność względem osób, które zebrały składki a ich nie przekazały będzie konsekwentnie egzekwowana.

<HarcMod> Pytanie #23 - ania49 - Dlaczego ZHP nie wynajmuje baz wypoczynkowych skoro mogłoby to przynieść duże korzyści finansowe i nie obciążałoby instruktorów? Bo to chyba nie byłoby sprzeczne ze Statutem?
<Glowna_Kwatera> GK nie zarządza bazami znajdującymi się w posiadaniu chorągwi i dlatego nie może ich wynajmować.

<HarcMod> Pytanie #24 - pilkosz - Jak GK ma zamiar poprawić ściągalność skłądek członkowskich??
<Glowna_Kwatera> Jednym z podstawowych zadań harcerskich komend jest stwarzanie warunków do funkcjonowania zarządzanych przez nich jednostek. Jednym z zadań, które przed nami stoi jest - wspólnie z komendami chorągwi- opracowanie programu wychowania ekonomicznego. Program ten zawierać będzie elementy dotyczące pracy w systemie składkowym zarówno drużyn jak i komend harcerskich.

<HarcMod> Pytanie #25 - AnnaM4 - Jakie konsekwencje JUŻ zostały wyciągnięte względem chorągwi zalegających ze składkami? Konkretnie
<Glowna_Kwatera> 12 komend chorągwi zostało poproszonych o złożenie wyjaśnienia przyczyny nieodprowadzenia składek za rok 2010, grozi im nałożenie stosownych kar organizacyjnych przewidzianych w Statucie ZHP.

<HarcMod> Pytanie #26 - kanaka - (pytanie rozbudowane)
W serwisach internetowych pojawiły się wypowiedzi byłych Naczelników ZHP, w tym druha hm. Wiesława Maślanki, w której można przeczytać:
"...kwota uzyskana w roku 2005 ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Niemcewicza wystarczała na sfinansowanie wszystkich zaległości z wyjątkiem składek do organizacji skautowych. Zaległości składkowe były jednak o połowę niższe niż aktualnie, a ponadto na początku roku 2006 podpisano porozumienie o spłacie głównej części długu w 60 ratach i możliwości umorzenia części zadłużenia. Oczywiście obok zaległych zadłużeń były bieżące zobowiązania z roku 2005. Na ich obsługę przewidziano jako specjalny bufor finansowy kwotę 2 milionów zł należnych Głównej Kwaterze z planowanej sprzedaży przez chorągiew stołeczną nieruchomości w Warszawie. Ponieważ ta sprzedaż do dzisiaj nie jest sfinalizowana GK ZHP w latach 2006- 2007 przeprowadziła inne operacje majątkowe (m. in. zbycie udziałów w Radiostacji), które rekompensowały ten niedobór.
Na podstawie analizy dostępnych sprawozdań finansowych Głównej Kwatery ZHP wynika, że w ciągu 6 lat, kiedy byłem Naczelnikiem ZHP (2000- 2005 ) łączny wynik finansowy to 1 134 108,26 ( zysk), a wynik finansowy 4 następnych lat 2006- 2009 to -5 987 739,27 ( strata). Wyniki roku 2010 nie były jeszcze publikowane. Te liczby jednoznacznie wskazują, że na obowiązek spłaty starych długów, które miały zabezpieczenie finansowe i zostały rozłożone w czasie nałożył się systematyczny i pogłębiany niedobór w GK ZHP generowany już po 2006 roku."
Poproszę o komentarz do tej wypowiedzi. Dziękuję.

<Glowna_Kwatera> Zgodnie z wypowiedzią Druha Maślanki, sprzedaż nieruchości przy ulicy Niemcewicza wiązała się z zamiarem spłaty zadłużenia. Być może kwota uzyskana z tej transacji pokryłaby wszystkie zobowiązania za wyjątkiem składek. Natomiast fakty są takie, że we wrześniu 2009 roku spłacono ostatnią ratę za remon Zawiszy Czarnego z 1998 roku, a w styczniu 2011 roku spłacono układ ratalny ZUS za Rozgłośnię Harcerską i Główną Kwaterę dotyczący składek z lat 1997-2001. Ponadto GK przejęła między innymi zadłużenie zlikwidowanej Chorągwi Opolskiej ZHP w roku 2007.
To niestety nie jest takie proste...

<HarcMod> Pytanie #27 - kanaka - Jeszcze jedno pytanie: "Czy wypowiedzi byłych naczelników zostaną opublikowane na stronie 80.zhp.pl w dziale Media? Także wniosek hm. Maślanki do Redaktora Polityki o sprostowanie do artykułu "Odchudzanie druha"?"
<Glowna_Kwatera> Jeśli Druhowie Naczelnicy zwrócą się do druha skarbnika, zapewne to rozważy.

<HarcMod> Pytanie #28 - ania49 - Czy chorągwie wynajmują bazy i podobne obiekty, i czy przekazują zyski?
<Glowna_Kwatera> Chorągwie uzyskiwane przychody przeznaczają na prowadzoną przez siebie działalność statutową. Nie odprowadzają z tego tytułu ŻADNYCH środków do GK ZHP. Należy podkreślić, że majątek, którym dysponują, przekazano im nieodpłatnie.

<HarcMod> Pytanie #29 - pilkosz - Przed zlotem w Kielcach GK zakładała że zarobi na owym zlocie jesnak okazało się iz jest strata. Z czego to wynika??
<Glowna_Kwatera> Zlot Kielecki księgowo się zbilansował. Natomiast zobowiązania, które pozostały po zlocie wynikały z tego, że część przeznaczonych na ten zlot środków została wydatkowana przed jego rozpoczęciem na bieżące potrzeby Związku.

<HarcMod> Pytanie #30 - w1 - Czy jest rozważane wystąpienie z miedzynarodowych organizacji skautowych?
<Glowna_Kwatera> Kategorycznie nie! Nie jest to rozważane, nikt nigdy o tym nie myślał w GK ZHP.

<HarcMod> Pytanie #31 - phm9pawel5krzywicki - Jaką rolę w procesie poprawy sytuacji finansowej ZHP widzą Druhowie dla komendantów/skarbników choragwi? To oni są dysponentami majatku ZHP w postaci większości baz i ośrodków, które mogłyby na siebie zarabiać. To oni odpowiadają za (nie) przekazywanie składek do GK ZHP..
<Glowna_Kwatera> Ich rola w tym procesie jest bardzo ważna. Jednak muszą być wspierani przez odpowiedzialne działanie wszystkich komendantów i skarbników hufców. Zamożność ZHP jest budowana zamożnością chorągwi, które również mają problemy z przekazywaniem składek przez hufce.

<HarcMod> Pytanie #32 - pilkosz - Jakie są gwarancje że długi związku nie wzrosną??
<Glowna_Kwatera> Gwarancją jest konsekwentna realizacja planu naprawczego finansów.

<HarcMod> Spotkanie dobiegło właśnie do końca. W mieniu całego zespołu ds. JOTI chciałbym gorąco podziękować zaproszonym dzisiaj druhom za udział w spotkaniu
<HarcMod> Chciałbym również podziękować wszystkim użytkownikom. Dziękujemy za spotkanie on-line i wszystkie zadane pytania. Jednocześnie informuję, że na pytania na które nie została udzielona odpowiedź dzisiaj wieczorem zostaną opublikowane na stronach joti.zhp.pl oraz 80.zhp.pl wraz z komentarzem GK.
<HarcMod> Gorąco pozdrawiamy.

<Glowna_Kwatera> Good night and good luck. ;)

 

źródło: Logi ze spotkania on-line na temat finansów ZHP

 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Tagi: zhp   instruktorzy   GK   składka   finanse   czat   zadłużenie  
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 14.04.2011, 14:44  Uaktualniono: 14.04.2011, 14:44
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na tem...
Jak chcecie wiedzieć, to przeczytajci tu-a-tu.
Tego Wam nie możemy powiedzieć.
To tej sprawy nie dotyczy...

Czyli...jak zwykle dużo tekstu, z którego nic nie wynika. :)

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 15.04.2011, 18:22  Uaktualniono: 15.04.2011, 18:22
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na tem...
Bianko, jesteś niesprawiedliwa.

Zobacz - czat umożliwił osiągnięcie wielu ważnych celów:
  • przede wszystkim odbył się,
  • uczestnicy mogli i zadali pytania,
  • padły odpowiedzi,
  • dodatkowo (to niejako bonus) wyszło na jaw, że strona odpowiadająca ma większa wiedzę i lepszy dostęp do materiałów źródłowych, niż pytający.

A tak nieco obok tematu, już po spotkaniu zachęcano mnie do przygotowania czatu z członkami GK lub szerszej reprezentacji władz naczelnych na tematy wodne. To co, są chętni?

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 15.04.2011, 22:49  Uaktualniono: 15.04.2011, 22:49
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na tem...
Nie jestem niesprawiedliwa, jestem tylko subiektywna. Jak każdy człowiek ;)

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 15.04.2011, 23:48  Uaktualniono: 15.04.2011, 23:48
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na tem...
Cytat:
bianka napisała:
Nie jestem niesprawiedliwa, jestem tylko subiektywna. Jak każdy człowiek ;)

Straszna choroba - nie dość, że wrodzona, to jeszcze nieuleczalna.

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 15.04.2011, 23:50  Uaktualniono: 15.04.2011, 23:50
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na tem...
I rozmawiaj tu sobie z taką, no nie? ;) Ty powiesz, że ona niesprawiedliwa, ona powie, że tylko subiektywna. Ach, te kobiety ;)

Autor Wątek
hubcio
Wysłano: 20.04.2011, 15:11  Uaktualniono: 20.04.2011, 15:11
Cicha woda
Dołączył: 15.06.2003
Skąd: 100lica
Liczba wpisów: 42
 Odp.: Czat z Zastępcą Naczelnika i Skarbnikiem ZHP na tem...
Te Kobiety

Bez nich źle a z nimi jeszcze gorzej