Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Nowości w polskim prawie - Ustawa o Sporcie

Nadesłany przez panwac 17.11.2010, 16:30:00 (2006 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

16.10.2010 weszła w życie nowa Ustawa o sporcie z dnia 25.06.2010 (Dz.U. 127/2010, poz 857), zmieniająca sporą część regulacji prawnych związanych z uprawianiem sportu w Polsce. Nowy akt prawny zastąpił wcześniejsze ustawy - o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym. Część dotychczasowych przepisów wykonawczych będzie obowiązywała do czasu wydania nowych rozporządzeń ministrów sportu oraz infrastruktury (transportu / gospodarki morskiej), jednak nie dłużej, niż przez 2 lata.
W ślad za nową ustawą pojawiły się już pierwsze projekty nowych aktów prawnych oraz opinie ich dotyczące, zaś podczas targów Boat Show także pewne spekulacje co do utworzenia odrębnej grupy uprawnień zawodowych wymaganych od osób uprawiających żeglarstwo za pieniądze. W dalszej części tekstu spróbujemy wymienić najistotniejsze zmiany, jakie mogą nas czekać. 1. Możemy się spodziewać nowych systemów stopni żeglarskich i motorowodnych. Nie wiadomo jeszcze, która z wcześniejszych propozycji zyska uznanie ministra ani też, jak zostanie rozwiązane pogodzenie różnych systemów szkoleniowych. Wiadomo, że uprawnienia żeglarskie i motorowodne wprowadzone rozporządzeniem ministra sportu w 2006 roku (Dz.U. 105 i 151) zachowają ważność.
 2. Osoby, które uzyskały uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie mogą uprawiać turystykę wodną na terytorium RP w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych dokumentem. Oznacza to uznanie ICC i np niemieckich lub norweskich uprawnień motorowodnych, natomiast nie ISSA (bo to "nienarodowy" certyfikat kompetencji) lub chorwackich (uprawnienia Vodjitiela Brodice dają prawo do pływania konkretnie na terytorium Chorwacji).
 3. Kwalifikacje zawodowe w sporcie według rozdziału 8, Art 41 to stopnie trenerów i instruktora sportu. Na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie oraz uwagi do projektu przesłane m.in. przez PZŻ - polecam lekturę obu dokumentów, szczerze.
 4. Art 67, dodaje w ustawie o żegludze śródlądowej nowy Artykuł 37a, który w pozycji 13 stwierdza że: Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów (...) ustawy o sporcie, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra do spraw kultury fizycznej. To oznacza, że podmiotów szkolących i programów szkolenia może być wiele, ale... nie ma dotąd zapisów stwierdzających weryfikację lub utrzymanie uprawnień szkoleniowych przez np. instruktorów PZŻ, co może oznaczać, że nagle w kraju pozostanie kilkaset osób z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń żeglarskich i... praktycznie zerowa praktyką w tej dziedzinie (patrz: punkt wyżej => Opinia PZŻ).
 5. We wspomnianym BIP Ministerstwa Sportu pojawił się też Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznawania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu 
 6. Polskie Związki Sportowe muszą dostosować swe statuty do wymagań ustawy poprzez między innymi:
  • Art.9.2  Skrócenie pełnienia funkcji Prezesa do nie dłużej niż 2 następujących po sobie kadencji;
  • Art.9.3.2  Zakaz łączenia funkcji członka zarządu z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych
  • Art.9.4  Zwoływanie walnych zgromadzeń sprawozdawczych (sejmików) corocznie (do tej pory były co dwa lata).
  • Art.11   Prowadzenie działalności tylko w jednym sporcie, chyba że Minister pozwoli na połącznie kilku dyscyplin.
 7. Podczas targów Boat Show w Poznaniu odbyła się konferencja, na której p. Magdalena Jabłonowska (Ministerstwo Infrastruktury) oraz kpt. Alfred Naskręt (dyrektor prywatnej Szkoły Morskiej z Gdyni) przedstawiali założenia nowego systemu uprawnień do odpłatnego prowadzenia jachtów. Jak podaje serwis sail-ho.pl Stwierdzili oni, że w Polsce mają być wprowadzone uprawnienia zawodowe na wzór brytyjskich, czyli w rodzaju master 200 gt i master 3000 gt oraz związane z nimi wymogi stażowe - m.in. na początku (przed uzyskaniem uprawnień podstawowych) 6 miesięcy w morzu, zaś od oficera na żaglowcach prawdopodobnie 24 miesiące w morzu. Do tego spełnienie wymogów STCW w zakresie kursów dla morskich kadr zawodowych. Systemem mają być objęte jachty, których załoga otrzymuje wynagrodzenie za pływanie.
Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Tagi: żeglarstwo   stopnie   rozporządzenie   patenty   projekt   sport   ustawa  
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.