Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo


Temat przeglądają:   1 anonim.


Kryteria pracy wodnej gromady zuchowej
#1
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Trwają prace nad dokumentem "Szczegółowe kryteria pracy harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich w ZHP". Procedura jest zgodna z tym, co uchwaliła ostatnia konferencja wodna (materiał został rozesłany do pilotów chorągwi, Ci przesłali uwagi, za chwilę wersja poprawiona ponownie trafi do pilotów do ostatecznego wglądu). Zanim to nastąpi, być może ktoś z Was ma dobry pomysł, który sprawi, że działania gromad zgodnie z kryteriami będą lepsze?

Jeśli tak, poniżej zamieszczam wybrane fragmenty tekstu dotyczące wodnych gromad zuchowych. Jest kilka dni na podzielenie się spostrzeżeniami:

Cytat:
[...]
3. ...instrukcja precyzuje zasady pracy harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich określone w instrukcji w sprawie „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”. Jeżeli w instrukcji jest mowa o:
a) harcerskiej wodnej gromadzie zuchowej (HWGZ), oznacza to harcerską gromadę zuchową, która wykorzystuje tematykę i aktywności wodne (żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie, modelarstwo, kulturę marynistyczną itp.) i stosuje założenia wychowania wodnego i morskiego ZHP oraz „Zasady pracy specjalności w jednostkach harcerskich”w pracy wychowawczej z dziećmi. Harcerska Wodna Gromada Zuchowa działa w szczepie wodnym lub innym wielopoziomowym środowisku specjalności wodnej i żeglarskiej (drużyna wielopoziomowa, Harcerski Ośrodek Wodny lub Morski itp.), gwarantującym kontynuację – możliwość przeżycia przyszłej przygody i wyczynu specjalnościowego,
[...]

II. Tryb (procedura) zdobywania miana harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ), harcerskiej drużyny wodnej (HDW) lub Patentu Flagowego
1. Ustala się miano harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ), harcerskiej drużyny wodnej (HDW) oraz Patent Flagowy.
2. Ambicją każdej dobrej drużyny wodnej jest wyrobić w harcerzach sylwetkę wszechstronnego i sprawnego człowieka wody – świetnego i odważnego pływaka, władającego każdym wiosłem wioślarza, dobrego żeglarza, wzbogacając dodatkowo wyszkolenie o motorowodniactwo, ratownictwo wodne, inne aktywności wodne, jak również szkutnictwo i modelarstwo marynistyczne.
3. Jednostka ubiegająca się o miano harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ) lub harcerskiej drużyny wodnej (HDW) opracowuje na podstawie szczegółowych kryteriów specjalności wodnej i żeglarskiej program rocznej działalności i zatwierdza go we właściwej komendzie, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego inspektoratu.
4. Drużyna/gromada realizuje taki program, aby jej członkowie poprzez zdobywanie sprawności, realizację zadań zespołowych, projektów i znaków służb, zdobywanie odznak wodnych, stopni harcerskich i instruktorskich, uprawnień państwowych i specjalistycznych w zgodzie z metodą harcerską pogłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu wybranej specjalności.
5. Każda jednostka ubiegająca się o nadanie miana powinna spełniać wymogi dotyczące kadry specjalnościowej - drużynowym powinien być instruktor ZHP lub członek ZHP z otwartą próbą na stopień przewodnika, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności wodnej i żeglarskiej, udokumentowane ukończeniem kursu specjalistycznego lub uprawnieniem państwowym:
a) min. pierwszy poziom uprawnień państwowych w dyscyplinach wodnych (np. patent żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego lub inny równoważny certyfikat kompetencji - dla HWGZ i HDW; dodatkowo pierwszy poziom uprawnień szkoleniowych w dyscyplinach wodnych (np. tytuł młodszego instruktora żeglarstwa lub inny równoważny certyfikat kompetencji) – przy ubieganiu się o Patent Flagowy,
b) w przypadku, kiedy drużynowy nie posiada ww. kwalifikacji, w drużynie powinien być specjalista danej specjalności - szef wyszkolenia specjalnościowego – posiadający odpowiednie uprawnienia.
6. Nowo-powstała lub istniejąca - rozpoczynająca zdobywanie miana HWGZ/HDW - jednostka zostaje zaliczona przez właściwego komendanta do kategorii „wodna-próbna”, jeżeli jej rada przedstawiła plan zdobywania miana zgodnie z „Zasadami pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.
7. Szczegółowa procedura przyznawania miana HWGZ/HDW jest określona w „Zasadach pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.[...]
12. Podstawą prawidłowej realizacji założeń wychowania wodnego i morskiego w drużynach wodnych i żeglarskich ZHP jest objęcie rocznymi planami pracy wszystkich obszarów tematycznych, wyróżnionych w kryteriach szczegółowych.
13. Istotą wychowania wodnego i morskiego jest długotrwałość indywidualnego rozwoju i szkolenia, dlatego nie jest ważna liczba zdobytych odznak i tytułów, ale możliwość kontynuacji procesów w kolejnych latach zarówno indywidualnie, jak i w skali całej drużyny.
14. Programy i przedsięwzięcia mogą mieć charakter wieloletni, podzielony na dające się wyodrębnić w jednym roku etapy.


III. Kryteria harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ)
1. Prowadzone w gromadzie działania specjalnościowe
a) gromada uczestniczy w śródrocznych działaniach wyjazdowych, organizowanych przez jej wodne środowisko działania; przynajmniej raz w roku bierze udział w akcji plenerowej połączonej z harcami wodnymi,
b) gromada realizuje program edukacji żeglarskiej Junga&Kadet,
c) gromada rozpowszechnia naukę pływania – na przykład poprzez cykliczne zajęcia pływackie na basenie,
d) gromada uczestniczy w zorganizowanych formach wodnej akcji letniej podczas wakacji.
2. Zdobywane sprawności, uprawnień (instrumentów metodycznych) przez członków gromady:
a) zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności adekwatne do ich wieku,
b) każdy członek gromady corocznie zdobywa co najmniej jedną sprawność specjalności wodnej i żeglarskiej lub realizuje zadanie specjalistyczne z zakresu aktywności wodnej (np. w ramach programu Junga&Kadet).
3. Zasoby kadrowe gromady
a) drużynowy lub działający w gromadzie Instruktor Wyszkolenia Wodnego posiada przynajmniej pierwszy stopień wodniackich uprawnień państwowych np.: patent żeglarza jachtowego (lub równoważny certyfikat kompetencji),
b) gromada współpracuje z Młodszym Ratownikiem WOPR, korzysta z kadry specjalistycznej swojego wodnego środowiska działania.
4. Udział w imprezach i akcjach regionalnych
a) gromada przynajmniej raz w roku bierze udział w wodniackiej imprezie rangi chorągwianej, np. w spartakiadzie żeglarskiej, mistrzostwach pływackich lub festiwalu szantowym.
5. Działania w środowisku lokalnym
a) gromada w swojej szkole, osiedlu lub gminie promuje sprawy związane z wodą, tradycją i kulturą morską - np. prowadząc gazetkę szkolną, organizując przedstawienia teatrzyku zuchowego,
6. Kontakt z retmanem/sztormanem, pilotem
a) drużynowy lub przyboczny uczestniczy w spotkaniach i odprawach drużynowych harcerskich drużyn wodnych - np. w retmanacie/sztormancie hufca lub zespole pilota chorągwi,
b) kadra drużyny bierze udział w warsztatach dla animatorów kultury marynistycznej organizowanych w hufcu lub chorągwi,
c) gromada zbiera i wykorzystuje w bieżącej pracy materiały metodyczne i oferty programowe proponowane przez terenowe i centralne struktury wsparcia wychowania wodnego i żeglarskiego (retmanat/sztormanat, zespół pilota, kierownictwo harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich).
7. Obrzędowość wodniacka, umundurowanie, znaki, zwyczaje, tajemnice
a) gromada posiada nazwę, totem, pieczęć, kronikę, okrzyk i piosenkę/pląs nawiązujące do tematyki wodnej; rozwija własną obrzędowość w oparciu o tradycje morskie, przesądy żeglarskie oraz etykę i etykietę ludzi morza,
b) elementy wystroju harcówki zuchowej (np. tablica ogłoszeń, skarbiec, pacholik itp.) nawiązują do wodnych aktywności;
c) zuchy są umundurowane zgodnie z regulaminem mundurów harcerskich drużyn wodnych.
[...]


Materiał źródłowy jest dość rozległy, ma tez odniesienia do innych dokumentów ZHP. Miejsca wykropkowane, to zapisy, które nie mają znaczenia dla bieżącego wątku.
Z zaciekawieniem czekam na Wasze przemyślenia

Wysłano: 23.12.2011 15:38
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: Kryteria pracy wodnej gromady zuchowej
#2
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Cóż, optymiści milczenie uznają za aprobatę...
kompletny materiał został rozesłany do pilotów. Jeśli nie będzie kolejnych uwag, w Sylwestra przekażę go kierownikowi WS GK ZHP do dalszego procedowania.

Wysłano: 27.12.2011 22:35
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Reklama

http://www.xoops.org/


W tym miejscu możesz zamieścić swoje ogłoszenie lub reklamę!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Do góry


Odp.: Kryteria pracy wodnej gromady zuchowej
#3
Szara myszka
Szara myszka


Wyświetl informacje o użytkowniku
Hm... Wymóg: Gromada realizuje program Junga&Kadet... To w efekcie może być problematyczne, jako że otrzymanie materiałów i prowadzenie oraz nadzorowanie programu w PZŻ aktualnie kuleje. Piotrze, wiesz sam jakie są z tym problemy. Program sam w sobie uważam za ok, ale już 2 rok nie można dostać materiałów, książeczek ect., ani nikt nie odpowiada na zgłoszenia do programu. Wiem to z autopsji... Pytanie więc, czy takie wymaganie ma sens (Chyba że stworzymy w ZHP odpowiadające materiały programowe). Tyle moich rozmyślań.

Wysłano: 03.01.2012 19:53
"Jeśli chcesz nauczyć ludzi budować statki,
nie każ im zbierać drewna,
ale wzbudź w nich tęsknotę za bezkresnym oceanem"

Antoine de Saint-Exupery
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: Kryteria pracy wodnej gromady zuchowej
#4
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Świetliku...
Program J&K, to hasło. Kojarzy się z PZŻ, bo w skali ogólnopolskiej w ostatnim czasie był promowany przez ogólnopolski związek sportowy. Ale... już wczytanie się w pierwsze zdania opisu propozycji daje informację, że to doświadczenia i rozwiązania powstałe w pewnym stowarzyszeniu o nazwie ZHP, spisane przez byłego instruktora tego stowarzyszenia, opatrzone jego ilustracjami. A jeśli dodamy do tego materiały prezentowane choćby w maju ubiegłego roku na spotkaniu w Gdyni przez dh Czapiewskiego, to... zobaczymy bliźniacze rozwiązania, czasem nawet całe sformułowania.

Idea wykorzystania doświadczeń wyniesionych z ZHP w skali ogólnopolskiej przez związek sportowy była godna wsparcia. Ostatnio obserwowane malejące zainteresowanie tego związku ideą harców wodnych jest smutne, ale... nie odbiera nam prawa realizacji wychowania wodnego, tworzonego przez lata dla dzieci i młodzieży określonych grup wiekowych.
Korzystanie z opracowania PZŻ było wygodne - zamiast samodzielnie powielać materiały można było skorzystać z porządnie przygotowanego gotowca po kosztach powielenia materiałów. Ale my mamy te materiały i opracowania - zanim PZŻ opublikował je własnym sumptem, stosowaliśmy ten program wychowawczy i radziliśmy sobie. Wystarczy do tego wrócić, być może przy tej okazji poszerzyć bazę pomysłów dla gromad i drużyn i tyle.

Na marginesie, warsztaty dla animatorów programu są systematycznie organizowane. Nie wiem, czy we wszystkich chorągwiach - w łódzkiej pierwsze spotkanie obecnej edycji odbyło się... podczas Szantowiązałki :) I nie bolało... :]

Wysłano: 03.01.2012 22:34
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: Kryteria pracy wodnej gromady zuchowej
#5
Szara myszka
Szara myszka


Wyświetl informacje o użytkowniku
O historii J&K wiem... spoko... :) Tak tylko wspomniałam, a że można tworzyć odpowiednik, to przecież i to napisałam... Najważniejsze, żeby były i warsztaty i materiały i żeby się działo. Swoją droga chętnie się włącze... musimy pogadać, więc się wybiorę na najbliższe spotkanie u Pana Pilota ;) albo niech Pan Pilot wejdzie do swego Związku w Poniedziałek na kawkę... pogadamy...
Cieplutko pozdrawiam w pierwszych dniach Nowego Roku

Wysłano: 07.01.2012 18:54
"Jeśli chcesz nauczyć ludzi budować statki,
nie każ im zbierać drewna,
ale wzbudź w nich tęsknotę za bezkresnym oceanem"

Antoine de Saint-Exupery
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góryMożesz przeglądać tematy.
Nie możesz tworzyć nowych tematów.
Nie możesz odpisywać.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz kasować swoich wpisów.
Nie możesz dodawać ankiet.
Nie możesz głosować.
Nie możesz dodawać załączników.
Nie możesz pisać bez weryfikacji.
Nie możesz używać klas tematów.
Nie możesz korzystać z tagów HTML.
Nie możesz korzystać z podpisu/sygnatury.
Nie możesz tworzyć plików pdf.
Nie możesz korzystać z opcji wydruku.

[Wyszukiwanie zaawansowane]