Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo


Temat przeglądają:   1 anonim.


HO i HR - zadania wodne
#1
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym. Za pomocą stopni drużynowi realizują podstawowy cel harcerskiego wychowania tj. indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Zdobywanie stopni:
* wprowadza harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą,
* uczy pokonywania kolejnych progów
* oraz uczy łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Zdobycie stopni harcerki orlej/harcerza orlego i harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej wymaga ułożenia indywidualnej próby na stopień. Planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby. Może nim być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia HO w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia HR minimum w stopniu podharcmistrza).
Do prowadzenia prób HO i HR (zatwierdzenia programu próby oraz podjęcia decyzji o przyznaniu stopnia) można powołać kapitułę stopni przy drużynie, szczepie, związku drużyn lub hufcu. W skład kapituły mogą wchodzić tylko posiadający ten stopień harcerze i instruktorzy. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określają członkowie kapituły, a zatwierdza komendant jednostki, przy której działa kapituła.

Drużynowy powinien dostosowywać wymagania stopnia do, specyfiki pracy drużyny (specjalności wodnej), warunków środowiska (przystań, rzeka, jezioro, szkutnia, żeglarze, kajakarze, itp.)
O konieczności dostosowania pisano już 9 lat temu http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=12 – 6 lat mają nowe stopnie, a my wciąż nie mamy uzgodnionego wspólnego programu minimalnego wyszkolenia wodniackiego.

Cytat:
harcerka orla-harcerz orli

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
aktywnie uczestniczy w życiu drużyny,
zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy,
wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry

Siła ciała
1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.
2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.

Siła rozumu
1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.
3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.

Siła ducha
1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić.
2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego.
3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).
4. Staram się żyć w harmonii z naturą.
5. Pielęgnuję więzi rodzinne.
6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości).
7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.
8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska.

Cytat:
HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ-HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego,
wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:
Praca nad sobą
Służba
Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie

Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

Wpiszcie proszę jakie zadania wodne w próbach realizowaliście Wy lub Wasi wędrownicy.

Wysłano: 17.11.2010 10:53
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: HO i HR - zadania wodne
#2
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
Siła ciała, pkt. 2 - Popłynę w rejs żaglowcem :)

I nikt nie wierzył, że to zrobię. W pewnym momencie też zwątpiłam, ale nie na tyle, żeby się nie udało. Udało się. :)

Wysłano: 17.11.2010 14:21
bo kawiarka musi być!
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Reklama

http://www.xoops.org/


W tym miejscu możesz zamieścić swoje ogłoszenie lub reklamę!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Do góry


Odp.: HO i HR - zadania wodne
#3
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
a ja bym chciał mieć takie zadanie :) ale cóż... biorę sięna logikę zdrowy rozsądek ...

Wysłano: 27.01.2011 23:55
"Święta cisza, święty śpiew..."
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: HO i HR - zadania wodne
#4
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
Wiesz, ja wzięłam trochę na wyrost, ale wyszło. Wolę nie myśleć, co by było, gdyby nie wyszło. Chyba teraz mogłabym poprosić najwyżej o gwiazdkę z nieba ;)

Wysłano: 28.01.2011 08:37
bo kawiarka musi być!
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: HO i HR - zadania wodne
#5
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
Szara myszko zaprzeczyłaś w swojej wypowiedzi idei tego punktu. Co to jest wyczyn: to zrobienie czegoś co uważasz za niemożliwe do zrealizowania. Właśnie po to w wędrownictwie tyle o nim mowy, żebyśmy zrozumieli, że rzeczy które nam wydają się niemożliwe a ważne trzeba zrealizować. Trzeba przekraczać granice ograniczeń które mamy w naszym umyśle. Marzenia są po to by je spełniać i wymyślać kolejne. Bez takiego podejścia do zadań próba niema sensu.

Wysłano: 29.01.2011 10:23
http://www.pajacyk.pl/index.php
Zło dobrem zwyciężaj
10HDŻ Katowice
phm.Leon Suski HR można dodać KJ
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: HO i HR - zadania wodne
#6
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
Myślę, że chodziło bardziej przeciwności które nie zależą odumysłu, a raczej możliwości materialno egzystencjalnych :)

Wysłano: 29.01.2011 18:31
"Święta cisza, święty śpiew..."
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: HO i HR - zadania wodne
#7
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
Właśnie o to chodzi. Gdy coś jest niemożliwe np. z powodów "materialno egzystencjonalnych" jest dobrym materiałem na wyczyn. Jeśli teraz nie udowodnisz sobie i innym, że jesteś w stanie pokonać te trudności to do końca życia będziesz przekonany, że są powody, które mogą przeszkodzić ci w realizacji marzeń.
U nas w drużynie mieliśmy dokładnie ten sam problem. Ale zarezerwowaliśmy sobie Chopina, wpisaliśmy jako cel na rok właśnie ten rejs,zebraliśmy 40 osobową ekipę, ciężko pracowaliśmy przez cały rok i kto CHCIAŁ to pojechał . Rodziców kosztowała ta impreza po 300zł. Od tego czasu wiemy, że można zrealizować wszystko. Ograniczenia są w naszych głowach.
Bo chcieć to móc, kto nie chce poszuka powodów, kto chce sposobów. To jest właśnie idea wyczynu. Jeśli ktoś tego nie zrozumie nigdy nie będzie wędrownikiem, a tylko wyrośniętym harcerzykiem.
"Chyba teraz mogłabym poprosić najwyżej o gwiazdkę z nieba ;)
Brawo Bianka. Taki jest efekt realizacji wyczynów. Wyczyn, oraz służba są podstawą wędrownictwa. Jedno i drugie działa jak narkotyk- powoduje, że w naszych głowach niema ograniczeń , a radość z dawania innym wytwarza tyle endorfiny, że nic nie jest w stanie obrzydzić nam życia.

Wysłano: 30.01.2011 00:08
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góryMożesz przeglądać tematy.
Nie możesz tworzyć nowych tematów.
Nie możesz odpisywać.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz kasować swoich wpisów.
Nie możesz dodawać ankiet.
Nie możesz głosować.
Nie możesz dodawać załączników.
Nie możesz pisać bez weryfikacji.
Nie możesz używać klas tematów.
Nie możesz korzystać z tagów HTML.
Nie możesz korzystać z podpisu/sygnatury.
Nie możesz tworzyć plików pdf.
Nie możesz korzystać z opcji wydruku.

[Wyszukiwanie zaawansowane]