Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Indeks forum


Indeks forum » Wszystkie wpisy (wroobel)
Odp.: Patenty, certyfikaty... chcemy mieć wpływ na rozporządzenie?
#1
Webmaster
Webmaster


Przypominam, że tematem tego wątku jest merytoryczne porównanie wizji, stanowisk i wysyłanych opracowań w sprawie przyszłego, oficjalnego, narodowego systemu szkolenia żeglarzy.

Personalne komentarze o umiejętnościach oponentów lub ich braku nie mieszczą się w temacie wątku ani zasadach dyskusji, więc mogą być usuwane przez moderatora!

Proszę czuć się upomnianym!
Moderator

Wysłano: 30.01.2013 10:48
phm. Wiktor Wróblewski
redakcja serwisu wodniacy.eu
Raport Do góry


Odp.: Kryteria pracy harcerskiej drużyny wodnej - Patent Flagowy
#2
Webmaster
Webmaster


Cytat:
Oguras napisał:
U nas nie wymaga się pełnej samodzielności od drużyn działających. Kadra drużyn działa bardziej w szczepie i dla wszystkich drużyn.
Wiem.
Przeczytaj: http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=159 - są różne modele organizacyjne, ale zawsze chodzi o to samo, żeby było DOBRZE i SAMODZIELNIE .
Cytat:
możliwości i umiejętności i osiągnięcia będziemy mieli ale o Patent Flagowy nie będziemy startować.

W patencie flagowym jak i we współzawodnictwie o proporzec L.Teligi chodziło zawsze o 3 rzeczy. żeby było DOBRZE, SAMODZIELNIE oraz NA WYSOKIM POZIOMIE.
1. Dobrze i samodzielnie gwarantuje nam funkcjonowanie w (lub jako) WIELOPOKOLENIOWE środowisko z zapleczem dorosłej kadry, przyjaciół, sprzętu itd.
2. Wysoki poziom - czyli poziom wyczynu, gwarantuje program adekwatny do wieku wędrowniczego. A zatem muszą być wędrownicy i muszą być grupą znaczącą w programie.

Czyli powiem coś niepopularnego, ale patent i współzawodnictwo nie było w przeszłości dla zuchów i harcerzy młodszych... i chyba dalej być nie powinno.

W mojej ocenie kandydatem na miano "żeglarska" - jest drużyna WĘDROWNICZA działająca w dobrym szczepie/ośrodku/retmanacie (niepotrzebne skreślić) lub ewentualnie drużyna wielopokoleniowa z widoczną dominacją programową dla pionu WĘDROWNICZEGO.

Przesłanie jakie powinno płynąć z idei patentu czy współzawodnictwa to nie kalkulacja startować - nie startować to wskazanie różnych dróg rozwoju środowiska, różnych modeli organizacyjnych, żeby osiągnąć ten sam cel - żeby było DOBRZE, SAMODZIELNIE oraz NA WYSOKIM POZIOMIE. Czyli, że ma być środowisko, ma mieć zaplecze i musi mieć ofertę wyczynu dla wędrowników.

Podsumowując: od Was ze szczepu powinna "startować" do patentu drużyna wędrownicza.

Wysłano: 26.01.2012 03:10

Edytowany przez panwac dnia 26.01.2012, 9:24:50
Raport Do góry


Odp.: Kryteria pracy harcerskiej drużyny wodnej - Patent Flagowy
#3
Webmaster
Webmaster


Cytat:

Oguras napisał:
Harcerstwo ma uczyć i motywować do samorozwoju.
Drużyna wodna jest na etapie pływania bez papierów [..]
Drużyna żeglarska to już level wyżej. Na śródlądziu pływa i robi obozy, ale jednocześnie smakuje czegoś więcej

Dokładnie tak, jak piszesz
Cytat:

Oguras napisał:
Jest jednak mała niesprawiedliwość. My np we Wrocławiu działamy w szczepie. Kursy na ż.j. organizuje szczep. Jesli zorganizujemy rejs morski to szczepem itp. Ludzie z drużyn gdy dorosną na kadrę instruktorską będą działać dla szczepu. Drużyna u nas nie potrzebuje tak wysoko uprawnionych członków, zresztą lepiej żeby działali w szczepie później.
Co na to przewiduje organizacja sytemu pracy harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich?
Cytat:

panwac odpisał:
Propozycje kryteriów wodnych [..] są próba wskazania pewnych oczekiwań, których spełnienie daje szansę istnienia dobrze działających drużyn - tzw. samodzielnych, dobrych środowisk wodnych.

Nawet nie tyle oczekiwań, co próbą wskazania drogi. Wieloletniej drogi do celu, jakim jest SAMODZIELNE środowisko wodniackie. Dobry szczep drużyn wodnych jest jednym z modelowych rozwiązań organizacyjnych na WIELOPOKOLENIOWE, SAMODZIELNE środowisko wodniackie.

Czy coś jest niesprawiedliwe? Jeżeli już przyjrzeć się wymaganiom i historii takich "narzędzi motywacyjnych" jak Patent Flagowy czy Współzawodnictwo o proporzec L. Teligi - to zawsze faworyzowały one środowiska starsze (wędrownicze) ewentualnie wielopokoleniowe, ale z programową dominacją starszej części drużyny.
Przyznam, że przez moment dawałem się zwieść obrońcom tzw. "sprawiedliwości" i adwokatom młodszych grup wiekowych. Z perspektywy czasu patrząc na pogłębiający się kryzys ruchu wędrowniczego stwierdzam, że właśnie ma być niesprawiedliwie! Wymagania na patent i zadania we współzawodnictwie muszą być trudne, stawiające poważne wyzwania. Upraszczanie wymagań w imię tzw. "sprawiedliwości" prowadzi do infantylizacji naszego ruchu! A nic tak nie przepędza dojrzewającej młodzieży z naszych szeregów, jak łatka dziecka w krótkich spodenkach.

Wysłano: 23.01.2012 22:04
Raport Do góry


Odp.: CWM - ogólne oczekiwania
#4
Webmaster
Webmaster


Na razie to "tylko" list intencyjny. Wszystko w przyszłości rozstrzygnie statut tej fundacji, ale już dziś powstają pytania o symetrię wkładu i pożytków pomiędzy fundatorami.

ZHP wnosi ośrodek, z łódkami i żaglowcem, którego wartość po uregulowaniu spraw gruntowych szacowana jest na 14mln. zł (a przez niektórych na 20 mln. zł). Jednocześnie na poziomie centralnym nie ma programu wsparcia topniejących w oczach drużyn - dziś jest mniej drużyn niż przed wojną! a wodniaków w nich jest połowę tego co w latach 30tych! Za chwile okaże się, że ZHP nie ma w ogóle "klientów wewnętrznych" dla CWM!

Miasto (w konkursie) miało wnieść trochę kasy na zakup 8-10 łódek (to wciąż mniej niż 20mln.)... za to miast potrzebuje terenu do wdrożenia międzyszkolnego programu wychowania morskiego podobnego do realizowanego już w konkurencyjnym Szczecinie. Czyli miasto ma setki dzieciaków do "przepuszczenia" przez ośrodek.

Widzicie tu symetrię? Może chociaż partnerstwo? No pewnie będzie "haracz" dla GK 120 tyś rocznie

I tak dobrze, bo w konkursie w gronie fundatorów podobno był jeszcze ZHR, który nie wnosił ani ośrodka, ani pieniędzy... więc jak widać są powody by się cieszyć.

Wysłano: 17.11.2010 15:43
Raport Do góry


HO i HR - zadania wodne
#5
Webmaster
Webmaster


Stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym. Za pomocą stopni drużynowi realizują podstawowy cel harcerskiego wychowania tj. indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Zdobywanie stopni:
* wprowadza harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą,
* uczy pokonywania kolejnych progów
* oraz uczy łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Zdobycie stopni harcerki orlej/harcerza orlego i harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej wymaga ułożenia indywidualnej próby na stopień. Planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby. Może nim być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia HO w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia HR minimum w stopniu podharcmistrza).
Do prowadzenia prób HO i HR (zatwierdzenia programu próby oraz podjęcia decyzji o przyznaniu stopnia) można powołać kapitułę stopni przy drużynie, szczepie, związku drużyn lub hufcu. W skład kapituły mogą wchodzić tylko posiadający ten stopień harcerze i instruktorzy. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określają członkowie kapituły, a zatwierdza komendant jednostki, przy której działa kapituła.

Drużynowy powinien dostosowywać wymagania stopnia do, specyfiki pracy drużyny (specjalności wodnej), warunków środowiska (przystań, rzeka, jezioro, szkutnia, żeglarze, kajakarze, itp.)
O konieczności dostosowania pisano już 9 lat temu http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=12 – 6 lat mają nowe stopnie, a my wciąż nie mamy uzgodnionego wspólnego programu minimalnego wyszkolenia wodniackiego.

Cytat:
harcerka orla-harcerz orli

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
aktywnie uczestniczy w życiu drużyny,
zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy,
wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry

Siła ciała
1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.
2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.

Siła rozumu
1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.
3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.

Siła ducha
1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić.
2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego.
3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).
4. Staram się żyć w harmonii z naturą.
5. Pielęgnuję więzi rodzinne.
6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości).
7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.
8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska.

Cytat:
HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ-HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego,
wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:
Praca nad sobą
Służba
Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie

Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

Wpiszcie proszę jakie zadania wodne w próbach realizowaliście Wy lub Wasi wędrownicy.

Wysłano: 17.11.2010 10:53
Raport Do góry


odkrywca i ćwik - zadania wodne
#6
Webmaster
Webmaster


Stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym. Za pomocą stopni drużynowi realizują podstawowy cel harcerskiego wychowania tj. indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Zdobywanie stopni:
* wprowadza harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą,
* uczy pokonywania kolejnych progów
* oraz uczy łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Zdobywanie stopni pionierki/odkrywcy, samarytanki/ćwika poprzedza sformułowanie przez harcerkę starszą i harcerza starszego indywidualnych zadań zgodnych z ideą i wymaganiami danego stopnia. W sformułowaniu tych zadań pomagają im opiekunowie, zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.

Drużynowy powinien dostosowywać wymagania stopnia do, specyfiki pracy drużyny (specjalności wodnej), warunków środowiska (przystań, rzeka, jezioro, szkutnia, żeglarze, kajakarze, itp.)
O konieczności dostosowania pisano już 9 lat temu http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=12 – 6 lat mają nowe stopnie, a my wciąż nie mamy uzgodnionego wspólnego programu minimalnego wyszkolenia wodniackiego.

Cytat:
pionierka-odkrywca

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna/ny, odważany, samodzielna/ny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień tropicielki/wywiadowcy. Jeśli nie posiada stopnia tropiciela/wywiadowcy, realizuje próbę pionierki/odkrywcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Wymagania stopnia

Praca nad sobą
1. Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
2. Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
3. Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
4. Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
5. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.
6. Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualna/ny i obowiązkowa/ny.
7. Wzięłam/ąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny.
8. Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji.
9. Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
10. Załatwiłam/em powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
11. Zorganizowałam/em wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
12. Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym.
13. Umiejętnie korzystam z Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail).

Doskonalenie harcerskie
1. Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa.
2. Odwiedziłam/em komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP.
3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
4. Czytam książki o tematyce harcerskiej.
5. Znam strukturę ZHP.
6. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
7. Odnalazłam/em na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłam/em w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp wg mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej określiłam/em długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłam/em w terenie odległość i wysokość.
8. Kierowałam/em budową urządzenia obozowego wg własnego projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie.
9. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.
10. Wyrobiłam/em w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne (oszczędzam wodę, gaszę światło, segreguję odpady).
11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłam/em jeden z parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.

Poszukiwanie pól służby
1. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
2. Wiem, na czym polega demokracja. Brałam/em udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

W okresie próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałam/em co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). Zdobyłam/em w tym czasie przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).
Cytat:
SAMARYTANKA-ĆWIK

Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Szukam sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem. Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień pionierki/odkrywcy; jeśli nie posiada stopnia pionierki/odkrywcy, realizuje próbę samarytanki/ćwika poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni;
aktywnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Praca nad sobą
1. Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.
2. Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
3. Czynnie uczestniczę w formach rozwoju duchowego, np. kuźnica, dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka.
4. Racjonalnie organizuję własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.
5. Znam zasady dobrego wychowania, potrafię ubrać się odpowiednio do sytuacji.
6. Potrafię korzystać z osiągnięć postępu technicznego, przestrzegam przy tym zasad kultury (np. znam zasady netykiety, wiem, jak korzystać z telefonu komórkowego w miejscach publicznych, kontroluję czas spędzany przy komputerze).
7. Udoskonaliłam/em swoją technikę uczenia się lub poprawiłam/em oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
8. Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.
9. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłam/em artykuł, nawiązałam/em korespondencję ze skautem lub skautką).
10. Zrobiłam/em przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnęłam/wyciągnąłem wnioski i wprowadziłam/em poprawki na przyszłość. Znam skutki niedożywienia i przejadania się.
11. Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafię zastosować resuscytację (ogól czynności prowadzących do przywrócenia podstawowych czynności życiowych).
12. Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki.
13. Załatwiłam/em sprawy organizacyjne biwaku, wycieczki, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu, prowadzenie rachunków).

Doskonalenie harcerskie
1. Wyspecjalizowałam/em się w wybranej dziedzinie harcerskiej (techniki harcerskie lub inna dziedzina pomocna w pracy drużyny). Kierowałam/em projektem dotyczącym tej dziedziny.
2. Przeczytałam/em przynajmniej jedną książkę, która pogłębiła moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego. Zaprezentuję innym (w zastępie, drużynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znaczącą postać z dziejów harcerstwa.
3. Zorganizowałam/em według własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub nawiązałam/am pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).
4. Znam cele działania Związku Harcerstwa Polskiego.

Poszukiwanie pól służby
1. Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.
2. Sporządziłam/em „mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.
3. Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
4. Znam najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP.
5. Przeprowadziłam/em zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłam/em dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie.

W okresie próby uczestniczyłam/em w co najmniej trzech projektach. W czasie próby zdobyłam/em co najmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe).


Wpiszcie proszę jakie zadania wodne w próbach realizowaliście Wy lub Wasi harcerze starsi.

Wysłano: 17.11.2010 10:42
Raport Do góry


Instruktorzy żeglarstwa - ale jacy?
#7
Webmaster
Webmaster


Lata mijają, ustawy się zmieniają, a problem pozostaje:
http://www.hals-sitz.org.pl/pl/instru ... -nowej-ustawie-o-sporcie/

Wysłano: 17.11.2010 02:44
Raport Do góry


młodzik i wywiadowaca - zadania wodne
#8
Webmaster
Webmaster


Stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym. Za pomocą stopni drużynowi realizują podstawowy cel harcerskiego wychowania tj. indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Zdobywanie stopni:
* wprowadza harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą,
* uczy pokonywania kolejnych progów
* oraz uczy łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Zadania na stopnie ochotniczki/młodzika, tropicielki/wywiadowcy harcerki i harcerze realizują głównie przez aktywny udział w życiu drużyny. Nad ich zdobywaniem czuwają opiekunowie, którymi są zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.

Drużynowy powinien dostosowywać wymagania stopnia do, specyfiki pracy drużyny (specjalności wodnej), warunków środowiska (przystań, rzeka, jezioro, szkutnia, żeglarze, kajakarze, itp.)
O konieczności dostosowania pisano już 9 lat temu http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=12 – 6 lat mają nowe stopnie, a my wciąż nie mamy uzgodnionego wspólnego programu minimalnego wyszkolenia wodniackiego.

Cytat:
ochotniczka-młodzik

[I]Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradna/y, dzielna/y i pogodna/y. [/i]

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
złożyła/ył Przyrzeczenie Harcerskie,
aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy

Wymagania stopnia

Praca nad sobą
1. Staram się postępować zgodnie z Prawem Harcerskim.
2. W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby bliźnich, wyrażam to przez spełnianie dobrych uczynków.
3. Mam swoją ulubioną książkę. Korzystam z biblioteki.
4. Mam swoje hobby, zaprezentowałem je w zastępie, drużynie.

Życie rodzinne
1. Mam stały obowiązek domowy i wywiązuję się z niego.
2. Znam daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamiętam o nich.
3. Dziele się z rodzicami moimi radościami i niepowodzeniami.

Zaradność życiowa
1. Noszę mundur zgodny z regulaminem obowiązującym w ZHP.
2. Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy i wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej cel.
3. Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafię wskazać drogę do tych miejsc.
4. Dbam o własny wygląd i czystość, utrzymuję porządek wokół siebie. Przyszyłam/em guzik, plakietkę do munduru.
5. Systematycznie uczestniczę w zajęciach ruchowych (np. gimnastyka, gra w piłkę, jazda na rowerze, aerobik, jazda na rolkach).
6. Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się ubierając.

Wiedza harcerska
1. Wiem, kiedy powstał skauting, kto był jego twórcą oraz kto tworzył harcerstwo na ziemiach polskich. Wiem, czym wsławiły się Szare Szeregi.
2. Wiem, kto jest bohaterem mojej drużyny (szczepu).
3. Potrafię zachować się w kręgu i podczas ogniska. Znam zwyczaje i obrzędy mojego zastępu i drużyny.
4. Wiem, jak oznacza się funkcje pełnione w zastępie, drużynie, szczepie.
5. Znam podstawy musztry harcerskiej. Stanę w postawie zasadniczej i swobodnej, wykonam zwroty. Ustawię się na zbiórce, zachowam się w szyku i zamelduję się. Odpowiednio zachowam się podczas hymnu i wobec sztandaru.
6. Mam śpiewnik harcerski. Znam przynajmniej 5 piosenek harcerskich i pląsów.

Techniki harcerskie
1. Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Odpowiednio wykorzystuję dostępne środki opatrunkowe. Znam prawidłową temperaturę człowieka i potrafię ją zmierzyć. Znam numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku.
2. Uczestniczyłam/em w grze terenowej. Wyznaczyłam/łem strony świata za pomocą słońca, przedmiotów terenowych i busoli. Dotarłam/em do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych.
3. Uczestniczyłam/em w wycieczce, przygotowałam/em swój ekwipunek wycieczkowy, odpowiedni do warunków atmosferycznych i terenowych. Potrafię bezpiecznie poruszać się po drodze (samodzielnie i w grupie).
4. Rozstawiłam/em namiot turystyczny, ułożyłam/em i rozpaliłam/em bezpiecznie ognisko. Znam trzy węzły.
5. Byłam/em z zastępem lub drużyną na wycieczce w lesie. Umiem się w nim zachować. Rozpoznałam/em po sylwetce i liściach 5 drzew.
6. Zaopiekowałam/em się zwierzęciem lub rośliną.
7. Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomości.

Postawa obywatelska
1. Znam historię godła i barw narodowych. Wiem, co oznaczają i potrafię się wobec nich zachować. Zaśpiewam hymn państwowy.
2. Odszukam na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedziłem lub chciałbym odwiedzić.
3. Wyrobiłem w sobie pożyteczne domowe nawyki ekologiczne.

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej dwóch zadań zespołowych zastępu. Zdobyłam/em w czasie próby przynajmniej dwie sprawności.
Cytat:
Tropicielka-wywiadowca

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

Do próby może przystąpić harcerka lub harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień ochotniczki/młodzika; jeśli nie posiada stopnia ochotniczki/młodzika, realizuje próbę tropicielki/wywiadowcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzedniego stopnia;
aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy

Wymagania stopnia

Praca nad sobą
1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam/em zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam/em wyboru punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie chciałabym/łbym mocno popracować.
2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.
3. Ukończyłam/em próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałam/em ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

Życie rodzinne
1. Przygotowałam/em uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam/em w przygotowaniach świąt rodzinnych.
2. Znam historię swojej rodziny.
3. Rozmawiam z rodziną o swoich problemach.

Zaradność życiowa
1. Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.
2. Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny.
3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.
4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam/em swoje osiągnięcia.
6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.
7. Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, uzyskałam/em potrzebny numer telefoniczny i znalazłam/em potrzebną informację w internecie.

Wiedza harcerska
1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.
2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
3. Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, dlaczego harcerki noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze plakietkę WOSM.
4. Znam historię swojej drużyny (szczepu) oraz bohatera drużyny (szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera drużyny (szczepu) warto naśladować.
5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.
6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.
7. Przeczytałam/em minimum dwie książki o tematyce harcerskiej.

Techniki harcerskie
1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam/em służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.
2. Wyznaczyłam/em azymuty w terenie. Wykonałam/em szkic drogi, zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłam/em do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam/em w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłam/em „na oko” odległość w terenie, długość przebytej drogi oraz czas marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.
3. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się po nich. Przeszłam/przeszedłem oznaczonym szlakiem.
4. Uczestniczyłam/em w rozstawianiu obozu. Zbudowałam/em proste urządzenie obozowe lub wykonałam/em element zdobnictwa obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałam/em je w praktyce (np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki). Przygotowałam/em posiłek dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.
5. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.
6. Nadałam/em i odebrałam/em wiadomość przekazaną alfabetem Morse’a.
7. Odnalazłam/em w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych.
8. Obserwowałam/em wybrane zwierzę i opowiedziałam/em innym (w zastępie, w drużynie lub w klasie) o swoich spostrzeżeniach.
9. Wykonałam/em pożyteczną pracę na rzecz przyrody.

Postawa obywatelska
1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.
2. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. Przygotuję z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.
3. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
4. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
5. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

W okresie próby uczestniczyłam/em w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespołowych i jednym biwaku.
Zdobyłam/em w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawności, w tym przynajmniej jedną dwugwiazdkową.


Wpiszcie proszę jakie zadania wodne w próbach realizowaliście Wy lub Wasi harcerze.

Wysłano: 17.11.2010 01:12
Raport Do góry


Odp.: SPOCZNIJ, czyli postawa swobodna
#9
Webmaster
Webmaster


Prosisz i masz skrót - nie chronologiczny, a tematyczny:
Cytat:
Regulamin musztry ZHP
"Postawa swobodna jest formą odpoczynku harcerza.
Przyjmując postawę swobodną, wysuwa się energicznie lewą nogę do przodu, o połowę długości stopy. Ciężar spoczywa na prawej nodze. Ręce opuszczone swobodnie.
W tej postawie harcerz może poprawiać umundurowanie, zmieniać położenie nóg.
Drużyny zwyczajowo mogą przyjmować odmienną postawę swobodną, np. w lekkim rozkroku ze skrzyżowanymi rękami z tyłu tułowia. Dotyczy to tylko zbiórek w gronie drużyny/szczepu i nie może mieć miejsca w czasie innych wystąpień".

Cytat:
wroobel
tzw. "wodniackie spocznij" - z pozycji "baczność" polega na odstawieniu lewej nogi w bok (w lewo) tak by stanąć w rozkroku na szerokość ramion (czyli w przypadku wędrowników ~0,5 m) jednocześnie przenosząc ramiona za plecy dłonią chwycić za drugą dłoń lub nadgarstek i oprzeć je na krzyżu.
Powrót z "wodniackiej" pozycji swobodnej do pozycji zasadniczej następuje po komendzie "baczność" i polega na dołączeniu lewej stopy do prawej i powrocie dłoni na pionowe szwy nogawek spodni.

Cytat:
Leon
"Wodniackie spocznij" nie jest wodniackie a raczej "amerykańskie" i stosuje je wiele środowisk nie związanych z wodą zapatrzonych w Rambo, Rangersów, czy innych amerykańskich bohaterów.
Proszę nie nazywać tej postawy "wodniacka" bo nie wszystkie wodne środowiska ją stosują[..]Brak takiej postawy w polskiej tradycji.

Cytat:
Maciek P
aktualnie postawa swobodna w regulaminach polskich służb mundurowych przewiduje postawę "amerykańską" o ile nie jest to sytuacja oficjalna (np. uroczystości państwowe).

Cytat:
miachałsadowski
W marynarce wojennej, w rozkroku stajemy jedynie podczas parady burtowej na okręcie. Ze względów czysto praktycznych. Łatwiej utrzymać równowagę!

Cytat:
oguras
zaskoczyła mnie trochę ta [Leona] wypowiedź. Od razu skieruję się do części ze wzorami od amerykanów - nie zgadzam się. W tradycji Marynarki Wojennej WP jest to od dawien dawna. [..]śmiało mogę powiedzieć że na Dolnym Śląsku większość drużyn naszej specjalności stosuje "żeglarskie spocznij"

Cytat:
wroobel
na pierwszej zbiórce dowiedziałem się, że u nas obowiązuje tzw. "wodniackie spocznij". Przyznam, że przez lata w drużynie nikt nie poruszał "problemu Rambo" choć wtedy faktycznie już był taki film. Wszyscy w uzasadnieniu skupiali się na kwestii równowagi na pokładzie.

Cytat:
panwac
Jako stary dziad potwierdzam, że w drugiej połowie lat 70-tych (!) na zajęciach z musztry uczono nas jej PORZĄDNIE w oparciu o regulamin z tą jedną różnicą, że SPOCZNIJ było ["wodniackie"].

Cytat:
Leon
z tego co wiem 10 HDŻ [drużyna Leona] jest chyba jedyną DW na Śląsku nie robiącą "pajacyka" na spocznij.

Cytat:
Leon
Regulamin musztry ZHP jest w tej materii bardzo dobry i spójny z polską tradycją.

Cytat:
wroobel
dla dzieciaków [ze względów zdrowotnych] ważne jest to co przytoczył Leon, aby stojąc na "spocznij" mogły zmieniać obciążenie nogi! A tam gdzie ceremoniał nie wymusza mogły stać na symetrycznie obciążonych nogach. Jeśli faktycznie jest to cytat z obowiązującego regulaminu z 1997(?) roku to nie mam żadnych uwag.

Cytat:
michałsadowski
Co do musztry w ZHP, mam mieszane uczucia. Jestem w zasadzie przeciwnikiem regulowania jej wewnętrznymi regulaminami. Nigdy nie będzie unifikacji w tym zakresie.
Nauka musztry w wojsku trwa dosyć długo, w ZHP nie ma zbyt wielu ludzi znających musztrę ani czasu na takie dość męczące treningi.
[..]Dlatego wprowadzanie jakichkolwiek odgórnych regulacji moim zdaniem jest bezcelowe.

Cytat:
stary wędrowiec
dokładne określenie w regulaminach zacznie zapobiegać występowanie takich sytuacji. Nie możemy wymagać znajomości czegoś czego nie ma gdzieś zapisanego.

Wysłano: 29.04.2010 01:50
phm. Wiktor Wróblewski
redakcja serwisu wodniacy.eu
Raport Do góry