Home / Struktura / Organizacja pracy


Organizacja pracy specjalności wodnej w ZHP

Specjalność wodna oferuje różne kierunki rozwoju (np. turystyka kajakowa, żeglarstwo, jachting, motorowodniactwo) na wielu poziomach wiedzy i umiejętności (od żeglarza i sternika, aż po uprawnienia instruktorskie), stanowiąc atrakcyjną ofertę programową niemal dla każdej grupy wiekowej. Realizacja zadań wypływających z programu wychowania wodnego wymaga odpowiedniego, wysokiego poziomu kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych komórek wykonawczych w strukturze organizacyjnej ZHP.

Podstawowym celem istnienia i działania wszystkich poziomów specjalności wodnej w ZHP jest stworzenie jak najlepszych warunków działania drużyn i możliwości realizacji przez nie programu wychowania wodnego i morskiego. Od strony organizacyjnej możemy wyróżnić:

 1. Podstawowe jednostki organizacyjne wychowania wodnego w ZHP - czyli drużyny wodne i żeglarskie,
 2. Terenowe struktury wsparcia wychowania wodnego w drużynach, 
  • szczep drużyn wodnych
  • retmanat/sztormanat
  • chorągwiany zespół pilota
  • harcerski klub żeglarski
 3. Centralne struktury wsparcia wychowania wodnego
  • Kierownictwo Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich (do 31 stycznia 2013 roku); instruktor ds. specjalności wodnej w Wydziale Specjalności GK ZHP (od kwietnia 2013 roku),
  • Centrum Wychowania Morskiego ZHP im. hm. Witolda Bublewskiego – Zespół Armatorski „Zawisza Czarny”
  • Harcerski Krąg Morski
  • organa prasowe

WODNIACY

http://woda.jestekstra.pl/modules/mastop_publish/?tac=8