Home / Wodniacy w ZHP / Misja


Misja

Tradycja Harcerskiego Ruchu Wodniackiego ma już 90 lat. Organizując Harcerskie, Starszoharcerskie i Wędrownicze Drużyny Wodne i Żeglarskie w miejscu najbliższego zamieszkania dzieci i młodzieży, tworzymy wspaniałą szkołę życia i dojrzałości.

Kolejne pokolenia najmłodszych Polek i Polaków otrzymują szansę dojrzewania poprzez wspólną zabawę, przygodę i służbę w zdrowym środowisku przyrody jezior i rzek.Wychowujemy w charakterystyczny tylko dla siebie sposób, w oparciu o tradycyjne wartości harcerskie - skodyfikowane w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, wzbogacone o etykę i etykietę żeglarską oraz osobisty przykład kadry instruktorskiej.

W ten sposób realizujemy misję Związku Harcerstwa Polskiego, którą jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań.


WODNIACY

http://woda.jestekstra.pl/modules/mastop_publish/?tac=34