Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Home / Struktura / Kierownictwo HDWiŻ / 6 głównych zadań na rok 2011

Plan pracy Kierownictwa HDWiŻ GK ZHP na 2011 rok

Plan pracy KHDWiŻ w pierwszym roku kadencji 2010-2012, ustalony w lutym 2011 roku podczas spotkania w Warszawie, wynikający z wcześniej przyjęytach celów i zadań zespołu określonych zasadach organizacji Wychowania Wodnego i Morskiego w  ZHP, przez Konferencję Wodną 11 grudnia 2010 roku w Łodzi.
 1. Rejestr drużyn:
  1. wypracowanie systemu aktualizacji danych we współpracy z Ewidencją ZHP lub poza nią;
  2. stan wiedzy o pilotach (podział chorągwi pomiędzy członków kierownictwa).
 2. Zadbanie o ład organizacyjny w specjalności wodnej (regulaminy i instrukcje):
  1. wprowadzanie miana HDW i HDŻ - kategoryzacja, standard, jakość, poziom, wzór;
  2. przegląd regulaminów: flagowego, mundurów, oznak i odznak;
  3. weryfikacja sprawności wodnych.
 3. Poradnia (pomysły programowe i organizacyjne dla drużynowych HDWiŻ):
  1. na początek skany starych materiałów umieszczane w serwisie internetowym;
  2. wdrożenie idei konkursu programowego.
 4. Bezpieczeństwo na wodzie:
  1. przegląd obowiązujących instrukcji pod kątem bezpieczeństwa,
  2. przegląd funkcjonujących praktyk w środowiskach pod kątem bezpieczeństwa (w tym, wizytacja ośrodków wodnych i obozów odbywających się nad wodą),
  3. przygotowanie standardów bezpieczeństwa na i nad wodą,
  4. promocja bezpieczeństwa na wodzie.
 5. Wypracowanie modelu relacji z CWM ZHP:
  1. ustalenie w porozumieniu z GK zależności organizacyjnych i programowych na linii KHDWiŻ-CWM-HKM;
  2. uzgodnienie ogólnego planu przedsięwzięć w CWM adresowanych do HDWiŻ na rok 2012;
  3. uzgodnienie zasad i możliwości tworzenie zaplecza logistycznego i organizacyjnego w CWM do organizacji szkoleń specjalnościowych i metodycznych na potrzeby HDWiŻ.
 6. Wizerunek specjalności wodnej:
  1. Stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji pomiędzy środowiskami wodnymi przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mediów zarówno w domenie zhp.pl jak i wodniacy.eu.
  2. Regularne (np. raz w miesiącu) publikacje tematyczne i problemowe każdego z członków kierownictwa HDWiŻ.
  3. W miarę możliwości udział członków KHDWiŻ w wydarzeniach wewnątrzorganizacyjnych, uroczystościach państwowych i spotkaniach środowisk wodnych i organizacji, z którymi współpracują harcerze (PZŻ, WOPR, PZMiNW, LOK, LMiR, szkoły morskie itd.).

Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku