Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Home / Struktura / Kierownictwo HDWiŻ / KHDWiŻ - cele i zadania

Cele i zadania Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich

Podstawa działania

W imieniu Głównej Kwatery ZHP koordynacją oraz wspieraniem działalności wodniackiej i żeglarskiej zajmuje się Kierownictwo Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich, działające w ramach Wydziału Specjalności. KHDWiŻ odpowiada za współpracę z szefami chorągwianych inspektoratów wodnych (zwyczajowo zwanymi Pilotami) oraz w zakresie programowym z zarządem Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni.

 

Pracą KHDWiŻ kieruje mianowany rozkazem Naczelnika Kierownik. W skład inspektoratu w roli współpracowników wchodzą szef CWM, komandor HKM oraz piloci chorągwi, reprezentując swoje środowiska i zachowując prawo głosu w zakresie głównych kierunków rozwoju harcerskiego żeglarstwa. Od kwietnia 2010 w skład KHDWiŻ są też powoływani instruktorzy o niekwestionowanych osiągnięciach w zakresie wodniactwa wodnego, w okresach pomiędzy konferencjami inspektoratu na bieżąco wspierający działania poziomu centralnego.

Zadania i główne kierunki działania KHDWiŻ

Wspieranie i rozwój harcerstwa wodnego
 • tworzenie ram organizacyjnych:
  • inspirowanie i wspieranie zawiązywania zespołów pilota w chorągwiach i retmanatów (sztormanatów) w hufcach;
  • wytyczne i nadzór merytoryczny nad pracą pilotów chorągwi;
  • instrukcja nadawania mian drużynom wodnym i żeglarskim;
  • instrukcje ws. mundurów żeglarskich, ceremoniału i etykiety flagowej, bezpieczeństwa na wodzie itp.
 • praca z pilotami chorągwi w sprawie wytycznych programowych dla harcerzy wodniaków;
 • prowadzenie formalnej sieci komunikacji z pilotami chorągwi;
 • wspieranie wymiany dobrych pomysłów i dobrych praktyk:
  • organizacja centralnych form szkolenia i doskonalenia kadr wodnych;
  • inicjowanie społecznościowego poradnictwa internetowego (patrz serwis WODNIACY);
  • inicjowanie powstania nowoczesnych opracowań metodycznych.
 • promowanie wymiany instruktorów i liderów:
  • wymiana doświadczeń i szkoleń pomiędzy drużynowymi;
  • uczenie się dobrych wodniackich praktyk od najlepszych;
  • naturalna unifikacja programu szkolenia.
 • racjonalizacja gospodarki sprzętem pływającym:
  • promowanie wymiany sprzętu pomiędzy środowiskami wodnymi;
  • pomoc środowiskom w pozyskiwaniu sprzętu pływającego i ratowniczego.
 • roczne sprawozdanie:
  • statystyki – liczby: harcerzy, kadry i drużyn wodnych oraz łodzi;
  • liczba potencjalnych nowych środowisk;
  • akcje i wydarzenia specjalne (np. chorągwiane spartakiady, zloty, festiwale, nowe łodzie);
  • bieżąca sytuacja harcerzy-wodniaków w każdej chorągwi;
  • sprawozdanie z pracy kierownictwa.
Zapewnienie narzędzi i komunikacji
 • ogólnopolski plan pracy harcerzy wodniaków:
  • roczny wykaz imprez chorągwianych o zasięgu związkowym,
  • opracowywanie planów perspektywicznych;
 • oficjalne kanały komunikacji:
  • zintegrowany serwis internetowy drużyn wodnych:
  • korzystanie z witryny i dzielenie się dobrymi praktykami w drużynach,
  • newsletter;
 • promocja czasopisma ŻEGLARZ i/lub serwisu WODNIACY;
 • lista e-mail kierownictwa;
 • udzielanie wsparcia w ramach innych harcerskich projektów;
 • uczenie się na wynikach (sukcesach i błędach) – analiza i ewaluacja;
 • roczne sprawozdanie (patrz wcześniej).
Promowanie bezpieczeństwa na wodzie
 • edukacja i szkolenie wodniackie i żeglarskie
  • prezentacje regionalnych programów szkoleń (sprawności, patenty, specyficzne zadania na stopnie harcerskie)
  • promowanie wymiany i zapraszania instruktorów do normalnego działania oraz na obóz letni do innej drużyny (chorągwi) – naturalna unifikacja programu szkolenia
  • promowanie edukacji i szkolenia oraz uznawania certyfikatów, patentów wg systemu PZŻ i PZMiNW i innych państwowych.
  • wspieranie przedłużenia (specjalizacji, pogłębiania) szkolenia wędrowników oraz programu szkolenia dorosłych liderów i specjalistów
  • praca nad właściwą implementacją treści wychowania wodnego we wszystkich grupach metodycznych ZHP
 • pomoc programowa nowo powstałym środowiskom: drużynom, szczepom, retmanatom
  • przygotowanie propozycji programowych i materiałów repertuarowo-metodycznych
 • prezentacja harcerskich programów bezpieczeństwa na wodzie władzom i instytucjom centralnym i wojewódzkim
 • współpraca z biurem GK w Warszawie
  • stworzenie listy słów kluczowych, które powinny być monitorowane w sprawie proponowanych rozporządzeń i ustaw oraz ogłaszanych konkursów i projektów.
Doradztwo i reprezentacja wodniaków wobec władz ZHP
 • ogólne wytyczne, wnioski i doradztwo:
  • rada programowa CWM ZHP (nadzór nad organizacją i przebiegiem MAS);
  • racjonalizacja gospodarki sprzętem wodnym;
  • opiniowanie wszelkich działań dotyczących spraw wodnych i morskich w ZHP;
  • opiniowanie obsad kadrowych specjalności wodnej w ZHP;
  • wnoszenie do programu ZHP problematyki wychowania wodnego i morskiego adresowanego także do harcerzy i instruktorów spoza specjalności wodnej.
 • kierownik:
  • znalezienie pilotów we wszystkich chorągwiach,
  • dbanie, aby funkcja pilota była uznana przez KCh i wyposażona w pełnomocnictwa do działania;
  • utworzenie systemu sprawozdawczości;
  • zbieranie informacji do czasopisma ŻEGLARZ i/lub serwisu WODNIACY
  • pomoc w kontaktach dla drużyn, organizacji, osób;
  • wdrażanie w pracy kierownictwa zaleceń i inicjatyw konferencji wodniackiej;
  • promocja harcerstwa wodnego w chorągwiach, gdzie zanikają tradycje.
 • zbiórki kierownictwa (co pół roku);
 • ogólnopolska konferencja wodniacka (raz na 2 lata).
Reprezentowanie harcerskich drużyn wodnych
 • kontakty z właściwymi ministerstwami, instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorstwami działającymi w obszarze morskim i wodnym, w tym:
  • MW RP;
  • Akademia Morska;
  • PZŻ, PZMWiNW, LMiR, KTŻ PTTK, itd.
 • pomoc pilotom w kontaktach na poziomie wojewódzkim
 • współpraca z biurem GK (jak wcześniej)
 • na forum europejskim – sea scouts ambasador (Grupa Odyseusza, Eurosea, Armada)
Promowanie wizerunku harcerstwa wodnego
 • roczne sprawozdanie (jak wcześniej)
 • władze związku (jak wcześniej)
 • prezentacja programów wodniackich władzom państwowym (jak wcześniej)
 • koordynacja działań ogólnopolskich (patrz plan pracy)
 • promowanie przedsięwzięć programowo-metodycznych podejmowanych przez harcerskie środowiska wodniackie
 • prezentacje w internecie – serwis WODNIACY oraz FaceBook itp.
 • współpraca z prasą harcerską i żeglarską
 • PR - wykaz korzyści (pożytków) harcerstwa wodnego i działalność wodniackiej
 • PR - wykaz kapitanów i dawnych wodniaków w przemyśle, polityce itp.
 • współpraca (i sponsoring) z przemysłem i szkolnictwem morskim

Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku