Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Home / Centrum Wychowania Morskiego

Centrum Wychowania Morskiego

O CWM

Centrum Wychowania Morskiego ZHP jest samodzielnym zakładem działalności gospodarczej Głównej Kwatery ZHP powołanym w 1959 roku do wspierania wychowania wodnego i morskiego w drużynach harcerskich. Posiadanie własnego, centralnego ośrodka morskiego jest konieczne ze względu na:

 • bezpośrednie wsparcie programowe członków i jednostek ZHP,
 • popularyzację kultury morskiej,
 • organizację pełnego zakresu szkoleń morskich na poziomie amatorskim,
 • szkolenie i egzaminowanie specjalistycznych kadr sportu i turystyki żeglarskiej zgodnie wymogami ustaw, rozporządzeń oraz instrukcji organizacji szkoleniowych,
 • gwarancję wysokiego, weryfikowalnego i powtarzalnego poziomu kursów,
 • stworzenie oferty usług korzystnej cenowo dla członków ZHP,
 • stworzenie oferty usług sprzedawanych niezrzeszonym,
 • realizację przedsięwzięć umożliwiających występowanie o środki publiczne.

Do głównych zadań Centrum Wychowania Morskiego ZHP należy:

 • utrzymanie i modernizacja bazy materialnej na potrzeby harcerstwa wodnego,
 • tworzenie warunków technicznych, logistycznych i ekonomicznych do realizacji celów i programów wychowania wodnego i morskiego w ZHP w szczególności:
  • żeglarstwa morskiego, jako sposobu kształtowania osobowości i postaw,
  • popularyzowania historii, tradycji i kultury marynistycznej,
  • kreowania świadomości ekonomiczno-gospodarczej poprzez popularyzację gospodarki i turystyki morskiej oraz zagadnień ochrony środowiska.
Obszary działań

Cele harcerstwa wodnego są osiągane w CWM poprzez działania pogrupowanych w kilku obszarach. Poszczególne przedsięwzięcia powinny być elastycznie dostosowywane do bieżących potrzeb społecznych oraz aktualnie obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, zaś koszt uczestnictwa dla harcerzy i jednostek ZHP niższy niż w przypadku korzystania z oferty szkół i ośrodków zewnętrznych:

Wspieranie drużynowych i kadr drużyn wodnych
 • organizacja lub tworzenie warunków do organizacji warsztatów animatorów kultury marynistycznej, obejmujących wiele dyscyplin (taniec, muzykę, prace z linowe, rysunek, malarstwo, projektowanie graficzne itd.),
 • organizacja lub stwarzanie warunków realizacji kursów organizatorów wychowania wodnego w tym kierowników obozów wędrownych (komodorów rejsów), spływów kajakowych, KWŻtów, szczepowych szczepów wodnych, retmanów/sztormanów, pilotów itp.
 • organizacja lub stwarzanie warunków realizacji kursów i szkoleń dla kadr instruktorskich specjalności wodnej ZHP w tym instruktorów żeglarstwa i turystyki żeglarskiej (w tym zgodnych z rozporządzeniem MSiT w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie),
 • stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań z zakresu szkutnictwa tradycyjnego
Rozwijanie morskiej turystyki żeglarskiej
 • utrzymanie i rozwój harcerskiej floty morskiej umożliwiającej organizację rejsów morskich bliskiego i dalekiego zasięgu na różnych akwenach przez jednostki harcerskie,
 • zapewnienie usług towarzyszących organizacji rejsów morskich - yacht chandler na potrzeby własne i jako otwarta oferta,
 • organizowanie morskich rejsów stażowych, szkoleniowych i turystycznych dla harcerzy ze środowisk nie posiadających odpowiedniego zaplecza kadrowego,
 • organizowanie rejsów morskich na żaglowcu „Zawisza Czarny”,
 • umożliwienie udziału w prestiżowych wydarzeniach, w tym w regatach i zlotach żaglowców.
Organizacja podstawowych szkoleń specjalistycznych i warsztatów morskich
 • kursy na morskie stopnie żeglarskie i motorowodne zgodnie z obowiązującym systemem szkolenia,
 • kursy operatorów SRC,
 • kursy ratownika WOPR,
 • inne kursy specjalności wodnej (np. nurkowy),
 • kursy manewrowe dużym jachtem,
 • warsztaty doszkalające w najważniejszych dziedzinach żeglarskich i motorowodnych (nawigacja, meteorologia, ratownictwo, łączność itd.).
Organizacja zaawansowanych szkoleń i staży specjalistycznych dla kadr morskich
 • kursy ITR,
 • pakiet kursów BST STCW'95,
 • kursy operatorów radarowych + ARPA,
 • kursy astronawigacji,
 • kursy obsługi urządzeń i programów nawigacji elektronicznej,
 • kursy operatorów LRC,
 • staż na dużym jachcie (żaglowym statku szkoleniowym LOA>24 m.).
Tworzenie warunków i zaplecza
 • zapewnienie zaplecza hotelowego dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w CWM,
 • zapewnienie bazy noclegowej jednostkom harcerskim realizującym swój program w Gdyni,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych lub wsparcie dla jednostek starających się o środki zewnętrzne dla działań realizowanych w oparciu o CWM.
Promocja wizerunku i historii CWM i ZC
 • inicjowanie lub tworzenie warunków do organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i narad o tematyce wodnej i żeglarskiej,
 • organizacja lub patronat nad marynistycznymi wydarzeniami kulturalnymi (konkursy plastyczne i fotograficzne, turnieje wiedzy marynistycznej, festiwale młodych talentów, itp.),
 • współpraca z Muzeum Morskim i Muzeum Harcerstwa – przygotowanie opracowań i prezentacji obejmujących:
  • poczet ludzi morza (zasłużonych kapitanów i działaczy, którzy przyczynili się do rozwoju CWM i specjalności wodnej ZHP),
  • słynne jachty harcerskie,
  • spektakularne przedsięwzięcia (rejsy, wyprawy, regaty);
 • stała ekspozycja w CWM, prezentująca dorobek centrum i specjalności wodnej,
 • ekspozycja obwoźna, prezentowana podczas wydarzeń związanych z kulturą marynistyczną,
 • promowanie harcerskich nazwisk w Alei Ludzi Morza w Gdyni,
 • stworzenie filmoteki harcerskiej specjalności wodnej i żeglarskiej,
 • wydawanie i dystrybucja ŻEGLARZA,
 • dbałość o wizerunek poprzez:
  • odwołanie do etyki i etykiety jachtowej i żeglarskiej i ceremoniału morskiego oraz ich kultywowanie,
  • opracowanie kolekcji strojów (koszulki, polary, drelichy, czapki) umożliwiających jednolity i schludny wygląd załóg pływających w rejsach jednostkami CWM;
 • inspirowanie wydań kolekcji numizmatycznych z harcerskimi jachtami i żeglarzami,
 • poprzez współpracę z Marynarką Wojenną i Akademią Morską udostępnianie przybliżanie zagadnień związanych z obronnością i morską preorientacja zawodową,
 • odpowiadanie na potrzeby społeczne: inspirowanie powstawania wydawnictw okolicznościowych, gier, śpiewników, modeli jachtów itp.
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku