Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Home / Wodniacy w ZHP / Cele i zadania

Cele i zadania

Wychowanie wodne i morskie jest zbiorem zorganizowanych i świadomych wpływów i oddziaływań, umożliwiających:

  • gromadzenie wiadomości o morzu, rzekach i jeziorach;
  • kształtowanie opinii, poglądów i postaw określających stosunek człowieka do morza i wód pojmowanych w kategoriach przyrodniczych, społecznych, technicznych, ekologicznych i ekonomicznych.

Harcerskie drużyny wodne realizują wszystkie cele wychowawcze harcerstwa, wykorzystując środowisko wodne i tematykę morską jako główny kierunek programowy. Harcerze w drużynie wodnej gromadzą wiadomości o morzu, rzekach i jeziorach. Woda jest przez nich postrzegana w wielu aspektach: przyrodniczym, społecznym, technicznym, ekologicznym i ekonomicznym.

Wychowanie wodne w zależności skali oddziaływań można podzielić na:

  • ogólne – tj. popularyzację – czyli kształtowanie świadomości wodnej i morskiej poprzez edukację morską,
  • indywidualne – tj. specjalizację – czyli pośrednie, zamierzone kształtowanie osobowości harcerzy poprzez turystykę wodną i szkolenie żeglarskie.

 

Popularyzacja

Podstawowy poziom działalności wodniackiej w drużynie to rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie świadomości, czyli popularyzacja.

Zdobywana wiedza oraz doświadczenie wodne i morskie wyrabiają poglądy, zaangażowane przekonania oraz aktywne postawy (harcerza, drużyny, społeczności lokalnej) dotyczące wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Popularyzacji tematu służy podstawowa edukacja wodna polegająca na upowszechnianiu wszechstronnej, usystematyzowanej wiedzy o morzu, rzekach i jeziorach.

W ten sposób uczymy traktować wodę jako drogę transportu, miejsce pracy i wypoczynku, system ekologiczny, źródło żywności, rezerwuar energii i surowców mineralnych. Wskazujemy warunki, jakie muszą być spełnione dla uzyskania z zasobów wodnych rozmaitych korzyści: ekonomicznych, społecznych, integracji międzynarodowej.

Formy pracy służące upowszechnianiu tego zagadnienia to m.in. festiwale szant i przeglądy tańca marynarskiego, plenery i wystawy fotografii oraz malarstwa marynistycznego, zwiedzanie okrętów i statków czy turnieje wiedzy o morzu.

Specjalizacja

Zaawansowany poziom wodniackiej działalności to specjalizacja. Harcerze, a zwłaszcza wędrownicy, indywidualnie pogłębiają wiedzę i doskonalą swoje działanie w wybranej dziedzinie lub dyscyplinie wodnej (np. żeglarstwie morskim czy płetwonurkowaniu). Obcowanie z żywiołem wody kształtuje pożądane cechy ich osobowości: wytrwałość, koleżeństwo, samodzielność, zdyscyplinowanie, zaradność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość, odporność na trud i ciężkie warunki bytowania. Ponadto żeglowanie pod biało-czerwoną banderą wyrabia postawy patriotyczne, a organizacja pracy i życia podczas rejsu, zwłaszcza na żaglowcu, pomaga zrozumieć hierarchię społeczną.

Harcerskie drużyny wodne podejmują wyczyn oraz szkolą się w żeglarstwie, wioślarstwie, motorowodniactwie, płetwonurkowaniu, ratownictwie wodnym, a także kajakarstwie, modelarstwie marynistycznym i innych aktywnościach na wodzie.


Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku