Organizacja regat formalności
Kategoria : Organizacja HDW i HDŻ
Wiktor Wróblewski 29.03.2012 01:00

Organizatorzy imprez na śródlądowej drodze wodnej są zobowiązani do złożenia wniosku o pozwolenie na organizacje imprezy do właściwego terytorialnie Urzędu Żeglugi Śródlądowej.Podstwa prawna i definicje

Imprezą na wodzie nazywamy: zawody, spływy, regaty zorganizowane na drodze wodnej,  które wymagają pisemnego zezwolenia od Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej na podstawie §1.23  przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz .Nr 212 poz.2073).

Wniosek i opłata

Każdorazowo przed zorganizowaniem imprezy na wodzie konieczne jest złożenie wniosku, który powinien zawierać:

  1. nazwa imprezy,
  2. ilość osób biorących udział w imprezie na  wodzie,
  3. ilość jednostek biorących udział w imprezie na wodzie,
  4. czas trwania imprezy,
  5. przebieg imprezy,
  6. mapka z wyznaczoną trasą oznaczona bojkami,
  7. Imię i Nazwisko sędziego imprezy i nr licencji,

W przypadku dwóch imprez pokrywających się terminami i miejscami decydować będzie data złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej [17zł] za zezwolenie, z nazwą imprezy w tytule przelewu.

Zezwolenia i wykaz imprez

Zezwolenie  na imprezę na wodzie wydane będzie wnioskodawcy. Do odbioru zezwolenia może stawić się także inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie od wnioskodawcy. 

Tabela z imprezami na wodzie publikowana będzie na stronie internetowej Urzędu Żeglugi śródlądowej.