Regulamin flagowy ZHP
Kategoria : Wademekum wodniackie
Wiktor Wróblewski 23.03.2004 19:10

Ważnym działem etykiety żeglarskiej jest etykieta flagowa. Stanowi zbiór norm odwołujących się zarówno do zwyczajów i tradycji, jak i obowiązujących przepisów resortowych, państwowych oraz międzynarodowych regulujących sposób podnoszenia i noszenia przez jachty flag, bander i proporców.REGULAMIN FLAGOWY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin flagowy ZHP określa prawo posiadania, wzory oraz zasady noszenia znaków harcerskich drużyn specjalności wodnej.
   Znakami tymi są:
   1. bandera Związku Harcerstwa Polskiego, zwana dalej banderą harcerską,
   2. proporzec drużyn specjalności wodnej, zwany dalej proporcem harcerskim,
   3. proporce funkcyjne.
  2. Bandera harcerska jest znakiem przynależności jachtów, łodzi, a także ośrodków, stanic i przystani wodnych do Związku Harcerstwa Polskiego.
  3. Proporzec harcerski jest znakiem drużyn specjalności wodnej. Proporzec harcerski zastępuje banderę harcerską na otwartych łodziach żaglowych, kajakach i innym sprzęcie pływającym.
  4. Wprowadza się następujące proporce funkcyjne
   1. proporzec Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego,
   2. proporzec Komodora Związku Harcerstwa Polskiego,
   3. proporzec komodora flotylli (na spływach, zlotach, rejsach zespołowych i innych imprezach harcerskich),
   4. proporzec pilota chorągwi,proporzec retmana / sztormana hufca,
   5. proporzec drużynowego.
 2. PRAWO NOSZENIA BANDERY I PROPORCÓW
  1. Prawo i obowiązek noszenia bandery harcerskiej mają:
   1. jachty morskie, których armatorem są jednostki organizacyjne ZHP,
   2. harcerskie kabinowe łodzie żaglowe, łodzie wiosłowo-żaglowe i motorowe,
   3. harcerskie ośrodki wodne i morskie oraz stanice i przystanie wodne,
   4. obozy harcerskie zatwierdzone jako wodniackie przez komendę ZHP.
  2. Prawo noszenia proporca harcerskiego mają
   1. drużyny wodne, szczepy i kręgi instruktorskie specjalności wodnej,
   2. jachty harcerskie lub wyczarterowane przez harcerzy w charakterze znaku armatorskiego.
  3. Proporzec komodora flotylli przysługuje, gdy flotyllę tworzy co najmniej 5 jachtów.
  4. Proporzec drużynowego nie przysługuje drużynowemu drużyny wodnej - próbnej.
 3. WZORY BANDER I PROPORCÓW
  1. Bandera harcerska jest prostokątną flagą barwy czerwonej (koloru cynobru), z białym ukośnym krzyżem oraz białym kołem pośrodku, na którym widnieje czerwona lilijka harcerska.
  2. Ustala się następujące rozmiary bandery harcerskiej:
   1. bandera wielka 240x150 cm,
   2. bandera duża 160x100 cm,
   3. bandera zwykła 80x50 cm,
   4. bandera mała 40x25 cm.
  3. Proporzec harcerski jest flagą barwy czerwonej (koloru cynobru) w kształcie trójkąta równoramiennego, z białym kołem na przecięciu środkowych boków, w którym widnieje czerwona lilijka harcerska. Z koła wychodzą do rogów trójkąta trzy białe pasy.
  4. Ustala się następujące rozmiary proporca harcerskiego:
   1. proporzec duży 100x60 cm,
   2. proporzec zwykły 50x30 cm,
   3. proporzec mały 25x15 cm.
  5. Proporzec Naczelnika ZHP jest flagą w kształcie trójkąta równoramiennego w kolorze biało-czerwonym z biało-czerwoną lilijką harcerską.
  6. Proporzec Komodora ZHP jest flagą w kształcie trójkąta równoramiennego koloru białego i czerwonego. Na białym polu widnieje granatowa lilijka harcerska.
  7. Proporzec komodora flotylli jest flagą w kształcie trójkąta równoramiennego koloru białego i granatowego. Na białym polu widnieje czerwona lilijka harcerska.
  8. Proporzec pilota chorągwi jest flagą w kształcie trójkąta równoramiennego koloru białego i granatowego. Na białym polu widnieje granatowa lilijka harcerska. Na granatowym polu umieszczone są poziomo dwie gwiazdki pięcioramienne
  9. Proporzec retmana / sztormana hufca jest flagą w kształcie trójkąta równoramiennego koloru białego i granatowego. Na białym polu widnieje granatowa lilijka harcerska. Na granatowym polu umieszczona jest biała gwiazdka pięcioramienna
  10. Proporzec drużynowego jest flagą w kształcie trójkąta równoramiennego koloru białego i granatowego. Na białym polu widnieje granatowa lilijka harcerska.
  11. Proporce funkcyjne mają kształt i rozmiary jak proporzec harcerski.
  12. Wzory bandery i proporców podane są w tekście. Wzór lilijki harcerskiej występującej na banderze i proporcach obowiązuje jak obok.
 4. ZASADY NOSZENIA BANDERY HARCERSKIEJ
  1. Banderę harcerską podnosi się na jachtach w kampanii w żegludze po wodach śródlądowych, wewnętrznych oraz w portach polskich. W porcie i na kotwicy banderę nosi się od godz. 8.00 do momentu zachodu słońca, natomiast w morzu (w drodze) niezależnie od pory dnia. W rejsach kilkugodzinnych banderę podnosi się tylko w czasie żeglugi i podczas przebywania załogi na jachcie.

  2. W rejsach pełnomorskich i w obcych portach nosi się banderę PZŻ.

  3. Na jachtach wielomasztowych banderę nosi się w morzu (w drodze) na topie lub piku gafla tylnego masztu, natomiast w porcie i na kotwicy - na flagsztoku.
   Przeniesienie bandery z masztu na flagsztok powinno nastąpić natychmiast po zacumowaniu lub zakotwiczeniu i odwrotnie przed samym odejściem od nabrzeża lub z kotwicy.

  4. Na jachtach jednomasztowych i motorowych (w drodze) banderę podnosi się na flagsztoku lub piku gafla.

  5. Banderę harcerską podnosi się na masztach ośrodków, stanic, przystani i obozów o godz. 8.00 i opuszcza się o zachodzie słońca. Banderę podnosi się na gaflu lub na topie masztu.

  6. Rozmiar bandery musi być dostosowany do wielkości jachtu lub masztu na obozie:

   1. banderę wielką podnosi się w święta i podczas uroczystości na jachcie flagowym ZHP i na masztach ośrodków morskich oraz na imprezach centralnych,

   2. banderę dużą podnosi się na jachcie flagowym ZHP, w ośrodkach morskich oraz w ośrodkach śródlądowych, stanicach, przystaniach i obozach,

   3. banderę zwykłą i małą podnosi się na jachtach i masztach obozowych w zależności od ich wielkości.

  7. Banderę podnosi się uroczyście na zbiórce załogi lub uczestników obozu na komendę "Baczność, banderę podnieść". W momencie podnoszenia wybija się dzwonem cztery szklanki. Banderę podnosi się wolno i miarowo. Kadra salutuje. Kiedy bandera jest na miejscu, pada komenda "Spocznij". Komendę "baczność" (sygnał --) i "spocznij" (sygnał ••) można wydawać gwizdkiem.

  8. Opuszczenie bandery odbywa się bez zbiórki, na komendę "Baczność, banderę opuść". Komenda dotyczy wszystkich znajdujących się w pobliżu.

  9. W razie ogłoszenia żałoby na jachcie, w porcie, w ośrodku wodnym lub na obozie, bandera zostaje opuszczona do połowy
   Jeżeli żałoba trwa dłuższy czas, wówczas przy podnoszeniu bandery podnosi się ją najpierw do szczytu i dopiero wtedy opuszcza do połowy. Podobnie postępuje się przy opuszczaniu bandery. Taka sama procedura obowiązuje przy salutowaniu banderą.
   Jacht w drodze nosi żałobę jedynie w przypadku, gdy na jego pokładzie znajdują się zwłoki.

 5. ZASADY NOSZENIA PROPORCÓW
  1. Proporzec harcerski nosi się na topie grotmasztu jachtu w kampanii cały czas. Rozmiar proporca musi być dostosowany do wielkości jachtu.

  2. Proporzec harcerski podnosi się pod salingiem na nieharcerskim jachcie wyczarterowanym przez załogę harcerską.

  3. Proporce funkcyjne podnosi się pod prawym salingiem jachtu na maszcie, w ośrodku, przystani lub na obozie w czasie przebywania tam osoby, której proporzec przysługuje.

  4. Jednocześnie można podnosić tylko jeden proporzec funkcyjny według starszeństwa.

  5. Proporzec komodora flotylli podnosi się pod salingiem jachtu, na którym przebywa lub którym dowodzi komodor.

 6. CEREMONIAŁ MORSKI
  1. Przy wchodzeniu na jacht i opuszczaniu go każdy żeglarz oddaje honory banderze przez zwrot głowy w jej kierunku i salutowanie do czapki mundurowej lub skłon głowy (bez czapki) w momencie przekraczania burty. Mężczyźni zdejmują cywilne nakrycia głowy. Honorów nie oddają członkowie załogi wykonujący pracę wymagającą przechodzenia przez trap lub wchodzący na jacht i opuszczający go w szyku.
  2. Jacht oddaje honory przez salut banderą:
   1. okrętom wojennym bez względu na ich przynależność państwową,
   2. pomnikowi Bohaterów Westerplatte (przepływając kanałem portowym w Gdańsku),nabrzeżnym fortyfikacjom,
   3. większym od siebie jachtom i żaglowcom,
   4. statkom ratowniczym z Krzyżem Maltańskim na burcie,
   5. polskim statkom poza akwenem Bałtyku i Morza Północnego.
  3. Salut banderą polega na opuszczeniu jej do połowy masztu lub flagsztoku i podniesieniu jej "do miejsca", ale dopiero wtedy, gdy salutowany odpowie opuszczeniem i natychmiastowym podniesieniem swojej bandery.
   Na małym jachcie można salutować przez wyciągnięcie flagsztoku i trzymanie go poziomo.
   Nie salutuje się z odległości większej niż 0,5 Mm.
   Przy spotkaniu z zespołem okrętów, salutuje się tylko pierwszemu okrętowi z szyku.
   Oddanie honoru banderą odbywa się na komendę kapitana lub oficera wachtowego: "Salut banderą"; może być wydany gwizdkiem (sygnał ----)

  4. Z okazji świąt państwowych, świąt lokalnych, na prośbę władz miejscowych i innych uroczystości na jachcie podnosi się galę banderową, którą tworzą flagi MKS w kolejności AB1, CD2 itd., stawiane od dziobu poprzez topy masztów do rufy. Galę banderową stawia się tylko podczas postoju w porcie lub na kotwicy, stawiając ją i opuszczając razem z banderą.

  5. Bandery, flagi i proporce wiąże się do flaglinki węzłem bramsztowym, tak aby nie wisiał żaden wolny koniec flaglinki. Bandera i flaga powinny być podniesione do samego szczytu, flaglinka musi być zawsze obciągnięta. Przy podnoszeniu i opuszczaniu bandera nie może dotykać pokładu.

  6. Bandera powinna być przechowywana z należytym szacunkiem, starannie złożona, zabezpieczona przed wilgocią.