Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Almanach > Wademekum wodniackie > Regulamin odznak i oznak

Regulamin odznak i oznak

Wyciąg dotyczący członków drużyn wodnych

Opublikował Wiktor Wróblewski 20.09.2011 19:00 (12291 odsłon)

Tak, jak w przypadku mundurów specjalności wodnej, w odniesieniu do odznak specjalności wciąż obowiązuje stary regulamin odznak i oznak.1. KRZYŻ HARCERSKI

1. Odznaką organizacyjną harcerzy i instruktorów jest krzyż harcerski wzorowany na polskim odznaczeniu wojskowym - Krzyżu Kawalerskim Virtuti Militari. Na poziomych ramionach krzyża harcerskiego umieszczony jest napis "Czuwaj". Pomiędzy ramionami wpleciony jest wieniec, złożony z lewej strony z liści dębowych, z prawej z liści laurowych. W środku krzyża umieszczona jest w kręgu lilijka skautowa.

2. Krzyż harcerski-płaski lub wypukły, o wysokości 25 mm, tłoczony jest w metalu i oksydowany.

3. Krzyż harcerski jest własnością ZHP. Otrzymuje się go po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Do noszenia krzyża upoważnia wpis do książeczki harcerskiej lub książeczki instruktorskiej.

4. Przy dyscyplinarnym zwolnieniu z ZHP harcerz powinien zwrócić krzyż radzie drużyny, instruktor - komendantowi hufca.

5. Krzyż harcerski nosi się 2 cm nad środkiem lewej górnej kieszeni munduru lub nad baretkami odznaczeń.

Na ubraniu cywilnym harcerze i instruktorzy mogą nosić minia­turkę krzyża.

 

4. ODZNAKI NA NAKRYCIACH GŁOWY

4. Członkowie drużyn wodnych noszą metalową lilijkę połączoną z kotwicą w kolorze srebrnym.

6. Instruktorzy drużyn wodnych na berecie noszą metalową lilijkę połączoną z kotwicą w kolorze złotym. Na czapce - emblemat lilijki połączonej  z kotwicą, okolony wieńcem z liści laurowych w kolorze złotym, na podkładce z czarnego filcu.

 

5. OZNAKI STOPNI ZUCHOWYCH, HARCERSKICH I INSTRUKTORSKICH

3. Oznaki stopni w drużynach wodnych

Członkowie drużyn wodnych noszą oznaki stopni w postaci zło­tych pasków lub gwiazdek, umieszczonych na dwóch patkach kolo­ru czarnego. W górnej części tych patek umieszczony jest emblemat lilijki połączonej z kotwicą, wykonany z szarosrebrnego tworzywa sztu­cznego lub metalu.

Patki z oznakami stopni nosi się na mundurze:

a) na bluzie z naramiennikami - na naramiennikach,

b) na bluzie kroju marynarskiego - z przodu munduru, na bar­ku wzdłuż wszycia rękawów, w odległości 2 cm od szwów.

4. Oznaki stopni instruktorskich

Oznaką stopni instruktorskich są kolorowe podkładki o wymia­rach krzyża harcerskiego noszone pod krzyżem:

  • przewodnik - granatowa,
  • podharcmistrz - zielona
  • harcmistrz - czerwona.

Ponadto oznaką stopnia instruktorskiego może być lilijka, w ko­lorze podkładki, o wysokości 6 cm, noszona na lewym rękawie munduru, w połowie ramienia.

 

6. OZNAKI STOPNI ŻEGLARSKICH CZŁONKÓW DRUŻYN WODNYCH

Oznaką stopni żeglarskich dla harcerzy i instruktorów są okrąg­łe plakietki z niebieskiego filcu, o średnicy 6 cm. Plakietkę nosi się na lewym rękawie munduru, 5 cm powyżej wszycia rękawa.

  • Wioślarz - plakietka niebieska z nałożoną czarną kotwicą i z lilijką w czarnym obramowaniu.
  • Żeglarz - plakietka jak u wioślarza, z czarnym łukiem nad kotwicą.
  • Sternik jachtowy - plakietka jak u wioślarza, z jedną czarną gwiazdką nad kotwicą.
  • Jachtowy sternik morski - plakietka jak u wioślarza, z dwiema czarnymi gwiazdkami nad kotwicą.
  • Kapitan jachtowy - plakietka jak u wioślarza, z trzema czarnymi ­gwiazdkami nad kotwicą.

 
13. OZNAKI FUNKCJI W DRUŻYNACH WODNYCH

Harcerze drużyn wodnych na mundurze kroju marynarskiego noszą sznury takiego samego koloru jak funkcyjni innych drużyn, jednak nie spod ramienia, a z szyi.

Zakończenie sznura wpuszczają w rozcięcie stanowiące prze­dłużenie kołnierza z przodu munduru.

Szeregowi drużyn wodnych nie noszą sznurów.

Instruktorzy drużyn wodnych przy marynarce mundurowej dwurzędowej na lewym ramieniu noszą sznur funkcyjny umiesz­czony na zapince

 

18. OZNAKI ŚRODOWISKA

1. Oznaką przynależności do środowiska jest plakietka dru­żyny, szczepu, hufca bądź chorągwi.

Plakietki nosi się na lewym rękawie 3-5 cm poniżej wszycia rękawa.

2. Członkowie ZHP mogą nosić herb miasta - siedziby gromady, drużyny, hufca bądź chorągwi - na tarczy wysokości 55-60 mm, nad którą umieszczona jest nazwa miejscowości.

3. Herb nosi się na lewym rękawie munduru (zuchowego, harcerskiego, instruktorskiego) w połowie ramienia.

 

19. OZNAKA DELEGACJI WYJEŻDŻAJĄCEJ ZA GRANICĘ

Zuchy, harcerze i instruktorzy reprezentujący organizację poza granicami kraju noszą na lewym rękawie munduru godło państwo­we Rzeczypospolitej Polskiej - Orła Białego w koronie na czerwo­nej tarczy z napisem "POLSKA".

 

20. OZNAKI HONOROWE

1. Przy mundurze harcerskim i instruktorskim nosi się tylko ordery i odznaczenia państwowe, wojskowe i harcerskie.

Posiadane odznaczenia można nosić podczas uroczystości pań­stwowych i ważniejszych uroczystości harcerskich.

Umieszcza się je nad lewą kieszenią munduru pod krzyżem har­cerskim. Na co dzień należy nosić baretki odznaczeń.

3. Instruktorzy pracujący z zuchami mają prawo nosić zna­czek zucha, oznakę tą nosi się na pasku pośrodku prawej, górnej kieszeni munduru.

4. Wzory odznak chorągwianych zatwierdzają komendanci chorągwi. Nosi się je na patce prawej, górnej kieszeni munduru.

 

23. ODZNAKI PAMIĄTKOWE

1. Plakietki akcji centralnych i regionalnych nosi się na pra­wym rękawie, 5 cm poniżej wszycia rękawa lub na prawej górnej kieszeni munduru, do czasu uczestnictwa w następnej akcji, lecz nie dłużej niż jeden rok.

2. Plakietki akcji centralnych- szkoleniowych, PZHS, zlo­tów - w formie paska, nosi się na prawej górnej kieszeni munduru, nie więcej niż trzy.

3. Znaczki akcji centralnych i regionalnych nosi się na patce prawej, górnej kieszeni munduru do czasu uczestnictwa w następnej akcji, lecz nie dłużej niż jeden rok.

4. Plakietki i znaki okolicznościowe, a także pamiątkowe no­si się jak w pkt. 23.1, 23.3, lecz tylko przez okres jednego miesiąca.

5. Przyznane odznaki honorowe nosi się nad patką prawej, gómej kieszeni -jednak nie więcej niż jedną odznakę.

6. Na patce prawej, górnej kieszeni munduru nosi się nie więcej niż trzy przyznane odznaki.

7. Na noszenie każdego odznaczenia i odznaki należy posia­dać dokument nadania (przyznania) lub wpis do książeczki służbo­wej instruktora (książeczki harcerskiej).

 

24. OZNAKI ŻAŁOBY

W przypadku żałoby narodo­wej lub żałoby wewnętrznej Związku Harcerstwa Polskiego - ogłoszonej rozkazem Naczel­nika ZHP, komendanta chorągwi, hufca, szczepowego, drużynowe­go - harcerze i instruktorzy z te­renu, na którym obowiązuje roz­kaz, mają obowiązek nałożyć na krzyż harcerski lub jego miniatur­kę przepaskę z czarnej aksamitki lub wstążki i nosić ją do chwili zakończenia żałoby.

 

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dopuszcza się możliwość noszenia innych odznak, według wzoru i zasad ich noszenia zatwierdzonych przez Naczelnika ZHP lub osobę przez niego upoważnioną i po zaopiniowaniu przez Ko­misję Statutowo-Regulaminową Rady Naczelnej ZHP.

Tagi: stopnie   mundury   oznaczenia  


Artykuły w tej kategorii Opublikowano Odsłon
Regulamin odznak i oznak
20.09.2011 19:00
12292
Regulamin mundurowy dla wodniaków
11.09.2011 18:50
16552
Regulamin flagowy ZHP
23.03.2004 19:10
7995
Historia i tradycja żeglarskiego munduru
18.12.2003 12:00
34856
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.